Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề bản thân

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẠNG HOẠT ĐỘNG
* Văn học:
- Thơ: - Lời chào
- Bé ơi, cô và mẹ

- Tung bóng lên coa và bắt bóng
- Đi các kiểu đi

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

Hãy giới thiệu
về mình

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Bé tự giới thiệu về mình.
- Đặc điểm mùa thu, các hoạt
động trong mùa thu
- HĐ tôi và bạn Tr107
* LQVT:
-Xác định đồ vật trong không
gian so với trẻ ( Phía trước
-sau, trên - dưới)
- Xác định vị trí trong không
gian

Phát triển
thẩm mỹ
*Âm nhạc:
- VĐ: Mừng sinh nhật
- Nghe hát: Cây trúc xinh.
- TCÂN: Tai ai tinh
- Hát: Nắm tay thân thiết.
* Tạo hình:
- Vẽ chân dung bạn trai
(bạn gái).
- Tô màu, cắt dán, nặn
làm búp bê từ nguyên vật
liệu phế thải...

Phát triển TC
& KNXH
- Giữ gìn, bảo vệ cơ thể
luôn sạch sẽ, gọn gàng
- Làm quà tặng SN bạn
bè, người thân.
- Chờ đến lượt, hoàn
thành nhiệm vụ được giao
- XD: ........, lắp ghép bạn
trai, bạn gái...
- PV: Gia đình, bác sĩ, siêu
thị

MẠNG HOẠT ĐỘNG

- Tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay
- Đứng 1 chân khoảng 5 giây,

* Văn học:
- Truyện: Mỗi người một việc.
- Thơ: Đôi mắt
- KCTT về cơ thể bé

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

Cơ thể tôi

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Tìm hiểu các bộ phận
giác quan trên cơ thể
- Chăm sóc tóc, buộc dây
giày
* LQVT:
- Đếm, thêm bớt nhóm
có SL 1,2. NB chữ số 1,2
- So sánh một – nhiều

Phát triển
thẩm mỹ
*Âm nhạc:
- VĐ: Tôi bị ốm
- Nghe hát: Thật đáng chê…
- TCÂN: .......
- Hát: Năm ngón tay ngon,
hãy xoay nào...
* Tạo hình:
- Nặn em búp bê
- Vẽ, cắt, nặn, xé dán cơ thể,
các bộ phận, giác quan
- Làm búp bê trai, búp bê
gái từ các vật liệu phế
thải…

Phát triển TC
& KNXH
- Giữ gìn, bảo vệ cơ thể
luôn sạch sẽ, gọn gàng
- Có kỹ năng tốt: Vệ sinh
cá nhân, trực nhật, chơi...
- Tiết kiệm điện, nước khi
sử dụng.
- XD: ............... lắp ghép
bạn trai, bạn gái...
- PV: Gia đình, bác sĩ, siêu
thị

MẠNG HOẠT ĐỘNG
- Bật xa 35- 40cm
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh

* Văn học:
- Thơ: Tâm sự của cái mũi,
- ĐD: Nu na nu nống
- KCTT sự lớn lên của bé

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

Tôi cần gì lớn
lên và khỏe
mạnh (T1)

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Tìm hiểu về các loại thức
ăn, vai trò của thức ăn đối
với sức khỏe
- Lợi ích của cây xanh, môi
trường đối với sức khỏe.
* LQVT:
- So sánh nhóm SL bằng
nhau, không bằng nhau
- Ai cao hơn, thấp hơn. Ai
nặng hơn, nhẹ hơn

Phát triển
thẩm mỹ
*Âm nhạc:
- VĐ: Tập rửa mặt
- Nghe hát: Thật đáng chê
- TCÂN: Ai đoán giỏi.
- Hát: Vì sao con mèo rửa
mặt,
* Tạo hình:
- Nặn, vẽ, cắt dán cây các
nhóm thực ...
MẠNG HOẠT ĐỘNG
* Khám phá KH, XH:
- Bé tự giới thiệu về mình.
- Đặc đim mùa thu, các hoạt
đng trong a thu
- HĐ tôi và bn Tr107
* LQVT:
-Xác định đồ vật trong không
gian so với trẻ ( Phía trước
-sau, trên - dưới)
- Xác định vị trí trong không
gian
*Âm nhc:
- VĐ: Mng sinh nht
- Nghe hát: Cây trúc xinh.
- TCÂN: Tai ai tinh
- Hát: Nm tay thân thiết.
* Tạo hình:
- Vẽ chân dung bạn trai
(bạn gái).
- màu, cắt dán, nặn
làm búp từ nguyên vật
liệu phế thải...
- Giữ gìn, bảo vệ thể
luôn sạch sẽ, gọn gàng
- Làm quà tặng SN bạn
bè, người thân.
- Chờ đến lượt, hoàn
thành nhiệm vụ được giao
- XD: ........, lắp ghép bạn
trai, bạn gái...
- PV: Gia đình, bác , siêu
th
- Tung bóng lên coa và bắt bóng
- Đi các kiểu đi
* Văn học:
- Thơ: - Lời chào
- Bé ơi, cô và mẹ
Hãy giới thiệu
về mình
Phát triển TC
& KNXH
Phát triển
nhận thức
Phát triển
thẩm mỹ
Phát triển
ngôn ngữ
Phát triển
thể chất
Giáo án mầm non chủ đề bản thân - Trang 2
Giáo án mầm non chủ đề bản thân - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề bản thân 9 10 66