Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề thực vật

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU.
Thời gian thực hiện từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 2 năm 2015.
Ngày dạy: Thứ 2, ngày 2 tháng 2 năm 2015.
A. HOẠT ĐỘNG HỌC.
Thể dục: Đi theo đường hẹp. Bật liên tục qua 3 ô.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập, biết nhìn thẳng hướng, biết khép chân khi đi trong
đường hẹp để không dẫm vào vạch, biết bật nhảy liên tục qua 3 ô mà không
chạm vào vạch ô, biết tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân.
- Trẻ biết chơi trò chơi, nói được tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn sự khéo léo, khả năng định hướng và sức mạnh của đôi chân khi bật.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia tập luyện cùng các bạn, có ý thức nề nếp trong học
tập, không chen lấn, xô đẩy bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô:
- Sân tập bằng phẳng, 3 ô liên tiếp nhau. Phấn kẻ vạch đường.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Trẻ khỏe mạnh tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức các hoạt động:
Hoạt động của cô
1. Gợi mở gây hứng thú:
- Cho trẻ ra sân, cô đố trẻ một số câu đố về các loại
rau.
+ Nhà các con có trồng những loại rau đó không?
+ Các loại rau xanh có tác dụng gì?
- Bạn nào có thể mời cô và các bạn đến thăm vườn rau
nhà mình nào? chúng mình cùng lên đường.
2. Khởi động:
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, đi thường – đi mũi
chân – đi thường – đi bằng gót chân – đi thường –
chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm dần – đứng

Hoạt động của trẻ
- Trẻ nghe và giải câu
đố.
- Có ạ.
- Cung cấp nhiều VTM
ạ.

- Trẻ đi theo hiệu lệnh.

thành 4 hàng dọc.
3. Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung:
- Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác theo cô.
- Tay: 2 tay đưa ra phía trước lên cao
(2l x 4n)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
(2l x 4n)
- Chân: Ngồi khuỵ gối.
(4l x 4n) b.
Vận động cơ bản: “Đi theo đường hẹp. Bật liên tục
qua 3 ô”.
- Cô thấy đường đến nhà bạn hơi nhỏ, trên đường có
nhiều chướng ngại vật chắn đường yêu cầu các con
phải bật thật khéo và cẩn thận. Bây giờ cô sẽ đi trước
dẫn đường.
* Cô tập mẫu:
- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1, cô làm trọn vẹn,
động tác rõ ràng.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: cô
đứng tự nhiên 2 tay thả lỏng, khi có hiệu lệnh cô nhìn
thẳng hướng, đi nhẹ nhàng, hai chân hơi khép để
không bị dẫm vào vạch kẻ, đến chỗ có 3 vòng tròn
liên tiếp, cô đứng chân chụm trước vạch chuẩn, mắt
nhìn thẳng, đầu không cúi. Khi có hiệu lệnh cô khuỵu
gối bật liên tục vào các ô sao cho chân không chạm
vào vòng, ...


Thi gian thc hin từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 2 năm 2015.
Ngày dạy: Th 2, ngày 2 tháng 2 năm 2015.

 !"#$%&'()*+,!- .'!/0123
! .0

 
!"#$%&'( ()*+,-./01$'$
)'( ()$2"34'5
6768976:6,/6
4;<
=>?@ , *<A(?')B0$
1:C
D0'0,/+EF:)8GH I
$J,2K$L+)
04'56
M/LAB0$
N31$,0/O2()!
4M/LAB0
P/Q: I?)?RSJ')' *':
789#:!$;'(
#:!$;'(<13 #:!$;'(<1!=>
? @ AB(CD8'(!E
M 0?$T'C?T/T(H:, )
0/
UV: 8WX, )0/8$Y
UM:, )0/K08:%-Y
Z)8#'!$(:)<'(!0/
' YD'F,!
F. B $;'(
M$ (77!['5
[![38[![
)+'[)+0[)+'%Q[
 J( */
T
M8)
M/2H/\]
)
J E/,E
Giáo án mầm non chủ đề thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non chủ đề thực vật - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề thực vật 9 10 568