Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lý thuyết

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 05
Ban hành lèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: Trồng nấm rơm
Lớp: SPDN 2014 - SCN02
Họ và tên giáo viên: Hoàng Vũ Chính
Năm học: 2014

Quyển số: 01

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: Trồng nấm rơm
Thực hiện ngày 08 tháng 11 năm 2014

TÊN BÀI
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM RƠM
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Mô tả được chu trình sống của nấm rơm.
- Nêu được các nguồn dinh dưỡng cần thiết để trồng nấm rơm.
- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh
trưởng và phát triển của nấm rơm.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Giấy A0, A4, thẻ màu, bút dạ, phấn, bảng viết.
- Máy chiếu, phông chiếu, máy vi tính xách tay.
- Bài giảng điện tử
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Theo lớp
I.ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 1’
- Kiểm tra sỹ số.
- Kê lại bàn ghế, bố trí chỗ ngồi cho phù hợp.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
T
T
1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

THỜI
GIAN

Dẫn nhập
- Trình chiếu một hình ảnh về
- Nêu vấn đề +
- Lắng nghe + Ghi
nấm rơm
thuyết trình hình ảnh
chép
- Tên bài: Đặc điểm sinh học
trên máy chiếu
cảu nấm rơm
- Phương pháp chính: Thuyết
trình, minh họa trực quan,
giảng giải, vấn đáp..
Giới thiệu chủ đề
A. Mục tiêu.
- Thuyết trình +
- Lắng nghe, ghi
B. Nội dung.
giảng giải
chép.
- Trả lời câu hỏi
1. Đặc điểm hình thái - Đặt câu hỏi: Theo
anh chị đặc điểm
của nấm rơm

3

2
7

2

hình thái là gì?
- Thuyết trình có
minh họa
2. Các nguồn
dưỡng cho nấm rơm.

dinh

3. Ảnh hưởng của các yếu tố
môi trường đến sự sinh trưởng
và phát triển của nấm rơm

Đặt câu hỏi thảo
luận: Theo anh/chị
nấm rơm cần những
nguồn dinh dưỡng
nào để phát triển.

Chia nhóm thảo
luận, tổng hợp,
báo cáo kết quả

Đánh giá câu trả lời
của học viên, kết
luận về nội dung
trình chiếu, giảng
giải

Quan sát, nghe
giảng và ghi chép.

Đặt câu hỏi: những
yếu tố nào có thể ảnh
hưởng đến sự sinh
trưởng và phát triển
của cây nấm.
Phân tích giảng giải

3

4

- Lắng nghe, ghi
chép
15

Trao đổi và trả lời
12
câu hỏi

Lắng nghe, ghi
chép

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài
- Nhắc lại nội dung chính của - Thuyết trình
- Lắng nghe, ghi
bài học
chép
Hướng dẫn tự học
Học thuộc bài lý thuyết để chuẩn bị cho
giờ thực hành ngày mai

3

2

Nguồn tài liệu tham khảo
- Giáo trình Kỹ thuật trồng nấm -NXB Nông nghiệp.
NGƯỜI DUYỆT

Ngày 06 tháng 11 năm 2014
GIÁO VIÊN

Hoàng Vũ Chính

3

Bài giảng: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: Trồng nấm rơm
Lớp: SPDN 2014 - SCN02
Họ và tên giáo viên: Hoàng Vũ Chính
Năm học: 2014
Quyển số: 01
Mẫu số: 05
Ban hành lèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Giáo án lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lý thuyết - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án lý thuyết 9 10 400