Ktl-icon-tai-lieu

Giáo ân mầm non bé vui đón tết vui xuân

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
- Cô chuẩn bị 1->2 bức tranh to có liên quan đến chủ đề thế giới thực vật
gắn lên lớp học (Tạo môi trường lớp học có liên quan đến chủ đề).
- Cô hướng cho mỗi trẻ mang đến lớp 1 tranh ảnh về các loại hoa, các loại
quả và 1 số tranh ảnh về ngày tết .
- Cô cho trẻ quan sát trò chuyện để trẻ nói lên những hiểu biết của mình
của 1 số cây hoa, các loại quả quen thuộc.
+ Các con thấy hôm nay lớp mình có gì khác không?
+ Bức tranh vẽ những gì?
+ Đây là cây gì, cây này cho hoa hay cho quả?
+ Các loại cây hoa này có trong dịp nào?
- Muốn hiểu rõ hơn về 1 số loại hoa, loại cây thường có trong dịp tết, cô và
các con cùng tìm hiểu chủ đề “Bé vui đón tết mùa xuân” nhé.

KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VUI ĐÓN TẾT – MÙA XUÂN.
Thời gian thực hiện từ ngày 20 – 24/01/2014.
Ngày dạy: Ngày 20 tháng 1 năm 2014.
A. HOẠT ĐỘNG HỌC.
Thể dục: Tung bắt bóng cùng cô, cùng bạn.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tung và bắt bóng bằng 2 tay cùng cô và các bạn.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ có nề nếp tròng học tập.
II. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của cô:
- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát, 6 - 8 quả bóng.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Tâm thế: Trẻ thoải mái, vui vẻ trước khi vào học.
III. Tổ chức họa động.
Hộng động của cô
1. Gợi mở gây hứng thu.
- Cô gọi trẻ lại trò chuyện với trẻ về ngày tết cổ truyền.
+ Trong ngày tết có những gì?
+ Trong ngày tết thường tổ chức những trò chơi gì?

Hoạt động của trẻ
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Bánh kẹo, hoa quả ạ.

- Cô chốt lại và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Khởi động.
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp đi, chạy các
kiểu. Sau đó cho trẻ chuyển đội hình thành 4 hàng dọc.
3. Trọng động.
a) Bài tập phát triển chung.
- Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác theo cô.
- Tay: 2 tay đưa ra phía trước lên cao
(4l x 4n)
- Chân: Ngồi khuỵ gối.
(2l x 4n)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
(2l x 4n)
- Bật : Bật tại chỗ
(2l x 4n)
b. Vận động cơ bản: “Tung bắt bóng cùng cô,
cùng bạn”.
- Cô giới thiệu bài và tập mẫu.
+ Lần 1: Cô tập trọn vẹn động tác không phân tích.
+ Lần 2: Cô tập kết hợp phân tích động tác.
- Cô cho 2 trẻ khá lên tập cho cả lớp quan sát.
- Trẻ thực hiện: Lần lượt cô cho 2 trẻ ở hai hàng lên tập,
cứ như vậy cho đến hết hàng.
- Trẻ tập cô bao quát, động viên, khuyến khích, sửa sai
cho trẻ.
+ Cô cho 2 trẻ tập tốt lên tập lại cả lớp quan sát.
- Hỏi lại trẻ tên bài tập.
c. Trò chơi: “Kéo co”.
- Cô giới thiệu tê...

 !
"#$%&'()*#$+,
)(-.(#/0'10'
/ 234/ 25,
.306578.98(:
34;510'/<=,
>0?5(5#(::@0@A
>B C9:A
>D;52;5:1;5255/A
>0';525E#2A
F48GH 34'1';5)*E#1 2
0I:(8JBK (IL;MK,




 !"
#$%&'()*+,-+.)*'/)*'01'/)*+2)
&'-34(
,NO
&. 2"P5I 20',
,NQRO
ST57.3@KK25,
&.U(6H,
V,&0=O
&.#6$!#,
#(5)+6
,O
W;!#3'3C10(01XY/,
,.O
&;(O&./(01  .)@ 2$,
7'#8'#9:;<)*
<)*;<)*'=:'0 >2-;<)*'=:-?@
A!B3CD*EF#8)*-#G
$.'657 . 25Z5,
>&259:A
>&25)*Z96H:A
&.657I,
B0@[1/',
Giáo ân mầm non bé vui đón tết vui xuân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo ân mầm non bé vui đón tết vui xuân - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo ân mầm non bé vui đón tết vui xuân 9 10 108