Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn bóng chuyền

Được đăng lên bởi chidatviet-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5835 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sở Giáo dục & Đào tạo Bạc Liêu

Trường trung học KT-KT Bạc Liêu

GIÁO ÁN SỐ: 13
TÊN BÀI: BÓNG CHUYỀN (Tiếp)
Số tiết: 04
Tiết chương trình: 42-46

I. Mục tiêu bài học:
1. Mục tiêu:
- Cung cấp kiến thức cơ bản về môn bóng chuyền cho HS.
- HS thực hiện được kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền.
- Phát triển tố chất sức mạnh, nhanh, bền và khoé léo cho HS.
- Sau buổi học HS trình bày được các kỹ thuật cơ của môn bóng chuyền.
- Phát triển cơ thể toàn diện, nâng cao thể chất.
.2.Yêu cầu:
- Học sinh thực hiện trang phục đúng theo qui định của nhà trường.
- Tham gia học tập đày đủ, đúng giờ. Nghiêm túc trật tự.
- Bảo đảm an toàn cho HS trong quá trình học tập.
II. Phương pháp:
Thuyết trình, giảng giải, phân tích, thị phạm, chia nhóm
1. Sân bãi: Sân vận động trường.
2. Dụng cụ: tranh ảnh kỹ thuật, còi, bóng chuyền.
IV. Tiến trình lên lớp:
0

Kiểm tra bài cũ
59

Sở Giáo dục & Đào tạo Bạc Liêu

TT
1
2
2. Bài mới

Tên học sinh

Trường trung học KT-KT Bạc Liêu

Nội dung kiểm tra
Kỹ thuật phát bóng
Kỹ thuật phát bóng

Điểm

60

Nội dung
Giáomở
dục đầu:
& Đào tạo Bạc Liêu
.SởPhần

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Tình hình sức khoẻ HS
- Phổ biến nhiệm vụ , mục tiêu bài học
- Khởi động chung:
+ Một số động tác gập duỗi: Cổ, lườn, vặn
mình, bụng
+Xoay các khớp: Khuỷu tay, cánh tay,
hông, tay này chân kia, khớp gối, cổ tay kết
hợp cổ chân
+Xoạc ngang, xoạc dọc
- Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ tại chổ và di chuyển

Chạy nâng cao đùi tại chổ, di chuyển

Thời
gian

Hoạt động của giáo viên và học sinh
giáo viên
học sinh

Phương pháp tổ chức

- Hướng dẫn cán sự
điều khiển khởi
động, quan sát ,điều
chỉnh. HD luyện tập.
- Quan sát HS tập
luyện.

- Cán sự chấn chỉnh Trường trung học KT-KT Bạc Liêu
hành ngũ, báo cáo sỉ
số HS cho GV.
- HS bị bệnh báo cáo
XXXXXXXXXX
GV. HS chúc GV
“khoẻ”
XXXXXXXXXX
- Cán sự hướng dẫn
XXXXXXXXXX
khởi động
-HS thực hiện nội
X
dung theo sự điều
khiển của lớp trưởng.
-Trật tự nghiêm túc.
 GV

- Hướng dẫn cán sự
điều khiển khởi
động, quan sát ,điều
chỉnh. HD luyện tập.
- Quan sát HS tập
luyện.

- Cán sự hướng dẫn
khởi động
-HS thực hiện nội
dung theo sự điều
khiển của lớp trưởng.
-Trật tự nghiêm túc.

- Hướng dẫn cán sự
điều khiển khởi
động, quan sát ,điều
chỉnh. HD luyện tập.
- Quan sát HS tập
luyện.
- Hướng dẫn cán sự
điều khiển khởi
động, quan sát ,điều
chỉnh. HD luyện tập.
- Quan sát HS tập
luyện.
-Phân nhóm HS ra để
tiến hành tập luyện.

- Cán sự hướng dẫn
khởi động
-HS thực hiện nội
dung theo sự điều
khiển của lớp trưởng.
-Trật tự nghiêm túc.

-...
Sở Giáo dục & Đào tạo Bạc Liêu Trường trung học KT-KT Bạc Liêu
GIÁO ÁN SỐ: 13
TÊN BÀI: BÓNG CHUYỀN (Tiếp)
Số tiết: 04
Tiết chương trình: 42-46
I. Mục tiêu bài học:
1. Mục tiêu:
- Cung cấp kiến thức cơ bản về môn bóng chuyền cho HS.
- HS thực hiện được kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền.
- Phát triển tố chất sức mạnh, nhanh, bền và khoé léo cho HS.
- Sau buổi học HS trình bày được các kỹ thuật cơ của môn bóng chuyền.
- Phát triển cơ thể toàn diện, nâng cao thể chất.
.2.Yêu cầu:
- Học sinh thực hiện trang phục đúng theo qui định của nhà trường.
- Tham gia học tập đày đủ, đúng giờ. Nghiêm túc trật tự.
- Bảo đảm an toàn cho HS trong quá trình học tập.
II. Phương pháp:
Thuyết trình, giảng giải, phân tích, thị phạm, chia nhóm
1. Sân bãi: Sân vận động trường.
2. Dụng cụ: tranh ảnh kỹ thuật, còi, bóng chuyền.
IV. Tiến trình lên lớp:
0 Kiểm tra bài cũ
59
Giáo án môn bóng chuyền - Trang 2
Giáo án môn bóng chuyền - Người đăng: chidatviet-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án môn bóng chuyền 9 10 36