Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề hiện tượng thiên nhiên

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiện: 2 tuần. Từ ngày .....đến ngày .......
MẠNG NỘI DUNG

Một số hiện
tượng thiên
nhiên
mùa hè

Nước và 1 số hiện
tượng thiên nhiên

- Các nguồn nước trong môi
trường sống và nguồn nước sạch dùng
trong sinh hoạt hàng ngày.
- Các trạng thái của nước: Lỏng,
hơi, rắn, 1 số đặc điểm, tính chất của
nước: Không màu, không mùi, không
vị, hoà tan 1 số chất.
- Ích lợi của nước đối với đời
sống con người, con vật, cây cối.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước
- Phòng tránh tai nạn về nước.
- Biết hiện tượng thời tiết, bầu
trời, nắng, gió, nóng, lạnh, bão...
- Thảo luận về ảnh hưởng của
thời tiết theo màu, sự khác nhau giữa
các mùa, và ảnh hưởng thời tiết đối với
con người, cây cối, con vật..

- Biết được đặc điểm đặc trưng
của mùa hè: Nắng, nóng, mưa nhiều, lũ
lụt, giông bão, hạn hán, lũ lụt..
- Cây cối xanh tươi, biết 1 sô hoa,
quả, rau mùa hè..
- 1 số hoạt động của mùa hè: Đi
du lịch, tắm biển, bơi lội....
- Gữi gìn vệ sinh thân thể, môi
trường xung quanh thường xuyên sạch
sẽ để tránh 1 số bệnh tật trong mùa hè.
- Biết chăm sóc sức khoẻ trong
mùa hè: Đi nắng, mưa phải có mũ, nón, áo
mưa, mặc quần áo phù hợp với mùa hè,
tiêm phòng 1 số bệnh mùa hè.

MỞ CHỦ ĐỀ
* Cô trò chuyện với trẻ:
- 1 số đặc điểm, lợi ích của nước đối với đời sồng con người, cây cối, con
vật. Tác hại của lũ lụt, 1 số bệnh mùa hè.
- 1 số hiện tượng thiên nhiên: Sấm, mây, giông, bão....
- 1 số hoạt động trong mùa hè: Du lịch, tắm biển...
- Gữi gìn vệ sinh thân thể, môi trường trong mùa hè
* Cho trẻ xem tranh vẽ 1 số hiện tượng thiên nhiên
* Nhắc trẻ nộp tranh, sách báo, các nguyên vật liệu... thực hiện chủ đề.

MẠNG HOẠT ĐỘNG
- Bò dích dắc qua các hộp, nhảy lò *Văn học:
cò
- Thơ : Chị gió, Mưa
- Đi khuỵu gối
- Truyện: Hồ nước và mây

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

NƯỚC HIỆN TƯỢNG
THIÊN NHIÊN

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Làm thực nghiệm một số
chất hòa tan trong nước
- Thảo luận về nguyên nhân
gây ô nhiễm nguồn nước
*LQVT:
- Đo dung tích bằng một
đơn vị đo
- Thực hành đong nước, đo
nước

Phát triển
thẩm mỹ

Phát triển TC
& KNXH

*Âm nhạc:
- VĐ: Mây và gió
- Nghe hát: Cho tôi đi
làm mưa với
- TCÂN: Ai đoán giỏi, Ai
nhanh nhất, tai ai tinh
- Hát: Mưa rơi, đếm sao
* Tạo hình
- cắt dán, vẽ... hiện tượng
thiên nhiên, nước, mùa hè

- Giữ gìn, bảo vệ môi
trường trường, lớp xanh,
sạch, đẹp
+ XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép ĐDĐC, bạn
trai, bạn gái, bạn tập TD...
+ PV: Cô giáo, bác cấp
dưỡng, bán hàng…
+ TH: Vẽ, tô màu, cắt xé...
CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiện: 2 tuần. Từ ngày .....đến ngày .......
MẠNG NỘI DUNG
- Các nguồn nước trong môi
trường sống nguồn nước sạch dùng
trong sinh hoạt hàng ngày.
- Các trạng thái của nước: Lỏng,
hơi, rắn, 1 số đặc điểm, tính chất của
nước: Không màu, không mùi, không
vị, hoà tan 1 số chất.
- Ích lợi của nước đối với đời
sống con người, con vật, cây cối.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước
- Phòng tránh tai nạn về nước.
- Biết hiện tượng thời tiết, bầu
trời, nắng, gió, nóng, lạnh, bão...
- Thảo luận về ảnh hưởng của
thời tiết theo màu, sự khác nhau giữa
các mùa, ảnh hưởng thời tiết đối với
con người, cây cối, con vật..
- Biết được đặc điểm đặc trưng
của mùa hè: Nắng, nóng, mưa nhiều,
lụt, giông bão, hạn hán, lũ lụt..
- Cây cối xanh tươi, biết 1 sô hoa,
quả, rau mùa hè..
- 1 số hoạt động của a hè: Đi
du lịch, tắm biển, bơi lội....
- Gữi gìn vệ sinh thân thể, môi
trường xung quanh thường xuyên sạch
sẽ để tránh 1 số bệnh tật trong mùa hè.
- Biết chăm sóc sc kho trong
mùa : Đi nng, mưa phi có mũ, nón, áo
mưa, mc qun áo phù hợp vi a hè,
tiêm phòng 1 s bnh mùa hè.
MỞ CHỦ ĐỀ
* Cô trò chuyện với trẻ:
- 1 số đặc điểm, lợi ích của nước đối với đời sồng con người, cây cối, con
vật. Tác hại của lũ lụt, 1 số bệnh mùa hè.
- 1 số hiện tượng thiên nhiên: Sấm, mây, giông, bão....
- 1 số hoạt động trong mùa hè: Du lịch, tắm biển...
- Gữi gìn vệ sinh thân thể, môi trường trong mùa hè
* Cho trẻ xem tranh vẽ 1 số hiện tượng thiên nhiên
* Nhắc trẻ nộp tranh, sách báo, các nguyên vật liệu... thực hiện chủ đề.
Một số hiện
tượng thiên
nhiên
Nước và 1 số hiện
tượng thiên nhiên
mùa hè
Giáo án mầm non chủ đề hiện tượng thiên nhiên - Trang 2
Giáo án mầm non chủ đề hiện tượng thiên nhiên - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề hiện tượng thiên nhiên 9 10 555