Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non chủ đề trường mầm non

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẠNG HOẠT ĐỘNG
*Văn học:
- Truyện: Đôi bạn tốt
- Thơ: Nghe lời cô giáo
- ĐD: Dung dăng dung dẻ

- Đi, chạy theo cô
- Đi giật lùi

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

Lớp học
của bé

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Lớp học của chúng ta
- Tên các bạn, các lớp, các hoạt
động, tình cảm của cô và trẻ,
các qui định trong lớp.
- Ngày hội đến trường của bé,
cảm xúc trong ngày hội...
- Trò chuyện đặc điểm của mùa
thu, các hoạt động đón ngày tết
trung thu
* LQVT:
- Đếm, so sánh đồ dùng đồ
chơi to, nhỏ
- Ghép tương ứng 1-2, ghép
đôi, Sắp xếp ĐDĐC theo qui
tắc màu sắc

Phát triển
thẩm mỹ

*Âm nhạc:
- VĐ: Vui đến trường
- Nghe hát: Trường CC là
trường MN
- TCÂN: Ai nhanh hơn
- Hát: Những khúc nhạc
hồng, bàn tay cô giáo
* Tạo hình:
- Vẽ quà tăng các bạn
- Tô màu, cắt dán, nặn, vẽ
tranh về đồ dùng, đồ chơi
cô giáo, các bạn...

Phát triển TC
& KNXH
- Lễ phép với cô bác, đoàn
kết, giúp đỡ bạn bè, em
nhỏ
- Giữ gìn, bảo vệ môi
trường trường, lớp xanh,
sạch, đẹp
- Không chơi những nơi
nguy hiểm, nghịch đồ vật
sắc nhọn, dễ vỡ
- XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép ĐDĐC, bạn
trai, bạn gái, bạn tập TD...
- PV: Cô giáo, bác cấp
dưỡng, bán hàng…

MẠNG HOẠT ĐỘNG

- Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
- Nhảy lò cò 3m

- Truyện: Món quà của cô giáo
- Thơ: Nghe lời cô giáo
- ĐD: Ông giẳng, ông giăng,
- Kể chuyện theo tranh về trường
lớp, các cô bác trong trường

Phát triển
thể chất

Phát triển
ngôn ngữ

Trường MN
của bé

Phát triển
nhận thức
* Khám phá KH, XH:
- Một số ĐDĐC của lớp,
trường.
- Tham quan các khu vực,
tên, công việc của các cô bác
trong trường.
* LQVT:
- Phận biệt các hình
- Sắp xếp ĐDĐC theo dấu
hiệu cho trước

Phát triển
thẩm mỹ

*Âm nhạc:
- VĐ: Vui đến trường.
- Nghe hát: Rước đèn
dưới ánh trăng
- TCÂN: ....
- Hát: Chào hỏi khi về, cô
giáo
* Tạo hình:
- Tô màu, vẽ, nặn, xé dán
tranh về đồ dùng, đồ chơi
trường, lớp...

Phát triển TC
& KNXH
- Giữ gìn, bảo vệ môi
trường trường, lớp xanh,
sạch, đẹp.
- Tiết kiệm điện, nước
trong sinh hoạt.
- Làm quà tặng bạn bè, em
nhỏ nhân ngày trung thu
+ XD: XD trường MN của
bé, lắp ghép ĐDĐC, bạn
trai, bạn gái, bạn tập TD...
+ PV: Cô giáo, bác cấp
dưỡng, bán hàng…

...
MẠNG HOẠT ĐỘNG
* Khám phá KH, XH:
- Lớp học của chúng ta
- Tên các bn, các lp, các hot
đng, nh cm ca và tr,
các qui đnh trong lp.
- Ngày hi đến trưng ca bé,
cm xúc trong ngày hi...
- Trò chuyn đc đim ca mùa
thu, các hot đng đón ngày tết
trung thu
* LQVT:
- Đếm, so nh đ dùng đồ
chơi to, nh
- Ghép tương ứng 1-2, ghép
đôi, Sắp xếp ĐDĐC theo qui
tắc màu sắc
*Âm nhc:
- VĐ: Vui đến trưng
- Nghe hát: Trường CC là
trường MN
- TCÂN: Ai nhanh hơn
- Hát: Nhng khúc nhc
hng, bàn tay cô giáo
* Tạo hình:
- Vẽ quà tăng các bạn
- Tô màu, cắt dán, nặn, vẽ
tranh v đồ dùng, đồ chơi
cô giáo, các bạn...
- Lễ phép với bác, đoàn
kết, giúp đỡ bạn bè, em
nhỏ
- Gi gìn, bảo vệ môi
trường trường, lớp xanh,
sạch, đẹp
- Không chơi những i
nguy hiểm, nghịch đồ vật
sắc nhọn, dễ vỡ
- XD: XD trường MN ca
, lắp ghép ĐC, bạn
trai, bạn gái, bạn tập TD...
- PV: giáo, c cp
ỡng, bán hàng…
Lớp học
của bé
- Đi, chạy theo cô
- Đi giật lùi
*Văn học:
- Truyện: Đôi bạn tốt
- Thơ: Nghe lời cô giáo
- ĐD: Dung dăng dung dẻ
Phát triển
ngôn ngữ
Phát triển TC
& KNXH
Phát triển
nhận thức
Phát triển
thẩm mỹ
Phát triển
thể chất
Giáo án mầm non chủ đề trường mầm non - Trang 2
Giáo án mầm non chủ đề trường mầm non - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án mầm non chủ đề trường mầm non 9 10 679