Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề gia đình

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẠNG HOẠT ĐỘNG
- Ném xa bằng 1 tay – chạy nhanh * Văn học:
10m
+ Chạy theo đường zích zắc

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

MỜI BẠN
ĐẾN THĂM
GĐ TÔI

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Các thành viên trong gia
đình bé
- Thực hành dọn dẹp VS đồ
dùng trong góc chơi gia đình
* LQVT:
- Tách , gộp nhóm có 3 đối
tượng thành 2 phần
+Xếp tháp( Tr102)

Phát triển
thẩm mỹ

Phát triển TC
& KNXH

*Âm nhạc:
- - VĐ: Cháu yêu bà,
- Nghe hát: chỉ có một
trên đời
- TCÂN: Ai đoán giỏi, Ai
nhanh nhất.tai ai tinh
- Hát: Nhà của tôi
* Tạo hình
- Tô màu tranh các thành
viên trong gia đình.
- Cắt dán đồ dùng của trẻ
trong họa báo

- Bé tập chải răng ( Tr51)
- Giữ gin, vệ sinh cơ thể
sạch sẽ , gọn gàng.
- XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép bạn trai, bạn
gái, bạn tập TD...
- PV: Gia đình, bác sĩ, bán
hàng…

MẠNG HOẠT ĐỘNG
-Trườn sấp chui qua cổng
+ đi bước dồn ngang

* Văn học:
- Thơ: Em yêu nhà em,
- Truyện: Dê con nhanh trí, tích chu

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

GĐ SỐNG
CHUNG MỘT
NGÔI NHÀ

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Nhà của bé
-Than quan nhà cao tầng
* LQVT:
-Đếm,thêm bớt nhóm nhóm
có 4 đôi tượng, NB chữ số 4.
+cắt số , gắn số nhà, số
phòng, Bé hoạt động như thế
nào (Tr 101)

Phát triển
thẩm mỹ

*Âm nhạc:
- Hát :chào hỏi
* Tạo hình
- Cắt dán nhà cao tầng
- Làm nhà bằng các
nguyên liệu phế liệu,
- Làm sách tranh về các
kiểu nhà,

Phát triển TC
& KNXH
- Bé tập chải răng ( Tr51)
- Giữ gin, vệ sinh cơ thể
sạch sẽ , gọn gàng.
- XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép bạn trai, bạn
gái, bạn tập TD...
- PV: Gia đình, bác sĩ, bán
hàng…

MẠNG HOẠT ĐỘNG
-Đập và bắt bóng bằng 2 tay
+ chạy theo bóng và bắt bóng

* Văn học:
- Thơ: Lấy tăm cho bà,
- Truyện: Tích chu
- CD: Công cha như núi thái sơn

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

NHU CẦU
GIA ĐÌNH (T1)

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Một số đồ dùng trong gia
đình, phân loại đồ dùng
* LQVT:
-Tách , gộp nhóm có 4 đối
tượng thành 2 phần
- Bé hoạt động như thế nào
(Tr 101)

Phát triển
thẩm mỹ

Phát triển TC
& KNXH

*Âm nhạc:
- VĐ: Cả nhà thương nhau
- Nghe hát: ba ngọn nến
lung linh - TCÂN: Ai đoán
giỏi, Ai nhanh nhất.tai ai tinh
- Hát: Mẹ yêu không nào,
đi học về, cho con
* Tạo hình
- Làm album đồ dùng gia
đình
- Tô màu , vẽ ,cắt dán đồ
dùng gia đình

- Bé tập chải răng ( Tr51)
- Giữ gin, vệ sinh cơ thể
sạch sẽ , gọn gàng.
- XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép bạn trai, bạn
gái, bạn tập TD...
- PV: Gia đình, bác sĩ, bán
hàng…

MẠNG HOẠT ĐỘNG
- bật liên tục vào vòng
* Văn học:
+Đi bước qua...
MẠNG HOẠT ĐỘNG
* Khám phá KH, XH:
- Các thành viên trong gia
đình bé
- Thc nh dn dẹp VS đồ
dùng trong góc chơi gia đình
* LQVT:
- Tách , gộp nhóm 3 đối
tượng thành 2 phần
+Xếp tháp( Tr102)
*Âm nhc:
- - VĐ: Cháu yêu bà,
- Nghe hát: chỉ một
trên đời
- TCÂN: Ai đoán gii, Ai
nhanh nht.tai ai tinh
- Hát: Nhà ca tôi
* Tạo hình
- Tô màu tranh các thành
viên trong gia đình.
- Cắt dán đồ dùng của trẻ
trong họa báo
- Bé tập chải răng ( Tr51)
- Giữ gin, vệ sinh thể
sạch sẽ , gọn gàng.
- XD: XD trưng MN của
, lắp ghép bạn trai, bạn
i, bn tp TD...
- PV: Gia đình, bác sĩ, bán
ng
MỜI BẠN
ĐẾN THĂM
GĐ TÔI
- Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh
10m
+ Chạy theo đường zích zắc
* Văn học:
Phát triển
ngôn ngữ
Phát triển TC
& KNXH
Phát triển
nhận thức
Phát triển
thẩm mỹ
Phát triển
thể chất
Giáo án mầm non chủ đề gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non chủ đề gia đình - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề gia đình 9 10 751