Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non các loại cây xanh

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI CÂY XANH.
Thời gian thực hiện từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2014.
Ngày dạy: Ngày 10 tháng 2 năm 2014.
A. HOẠT ĐỘNG HỌC.
Thể dục: Bật liên tục qua 5 ô.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập, biết bật nhảy liên tục qua 5 ô mà không chạm vào
vạch ô, biết tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân.
- Trẻ biết chơi trò chơi, nói được tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ sự khéo léo và sức mạnh của đôi chân khi bật.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng các bạn, có ý thức nề nếp trong học
tập, không chen lấn, xô đẩy bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô: Sân tập bằng phẳng, 5 ô liên tiếp nhau.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Trẻ khỏe mạnh tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức các hoạt động:
Hoạt động của cô
1. Gợi mở gây hứng thú:
- Cho trẻ ra sân, hát và vận động bài “Gieo hạt”.
+ Gieo hạt để làm gì?
+ Các loại cây xanh có tác dụng gì?
- Nhà bác nông dân có một vườn cây ăn quả rất tươi tốt,
bác muốn mời chúng mình sang thăm khu vườn của bác,
chúng mình cùng đi đến nhà bác nông dân nào.
2. Khởi động:
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, đi thường – đi mũi chân –
đi thường – đi bằng gót chân – đi thường – chạy chậm –
chạy nhanh – chạy chậm dần – đứng thành 4 hàng dọc.
3. Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung:

Hoạt động của trẻ
- Trẻ chơi 1 lần.
- Để trồng nhiều cây.
- Cho hoa, quả, bóng
mát, gỗ…

- Trẻ đi theo hiệu lệnh.

- Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác theo cô.
- Tay: 2 tay đưa ra phía trước lên cao
(2l x 4n)
- Chân: Ngồi khuỵ gối.
(4l x 4n)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
(2l x 4n)
- Bật : Bật tại chỗ
(4l x 4n)
b. Vận động cơ bản: “Bật liên tục qua 5 ô”.
- Đường đến nhà bác nông dân rất khó đi, trên đường
có nhiều chướng ngại vật chắn đường yêu cầu các
con phải bật thật khéo và cẩn thận. Bây giờ cô sẽ đi
trước dẫn đường.
* Cô tập mẫu:
- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1, cô làm trọn vẹn,
động tác rõ ràng.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: cô
đứng tự nhiên 2 tay chống hông, chân chụm trước
vạch chuẩn bị, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi. Khi có
hiệu lệnh cô khuỵu gối bật liên tục vào các ô sao cho
chân không chạm vào vạch, cứ như vậy cô bật đến
hết các ô rồi đi về cuối hàng.
- Cô gọi 1-2 trẻ nhanh nhẹn lên thực hiện.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho lần lượt cho 2 trẻ lên bật qua các ô.
- Trong khi trẻ thực hiên cô theo dõi động viên
khuyến khích trẻ kịp thời để trẻ tập tốt hơn và cô chú
ý sửa sai cho trẻ.
- Cô cho 2 trẻ lên thực hiê...


Thi gian thc hin từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2014.
Ngày dạy: Ngày 10 tháng 2 năm 2014.

 !"#$%!&'()*
!#$'

!"# $%
$#&'(")"* +,
-.-/&01.-2--
*34"
56%78!9%9%$7 #:&,!
;2&<
"= ">?"2#/@A%"B
!"C'D&E#
'+%,-
FEG:H,)"I"
*FEG:
JK2%"B""7#7L!MC #, % 2
./012!34%5
12!34%56(* 12!34%56(!78
9 :#;<5=>/%5!?
F%7,2$$&<"NOC%#P
QOC%#&R "ST
QF2%#,D/2U""ST
V2"U,/ <$0W,4'0-X
2X W=" S7"4 !$0W:2
="S?"&&2"U,%
@. <#34%5
F%&$.".&0W"Y& +,Y
&0W"Y&)""/,Y&0W"Y# Y
#Y# UKY&"Z"UB
A. 7B%534%5
(C#! DD0!!7#%'%5
-K
[R\"A,
F% %  /"
2"]^
&C%>>
Giáo án mầm non các loại cây xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non các loại cây xanh - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án mầm non các loại cây xanh 9 10 46