Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 6

Được đăng lên bởi cuong78
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1

Ngày soạn: 14/ 8/ 2011
Ngày dạy: 15/ 8/ 2011

Tuần: 01
Tiết: 01
Tuaàn: 01
Tieát: 01

Bài:
LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO (MỤC 1)

A . MỤC TIÊU :
Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1): Lợi ích tác dụng hình thành nhân cách cho học sinh.
- Biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện Thể dục, thể thao (TDTT).
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
B . ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập thể dục trường THCS Chu Văn An.
- Tranh, còi, giáo án, học sinh trang phục thể thao, ghế giáo viên (GV).
C . TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
NỘI DUNG

I. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh (HS).

ĐỊNH
LƯỢNG

2 ph
xxxxxxxxx xx xx xx xx
LT
LT++ x xx xx xx xx xx xx xx xx
GV
GV
- Lớp trưởng ( LT) chấn
chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số
cho GV.
- GV nói ngắn gọn về nội
dung, yêu cầu bài học.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
II. PHẦN CƠ BẢN:
38 ph
38 ph
Lợi ích tác dụng của TDTT:
- Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ.
Có sức khoẻ tốt sẽ tạo cho trí tuệ phát triển được tốt hơn
và ngược lại, TDTT giúp cho HS có được sức khỏe tốt,
từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở
Nhà trường đạt hiệu quả cao hơn, chính là góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành con người
có ích cho xã hội.
- Khi tham gia các hoạt đông TDTT đòi hỏi HS phải có
tính kỉ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể,
tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung
thực v.v…, chính là tác dụng góp phần giáo dục đạo đức
và hình thành nhân cách HS.
- Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho
các em có nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm
việc khoa học.
- Luyện tập TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh
và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như sức
nhanh, súc mạnh, sức bền, sự khéo léo chính xác v.v…
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau:
Giáo án thể dục 6.

PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC

CS +

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
 GV

- GV giới thiệu tóm tắc lợi,
ích tác dụng của TDTT.
- HS lắng nghe và lấy vở ghi
chép.

5 ph
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét và hướng dẫn

Trang 2

+ Ôn tập lợi ích, tác dụng của TDTT.

HS ôn tập nội dung đã xác
định.

***************************

Ngày soạn: 14/ 8/ 2011

KẾ HOẠCH CHƯƠNG
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN)
1. Tổng số tiết thực hiện: 8 tiết.
2. Số tiết kiểm tra theo phân phối chương trình : Kiểm tra cuối chương.
3. Thời gian thực hiện :Từ 15/ 8/ 2011  / / 2011
4. Mục đích : Nhằm nhằm rèn luyện cho học sinh (HS) tính kỉ luật, tác phong...
Bài
LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO (MỤC 1)
A . MỤC TIÊU :
Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1): Lợi ích tác dụng hình thành nhân cách cho học sinh.
- Biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện Thể dục, thể thao (TDTT).
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
B . ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập thể dục trường THCS Chu Văn An.
- Tranh, còi, giáo án, học sinh trang phục thể thao, ghế giáo viên (GV).
C . TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
NỘI DUNG ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh (HS).
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2 ph
x x x x x x x x x
LT + x x x x x x x x x
GV
- Lớp trưởng ( LT) chấn
chỉnh hàng ngũ, báo cáo số
cho GV.
- GV nói ngắn gọn về nội
dung, yêu cầu bài học.
II. PHẦN CƠ BẢN:
Lợi ích tác dụng của TDTT:
- Cái quý nhất của mỗi con người sức khoẻ trí tuệ.
sức khoẻ tốt sẽ tạo cho trí tuệ phát triển được tốt hơn
ngược lại, TDTT giúp cho HS được sức khỏe tốt,
từ đó học tập các môn học tham gia các hoạt động
Nhà trường đạt hiệu quả cao hơn, chính là góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành con người
có ích cho xã hội.
- Khi tham gia các hoạt đông TDTT đòi hỏi HS phải
tính kỉ luật cao, tinh thần trách nhiệm trước tập thể,
tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung
thực v.v…, chính tác dụng góp phần giáo dục đạo đức
và hình thành nhân cách HS.
- Tập luyện TDTT thường xuyên, kế hoạch giúp cho
các em nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập làm
việc khoa học.
- Luyện tập TDTT tác dụng phòng chống, chữa bệnh
phát triển các t chất thể lực của cơ thể n sức
nhanh, súc mạnh, sức bền, sự khéo léo chính xác v.v…
38 ph
38 ph
x x x x x x x x x
CS + x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tóm tắc lợi,
ích tác dụng của TDTT.
- HS lắng nghe lấy vở ghi
chép.
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau:
5 ph
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét hướng dẫn
Giáo án thể dục 6.

Tuần: 01
Tiết: 01
Tuaàn: 01
Tieát: 01
Ngày soạn: 14/ 8/ 2011
Ngày dạy: 15/ 8/ 2011
x x x x x x x x
LT + x x x x x x x x
GV
Giáo án lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 6 - Người đăng: cuong78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Giáo án lớp 6 9 10 739