Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn âm nhạc lớp 1

Được đăng lên bởi nguyenhuuninh1985
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2014 ( Tiết 1: Lớp 1A, tiết 2: lớp 1B, lớp 1c, lớp
1e)
Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014 ( Tiết 4: lớp 1D)

TiÕt 1

Häc bµi h¸t: quª h¬ng t¬I ®Ñp
( Dân ca Nùng - Đặt lời: Anh Hoàng )
I) MỤC TIÊU:
- Biết bài hát dân ca mới của dân tộc Nùng.
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp và đều giọng.
- Biết cách sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách của bài.
- Giáo dục HS yêu quê hương, đất nước.
II) GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
- Kế hoạch bài giảng.
- Đồ dùng dạy học: Đàn Oocgan, SGK.
- Nghiên cứu các kĩ năng và phương pháp lên lớp.
III) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định tổ chức lớp: 1 phút.
- Nhắc nhở HS ngồi học ngay ngắn.
2) Bài mới.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1: Dạy bài hát (20 phút)

Hoạt động của học sinh

Quê hương tươi đẹp
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài - Lắng nghe GV giới thiệu bài.
hát.
Đây là một trong những bài dân ca
của dân tộc Nùng. Họ sinh sống ở
những vùng thấp của rừng núi phía Bắc
nước ta. Với giai điệu mượt mà, êm ả,
bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất
1

nước và con người.
- Cho HS nghe hát mẫu.

- Nghe GV hát mẫu.

- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu

- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của

ngắn ( chia bài làm 5 câu )

GV.

- Đàn giai điệu toàn bài 2 lần.

- Nghe GV đàn giai điệu bài hát.

- GV đàn và bắt nhịp luyện giọng.

- HS luyện giọng.

- Tập hát từng câu theo lối móc xích

- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của

chú ý : Những tiếng cuối câu hát ứng

GV (chú ý tư thế ngồi hát, hát ngân

với trường độ từng nốt, nhắc HS ngân

đúng phách theo hướng dẫn của GV).

đúng phách.
- Cho HS hát luyện lời ca để thuộc lời

- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của

và đúng giai điệu

GV. Chú ý phát âm dõ lời tròn tiếng.

chú ý sửa sai ( Nếu có )

+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy nhóm.
+ Hát cá nhân

Hoạt động 2: 10 phút
Hát kết hợp với vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách

- Hát và gõ đệm theo phách, sử dụng

Quê hương em biết bao tươi đẹp

các nhạc cụ gõ : Song loan, thanh

x

x

x

x

phách theo hướng dẫn của GV.

- Hướng dẫn HS hát vận động theo nhịp. - HS tập hát vận động theo nhịp.
- Cho HS hát hoạt động theo tổ nhóm.

- Thực hiện theo hướng dẫn của giáo
viên.

- GV nhận xét, sửa sai thường xuyên

- HS lắng nghe và sửa sai.

cho HS.
Hoạt động nối tiếp: 4 phút
- Cho HS hát lại bài hát kết hợp gõ đệm

- Cả lớp đứng tại chỗ hát và gõ đệm

theo phách.

theo phách.

- Hỏi HS nhắc tên bài hát, dân ca vùng

- Trả lời.
2

nào?

+ Bài: Quê hương tươi đẹp
+ Dân ca Nùng.

- Nhận xét và dặn ...
Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2014 ( Tiết 1: Lớp 1A, tiết 2: lớp 1B, lớp 1c, lớp
1e)
Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014 ( Tiết 4: lớp 1D)
TiÕt 1
Häc bµi h¸t: quª h¬ng t¬I ®Ñp
( Dân ca Nùng - Đặt lời: Anh Hoàng )
I) MỤC TIÊU:
- Biết bài hát dân ca mới của dân tộc Nùng.
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp và đều giọng.
- Biết cách sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách của bài.
- Giáo dục HS yêu quê hương, đất nước.
II) GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
- Kế hoạch bài giảng.
- Đồ dùng dạy học: Đàn Oocgan, SGK.
- Nghiên cứu các kĩ năng và phương pháp lên lớp.
III) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định tổ chức lớp: 1 phút.
- Nhắc nhở HS ngồi học ngay ngắn.
2) Bài mới.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy bài hát (20 phút)
Quê hương tươi đẹp
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài
hát.
Đây là một trong những bài dân ca
của dân tộc Nùng. Họ sinh sống ở
những vùng thấp của rừng núi phía Bắc
nước ta. Với giai điệu mượt mà, êm ả,
bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất
- Lắng nghe GV giới thiệu bài.
1
Giáo án môn âm nhạc lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn âm nhạc lớp 1 - Người đăng: nguyenhuuninh1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giáo án môn âm nhạc lớp 1 9 10 486