Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 5

Được đăng lên bởi Linh Pham
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Tiểu học Hoà Tân – Giáo án lớp 5 –

LỊCH BÁO GIẢNG - TUẦN 16
THỨ NGÀY
Thứ hai
01/12/2014

Thứ ba
02/12/2014

Thứ tư
03/12/2014

Thứ năm
04/12/2014

Thứ sáu
05/12/2014

TIẾT

MÔN DẠY

01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05

Chào cờ
Tập đọc
Toán
Lịch sử
Khoa học
Thể dục
Luyện từ và câu
Toán
Địa lý
Kỹ thuật
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tập làm văn
Đạo đức
Thể dục
Toán
Luyện từ và câu
Khoa học
Kể chuyện
Tập làm văn
Toán
Hát - nhạc
Sinh hoạt lớp
Mỹ thuật

TÊN BÀI

Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện tập
Hậu phương những năm sau chiến dịch…
Chất dẻo
Bài thể dục phát triển chung. TC: Lò ....
Tổng kết vốn từ
Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo)
Ôn tập
Thầy cúng đi bệnh viện
Luyện tập
Về ngôi nhà đang xây ( nghe- viết)
Tả người ( Kiểm tra viết)
Bài thể dục phát triển chung. TC: Lò ....
Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo)
Tổng kết vốn từ
Tơ sợi
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Ôn luyện tập tả người
Luyện tập

Giáo viên giảng dạy: Phạm Tuấn Anh

Trường Tiểu học Hoà Tân – Giáo án lớp 5 –
Thứ hai ngày 01 tháng 12 năm 2014

CHÀO CỜ TUẦN 16
I- MỤC TIÊU: Giúp HS đạt những yêu cầu sau:
- Khắc sâu ý thức đối với Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, xây dựng ý thức và động cơ đạo đức
chính trị đúng đắn, xác định trách nhiệm của mình là học tập vì Tổ quốc, biến ý thức đó
thành hành động thực tiễn.
- Phát huy tính tự giác và khả năng tự quản của HS trong các hoạt động dưới cờ như: khả
năng điều khiển, khả năng nắm tình hình tham gia của các lớp...
- Với chủ điểm của tháng “Uống nước nhớ nguồn ” , giáo dục cho HS hiểu về truyền thống
dân tộc, về anh Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó giáo dục ý thức biết giữ gìn và phát huy các truyền
thống đó.
II- CHUẨN BỊ:
- Cờ Tổ quốc.
- Bàn, ghế GV, ghế HS.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động GV
I/ Ổn định nề nếp:

Hoạt động HS
- HS triển khai đội hình hàng dọc ( Mỗi
lớp 2 hàng)

II/ Các hoạt động:
- Theo mệnh lệnh chỉ huy ( Liên đội
trưởng)

1- Chào cờ, hát Quốc ca
2/ Đánh giá- nhận xét:

- GV trực nhận xét đánh giá các công việc - HS lắng nghe.
trong tuần 15 về các mặt giáo dục.
- GV báo cáo kết quả thi đua, rèn luyện
của các tập thể và cá nhân trong trường.

- HS lắng nghe.

- BGH (GVTPT) phổ biến, phát động thi
đua theo chủ đề của tháng “ Uống nước
nhớ nguồn”.

- HS lắng nghe.

Kế hoạch, công việc hoạt động trong tuần
16.
3- Tổ chức sinh hoạt tập thể:
- HS sinh hoạt theo lớp.
GVCN sinh hoạt cùng với lớp.
=============================

Giáo viên giảng dạy: Phạm Tuấn Anh

Trường Tiểu học Hoà Tân – Giáo án lớp 5 –
TẬP ĐỌC:

T...
Trường Tiểu học Hoà Tân – Giáo án lớp 5 –
LỊCH BÁO GIẢNG - TUẦN 16
THỨ -
NGÀY
TIẾT MÔN DẠY TÊN BÀI
Thứ hai
01/12/2014
01 Chào cờ
02 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền
03 Toán Luyện tập
04 Lịch sử Hậu phương những năm sau chiến dịch…
05 Khoa học Chất dẻo
Thứ ba
02/12/2014
01 Thể dục Bài thể dục phát triển chung. TC: Lò ....
02 Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
03 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo)
04 Địa lý Ôn tập
05 Kỹ thuật
Thứ tư
03/12/2014
01 Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện
02 Toán Luyện tập
03 Chính tả Về ngôi nhà đang xây ( nghe- viết)
04 Tập làm văn Tả người ( Kiểm tra viết)
05 Đạo đức
Thứ năm
04/12/2014
01 Thể dục Bài thể dục phát triển chung. TC: Lò ....
02 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo)
03 Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
04 Khoa học Tơ sợi
05 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Thứ sáu
05/12/2014
01 Tập làm văn Ôn luyện tập tả người
02 Toán Luyện tập
03 Hát - nhạc
04 Sinh hoạt lớp
05 Mỹ thuật
Giáo viên giảng dạy: Phạm Tuấn Anh
Giáo án lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 5 - Người đăng: Linh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo án lớp 5 9 10 803