Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề giao thông

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện:2 tuần. Từ ngày .....đến ngày .......
MẠNG NỘI DUNG

GIAO THÔNG

Phương tiện qui
định giao thông

- Trẻ biết được các phương tiện
giao thông quen thuộc: Đường bộ: Xe
máy, ô tô, xích lô… đường thuỷ: Tàu
thủy, thuyền buồn… đường hàng
không: Máy bay, tàu vũ trụ…
- Biết được 1 số đặc điểm cơ bản:
Kích thước, âm thanh tốc độ, nhiên liệu,
nơi hoạt động, người điều khiển, công
dụng..
- So sánh, phân loại 1 số phương
tiện giao thông qua đặc điểm, nơi hoạt
động.
- Biết được 1 số dịch vụ sửa chữa,
bảo hành, phòng bán vé, bến bãi ô tô,
máy bay, nhà ga..
- Trạm bán xăng
- Biết 1 số qui định khi thực hiện
các phương tiện giao thông.

Luật giao
thông

- Biết nắm được 1 số qui định đơn
giản của luật giao thông đường bộ
- Biết được 1 số biển báo, biển
hiệu giao thông
- Biết chấp hành luật giao thông
đường bộ: Đi bộ trên vỉa hè bên phải,
qua đường phải có người lớn dẫn qua,
khi đi xe máy đội mũ bảo hiểm, không
đá bóng dưới lòng đường, không thò tay
ra ngoài khi ngồi trên các phương tiện
giao thông, không vứt rác ra đường phố.
- Biết lễ phép, kính trọng với
người già, em nhỏ khi đi trên các
phương tiện giao thông.

MỞ CHỦ ĐỀ
- Tên gọi, 1 số đặc điểm, lợi ích của 1 số phương tiện giao thông...
- 1 số qui định về luật giao thông đường bộ, 1 số biển báo đơn giản
- Hát 1 số bài hát mà trẻ đã biết về 1 số phương tiện giao thông, luật giao
thông
* Cho trẻ xem tranh vẽ 1 số biển báo, đèn tín hiệu...
* Nhắc trẻ nộp tranh, sách báo, các nguyên vật liệu... thực hiện chủ đề

MẠNG HOẠT ĐỘNG
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát *Văn học:
- Chui qua ống
- Thơ: Xe cần cẩu..
.- Truyện: Một phen hú vía

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

PHƯƠNG TIỆN VÀ
QUI ĐỊNH GIAO
THÔNG ( TUẦN 1)

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Một số phương tiện và qui
định giao thông
- Quan sát một số biển báo,
biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu
giao thông.
* LQVT:
- Đếm, thêm bớt, nhóm có 10
đối tượng,

Phát triển
thẩm mỹ

Phát triển TC
& KNXH

*Âm nhạc:
- VĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
- Nghe hát: Đoàn tàu
nhỏ,
- TCÂN: Ai đoán giỏi, Ai
nhanh nhất, tai ai tinh
- Hát: Em tập lái ô tô
* Tạo hình
- Xé dán ô tô tải
- Làm các loại ô tô từ các
phế liệu
- Làm số gắn biển số xe

- Giữ gìn, bảo vệ môi
trường trường, lớp xanh,
sạch, đẹp
+ XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép ĐDĐC, bạn
trai, bạn gái, bạn tập TD...
+ PV: Cô giáo, bác cấp
dưỡng, bán hàng…
+ TH: Vẽ, tô màu, cắt xé
dán, về trường lớp mầm
non.
+ Sách truyện: Làm sách
tranh về trường lớp mầm
non
+ ÂN: Hát, múa những
bài hát về trư...
CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện:2 tuần. Từ ngày .....đến ngày .......
MẠNG NỘI DUNG
- Trẻ biết được các phương tiện
giao thông quen thuộc: Đường bộ: Xe
máy, ô tô, xích lô… đường thuỷ: Tàu
thủy, thuyền buồn… đường hàng
không: Máy bay, tàu vũ trụ…
- Biết được 1 s đặc điểm bản:
Kích thước, âm thanh tốc độ, nhiên liệu,
nơi hoạt động, người điều khiển, công
dụng..
- So sánh, phân loại 1 số phương
tiện giao thông qua đặc điểm, nơi hoạt
động.
- Biết được 1 số dịch vụ sửa chữa,
bảo hành, phòng bán vé, bến bãi ô tô,
máy bay, nhà ga..
- Trạm bán xăng
- Biết 1 s qui định khi thực hiện
các phương tiện giao thông.
- Biết nắm được 1 số qui định đơn
giản của luật giao thông đường bộ
- Biết được 1 số biển báo, biển
hiệu giao thông
- Biết chấp hành luật giao thông
đường bộ: Đi b trên vỉa bên phải,
qua đường phải người lớn dẫn qua,
khi đi xe máy đội bảo hiểm, không
đá bóng dưới lòng đường, không thò tay
ra ngoài khi ngồi trên các phương tiện
giao thông, không vứt rác ra đường phố.
- Biết lễ phép, kính trọng với
người già, em nhỏ khi đi trên các
phương tiện giao thông.
MỞ CHỦ ĐỀ
- Tên gọi, 1 số đặc điểm, lợi ích của 1 số phương tiện giao thông...
- 1 số qui định về luật giao thông đường bộ, 1 số biển báo đơn giản
- Hát 1 số bài hát mà trẻ đã biết v 1 s phương tiện giao thông, luật giao
thông
* Cho trẻ xem tranh vẽ 1 số biển báo, đèn tín hiệu...
* Nhắc trẻ nộp tranh, sách báo, các nguyên vật liệu... thực hiện chủ đề
GIAO THÔNG
Phương tiện qui
định giao thông
Luật giao
thông
Giáo án mầm non chủ đề giao thông - Trang 2
Giáo án mầm non chủ đề giao thông - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề giao thông 9 10 274