Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ly 9

Được đăng lên bởi bangoc83
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI:
Hãy viết công thức tính công cơ học. Nêu tên và đơn vị của các đại
lượng trong công thức đó.
Làm bài tập 13.1 – SBT Vật Lí 8
ĐÁP ÁN:
-Công thức tính công cơ học là: A = F.s
-Trong đó:

+ F: là lực tác dụng vào vật ( N)

+ s: là quãng đường vật dịch chuyển (m)
+ A: là công của lực F (J)
BT 13.1: B

13
12
11
10
9
8
7
1,5

6

1,0

5

0,5

4
3

s1

2
1
0 cm

13
12
11
10
9
0,75
0,5

s2

8
7
6
5
4
3

s1

2
1
0 cm

Các đại lượng xác định

Kéo trực Dùng ròng
tiếp
rọc động
Lực F (N)
F1 = 1,5 F2 = 0,75
Quãng đường đi được s (m) s1 = 0,02 s2 = 0,04
Công A (J)
A = 0,03 A = 0,03
1

2

C1: F1 > F2
C2: s1 < s2
C3: A1 = A2
C4: Kết luận: Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về
lực thì thiệt hai lần về …………….
đường đi nghĩa là không
……..
công
được lợi gì về ………

r
N

r
Fk

s

r
P

h

B
O
A

r
P

r
F

Định luật về công:
Không một máy cơ đơn giản nào cho
ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần
về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về
đường đi và ngược lại.

* C5: Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500N
lên sàn ôtô cách mặt đất 1m bằng tấm ván đặt nghiêng
(ma sát không đáng kể).
-Kéo thùng thứ nhất, dùng tấm ván dài 4m.
- Kéo thùng thứ 2, dùng tấm ván dài 2m.
Hỏi:
a) Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn
và nhỏ hơn bao nhiêu lần?
b) Trong trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?
c) Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng
nghiêng lên sàn ôtô.

C6: Để đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao
theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, theo hình
13.3, người công nhân phải kéo dây đi một đoạn là 8m.
Bỏ qua ma sát.
a)Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.
b)Tính công nâng vật lên.

Hiệu suất

A1
H=
100%
A2
Trong đó:
- H là hiệu suất
- A1 là công có ích
- A2 là công toàn phần

Dặn dò
- Học thuộc
phần ghi
nhớ ở SGK

- Làm các
bài tập 14
trong sách
Bài tập vật lí

...
CÂU HỎI:
Hãy viết công thức tính công cơ học. Nêu tên và đơn vị của các đại
lượng trong công thức đó.
Làm bài tập 13.1 – SBT Vật Lí 8
ĐÁP ÁN:
-
Công thức tính công cơ học là: A = F.s
-
Trong đó: + F: là lực tác dụng vào vật ( N)
+ s: là quãng đường vật dịch chuyển (m)
+ A: là công của lực F (J)
BT 13.1: B
Giáo án ly 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ly 9 - Người đăng: bangoc83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án ly 9 9 10 904