Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề thực vật

Được đăng lên bởi tamchuot
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
TRƯỜNG MẪU GIÁO GIA THUẬN

GIÁO ÁN
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ:

Thời gian thực hiện: 4 tuần
(Từ ngày 6 - 01 đến 21 – 02- 2014)
GIÁO VIÊN: VÕ THỊ BÍCH VÂN
LỚP CHỒI 3
NĂM HỌC 2013 - 2014

LV Phát
triển

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT
(Thực hiện từ ngày 06/01 đến 21 /02 /2014)
Mục tiêu
Nội dung giáo dục
Hoạt động giáo dục

-Thực hiện được
Phát
các vận động cơ
triển
bản một cách vững
thể chất vàng, đúng tư thế
giữ thăng bắng cơ
thể.
- Phối hợp tay mắt
Nhanh nhẹn khéo
Léo.
- Phối hợp tay mắt
nhanh nhẹn khéo
Léo.
- Phối hợp tay mắt
nhanh nhẹn khéo
Léo.
- Có một số thói
quen kĩ năng tốt
trong việc giữ gìn
sức khỏe.
- Trẻ biết số
Loại rau củ quả và
ích lợi của
việc ăn uống đủ
chất dinh dưỡn .
Phát
triển
nhận
thức

- Trườn theo hướng
thẳng.

- Trườn theo hướng thẳng
+ TC: Thi xem ai nhanh.
+ TC: Bóng tròn to

- Nem trúng đích bằng - Nem trúng đích bằng 1 tay.
1 tay.
+ TC: Ai ném giỏi.
+ TC: làm nước chanh.
- Bật liên tục về phía
trước.

- Bật liên tục về phía trước.
+ TC: Ai nhanh hơn.

- Bật xa 35cm.

- Bật xạ 35cm.
+ TC: Ném bóng vào rổ.

- Tập thể dục thường
xuyên.

- tập thể dục thường xuyên để
có sức khỏe tốt.

- Các bữa ăn hằng
ngày và ích lợi của ăn
uống đủ chất, đủ
lượng.

- Dạy trẻ hằng ngày ăn uống đủ
chất và ăn những rau củ quả có
lợi cho sức khỏe.

- Biết được đặc điểm
+ Xem hình ảnh của hạt từ nảy
Phát triển của cây xanh mầm – thành cây.
và ích lợi của cây xanh. + Trò chơi “ gieo hạt”
+ Trò chơi:“ thi xem ai nhanh”
+ Trò chơi: “ bé trồng cây”
- Biết được đặc điểm
+ Xem hình ảnh của một số
của Một số loài hoa và loài hoa.
ích lợi của hoa.
+ Trò chơi:“ bé phân loại hoa”
- Có khả năng diễn
+ Trò chơi: “ tay ai khéo nhé”
đạt sự hiểu biết của
mình bằng các cách - Biết được đặc điểm
+ Cho trẻ nghe và trò chuyện
khác nhau.
của quả quýt và Một số theo nội dung bài vè
loại quả khác và ích
“ vè trái cây”.
lợi của quả.
+ TC: bé chọn quả”
- Biết được đặc điểm
+ Nghe cô đố.

B
su

của Một số rau củ và
ích lợi của rau củ.

+ Trò chơi:“ bé chọn rau củ”
+ Trò chơi: “ vẽ rau củ bé
thích”
-Nghe và-hiểu
Chonội
trẻ nghe và trò chuyện
Phát
dung
theo nội dung câu chuyện
triển
Câu chuyện“ cây táo
“ cây táo”.
ngôn ngư
thần”
+ TC: gieo hạt
+ TC: ai tô khéo
- Sử dụng lời nói để
- Cho trẻ nghe và trò chuyện
Diễn đạt được mong -Nghe và hiểu nội dung theo nội dung câu chuyện
muốn những suy Câu chuyện“ hoa màu “ hoa màu gà”.
nghĩ của mình bằng gà”
+ TC: hoa búp hoa nở
câu đơn và diễn đạt
+ TC: ai tô khéo
...




CHỦ ĐỀ:
!"#$#%&'!()!#*&+,'-.&
/0&$12345678&96:594956,;
<+=>?@A
BCDE
FG956E4956,
Giáo án mầm non chủ đề thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non chủ đề thực vật - Người đăng: tamchuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề thực vật 9 10 894