Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non cây cho quả

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÂY CHO QUẢ.
Thời gian thực hiện từ ngày 9/3 đến ngày 13/3 năm 2015.
Ngày dạy: Thứ 2, ngày 9 tháng 3 năm 2015.
A. HOẠT ĐỘNG HỌC.
Thể dục: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng dọc.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập, biết chuyền bóng sang bên phải, bên trái cho bạn
phía sau theo hàng dọc. Chuyền bằng 2 tay, không để rơi bóng.
- Trẻ biết chơi trò chơi, nói được tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ sự khéo léo khi chuyền bóng.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng các bạn, có ý thức nề nếp trong
học tập, không chen lấn, xô đẩy bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô: Sân tập bằng phẳng, 10 quả bóng nhựa.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Quần áo gọn gàng, sạch sẽ, trẻ khỏe mạnh tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Gợi mở gây hứng thú:
- Tin vui, tin vui.
- Tin gì,tin gì?
- Vườn cây ăn quả của bác nông dân đang vào mùa
chín rộ, một mình bác sẽ không thể hái hết được, bác
muốn nhờ các con cùng sang hái giúp bác, các con có
- Có ạ.
muốn đi giúp bác không?
2. Khởi động:
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, đi thường – đi mũi
chân – đi thường – đi bằng gót chân – đi thường – - Trẻ đi theo hiệu lệnh.
chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm dần – đứng
thành 4 hàng dọc.
3. Trọng động:

a. Bài tập phát triển chung:
- Tay: Hai tay đưa ra trước, sang ngang (4l x 4n)
- Bụng: Cúi gập người về trước
(2l x 4n)
- Chân: Đứng kiễng gót
(2l x4n)
b. Vận động cơ bản: “Chuyền bóng sang 2 bên
theo hàng dọc”.
* Cô tập mẫu:
- Cô cùng 1 cô phụ làm mẫu cho trẻ xem lần 1, cô
làm trọn vẹn, động tác rõ ràng.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
TTCB: Cô đứng chân rộng bằng vai và cầm bóng
bằng 2 tay khi có hiệu lệnh chuyền bóng sang bên
phải (hoặc bên trái) thì người đứng đầu hàng đánh
mặt sang phải (hoặc trái) đưa bóng bằng 2 tay cho
bạn đứng liền kề sau mình, bạn liền kề nhận bóng
bằng 2 tay và chuyền tiếp cho bạn đứng sau, cứ như
vậy cho đến hết hàng. Trẻ cuối cùng sẽ mang bóng lên
đầu hàng.
- Cô gọi 3 - 4 trẻ nhanh nhẹn lên thực hiện cho cả lớp
xem 1 lần.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ xếp thành 2 đội và thi đua nhau chuyền
bóng 2 lần.
- Trong khi trẻ thực hiên cô theo dõi động viên
khuyến khích trẻ kịp thời để trẻ tập tốt hơn và cô chú
ý sửa sai cho trẻ.
- Cô cho 2 trẻ lên thực hiên lại lần cuối.
+ Chúng mình vừa tập bài thể dục gì?
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.
c. Trò chơi: “Ném bóng vào rổ”.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, gợi h...



 !"

 !"#$"%&'"%(#)"*+,-"%.
/*0)

 !
"# $%&'()*+,-
-.-+/0.--1-
(23
45 6)7 17 )
8+9
:;1<=!> 
%)*#1?@*+A!
//1"#2
&ABC*DE'FGH6
(&ABC
IJ %!K)L#;!E; ;
///34,5*67"%
,5*67"%8'9 ,5*67"%8'*:;
<=0>?%@ 4"%*A
MM
N/OE3HC*$E+M;=
"9;9;PK)*,+/0
;QO =: 
;Q+:)*R
(?067"%
&* +M..+/OS+;T
ES+/OS+'ES+/OS
!;S!S!;$JS+
U$%
B:."%67"%
PPR
&!
+# <1<
Giáo án mầm non cây cho quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non cây cho quả - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án mầm non cây cho quả 9 10 236