Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp1

Được đăng lên bởi Và Thào
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 9
Ngày soạn: 02/11/2013

Ngày giảng: Thứ 2/04/11/2013

Tiết 1:
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
==========================================================
Tiết 2+3: HỌC VẦN
BÀI 35 : UÔI - ƯƠI
I. MỤC TIÊU:

- Học sinh đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chăm chỉ học tập.
+ Tăng cường Tiếng việt: Nải chuối, múi bưởi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1- Giáo viên:
- Bộ thực hành Tiếng việt.
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá
2- Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.
III. Phương pháp:

- Quan sát. giảng giải, đàm thoại, trò chơi, thực hành, luyện tập
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức: (1')
2. Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh đọc: ui, ưi, đồi núi, cái túi,
gửi thư.
+ Đọc câu ứng dụng
- Viết bảng: đồi núi, cái túi, gửi thư
- Nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới :
a- Vần uôi: (10')
- Gài tiếng chuối, hỏi;
? Có âm và dấu gì đã học ?
- Che âm và dấu đi còn vần mới uôi hôm
nay chúng ta học
- Ghi bảng: uôi
? Vần uôi có mấy âm ghép lại, âm nào đứng
trước, âm nào đứng sau ?
- Hướng dẫn đọc vần (ĐV - T)
- Cho hs gài vần uôi
- Tìm thêm âm ch và dấu / để ghép thành
1

- Đọc CN- ĐT
- Vài hs đọc.
- Viết bảng con.

- Âm ch và dấu /

- Vần gồm 2 âm ghép lại âm đôi
uô ghép với âm i
- CN - N - ĐT
- Học sinh gài tiếng chuối

tiếng mới
? Phân tích cấu tạo tiếng vừa ghép?
- GV ghi bảng: chuối
- Đọc (ĐV - T)
- Đưa tranh hỏi: tranh vẽ gì ?
+ Tăng cường Tiếng việt: Nải chuối.
=> Nải chuối: cụm quả chuối xếp thành
tầng trong buồng chuối. Chuối ăn rất ngon
và bổ
- GV ghi bảng: nải chuối
? Từ trên gồm có mấy tiếng ?
- Đọc trơn từ khoá (ĐV - T)
- Đọc tổng hợp
b- Vần ươi (10')
Hôm nay cô còn giới thiệu với các em 1 vần
mới nữa đó là vần ươi
- Ghi bảng: ươi
? Vần ươi có mấy âm ghép lại, âm nào đứng
trước, âm nào đứng sau ?
? So sánh ươi với uôi có gì giống và khác
nhau?
- Hướng dẫn đọc vần (ĐV - T)
- Cho hs gài vần ươi
- Tìm thêm âm b và dấu ? để ghép thành
tiếng mới
? Phân tích cấu tạo tiếng vừa ghép?
- GV ghi bảng: bưởi
- Đọc (ĐV - T)
- Đưa tranh hỏi: tranh vẽ gì ?
+ Tăng cường Tiếng việt: Múi bưởi.
=> Phần của quả, có màng bọc riêng chứa
hạt ở trong.
- GV ghi bảng: múi bưởi
? Từ trên gồm có mấy tiếng ?
- Đọc trơn từ khoá (ĐV - T)
- Đọc tổng hợp
- Đọc tổng hợp cả 2 vần
c- Luyện viết: (10’)
- GV viết lên bảng và hướng dẫn học sinh
luyện viết.

- CN - N - ĐT
- Học sinh t...
TUẦN 9
Ngày soạn: 02/11/2013 Ngày giảng: Thứ 2/04/11/2013
Tiết 1:
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
==========================================================
Tiết 2+3: HỌC VẦN
BÀI 35 : UÔI - ƯƠI
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chăm chỉ học tập.
+ Tăng cường Tiếng việt: Nải chuối, múi bưởi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1- Giáo viên:
- Bộ thực hành Tiếng việt.
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá
2- Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.
III. Phương pháp:
- Quan sát. giảng giải, đàm thoại, trò chơi, thực hành, luyện tập
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1. Ổn định tổ chức: (1')
2. Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh đọc: ui, ưi, đồi núi, cái túi,
gửi thư.
+ Đọc câu ứng dụng
- Viết bảng: đồi núi, cái túi, gửi thư
- Nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới :
a- Vần uôi: (10')
- Gài tiếng chuối, hỏi;
? Có âm và dấu gì đã học ?
- Che âm dấu đi còn vần mới uôi hôm
nay chúng ta học
- Ghi bảng: uôi
? Vần uôi mấy âm ghép lại, âm nào đứng
trước, âm nào đứng sau ?
- Hướng dẫn đọc vần (ĐV - T)
- Cho hs gài vần uôi
- Tìm thêm âm ch dấu / để ghép thành
Hoạt động của trò
- Đọc CN- ĐT
- Vài hs đọc.
- Viết bảng con.
- Âm ch và dấu /
- Vần gồm 2 âm ghép lại âm đôi
uô ghép với âm i
- CN - N - ĐT
- Học sinh gài tiếng chuối
1
Giáo án lớp1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp1 - Người đăng: Và Thào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giáo án lớp1 9 10 247