Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn chính tả lớp 4

Được đăng lên bởi maicoteo888
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chính tả 4

TUẦN 1
Nghe - viết:

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU.
Ngày dạy : 1 . 09 . 2015

I. Mục tiêu:
- Nghe- viết và trình bày đúng chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ. Bài tập 2b .
- Tính cẩn thận, kĩ năng trình bày bài viết.
II. Đồ dùng dạy học:
3 tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2b
III. Các hoạt động dạy học:
GIÁO VIÊN

HỌC SINH

1. Ổn định:
- Cho hs hát vui.
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
Đây là tiết chính tả đầu tiên, giáo viên nhắc nhở hs
một số điểm cần lưu ý về yêu cần của giờ học chính tả,
việc chuẩn bị đồ dùng cho giờ học ( sách, vở, bút,)
3. Bài mới:
a. Giới thiệu:
- Lên lớp 4, các em tiếp tục luyện tập để viết đúng
chính tả, nhưng bài tập ở lớp 4 có yêu cầu cao hơn ở
lớp 3. Tiết chính tả hôm nay, các em viết chính tả một
đoạn của bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”, sau đó làm
một số bài tập trong sgk.
- Gv ghi tựa.
b. Hướng dẫn hs nghe- viết:
- Gv đọc đoạn văn viết chính tả trong sgk một lượt.
- Cho hs đọc thầm lại đoạn văn viết chính tả, chú ý tên
riêng cần viết hoa.
- Gv nhắc hs: ghi tên bài vào giữa dòng. Sau đó chấm
xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào 1 ô li,
chú ý ngồi viết đúng tư thế.
- Cho hs gấp sgk, gv đọc từng câu ( cụm từ) cho hs viết
Mỗi câu ( bộ phận câu ) đọc 2 lượt cho hs viết theo tốc
độ viết qui định.
- Gv đọc lại bài chính tả một lượt.
- Gv chấm- chữa 7- 10 bài. Trong khi đó từng cặp hs
đổi tập cho nhau để bắt lỗi.
- Gv nêu nhận xét khi chấm bài xong.
c. Hướng dẫn làm bài tập
- Gv chọn cho hs bài tập 2b trong sgk.
- Cho hs đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu mỗi hs tự làm bài vào vở.
- Gv dán 3 tờ phiếu mời 3 hs lên bảng trình bày kết quả
1

- Cả lớp hát
- Lớp trưởng báo cáo.

- Hs lắng nghe

- Hs nhắc lại
- Hs theo dõi trong sgk
- Cả lớp đọc .
- Hs lắng nghe
- Hs gấp sách và viết bài
- Hs soát lại bài
- Hs đổi vở soát lỗi và đối chiếu với
sgk
- Hs lắng nghe
- Điền vào chỗ trống an hay ang?
- Hs làm bài
- Hs lên bảng thi đua làm.

Chính tả 4

trước lớp. Cho hs làm bài với hình thức tiếp sức 3
nhóm hs . Mỗi nhóm 6 em lên điền đúng và nhanh
- Gọi các nhóm đọc lại đoạn văn đã điền đầy đủ.
- Gv và cả lớp nhận xét
- Gv chốt lại lời giải đúng và kết aluận nhóm thắng
cuộc
Bài tập 3: Dành cho hs khá giỏi .
- Gv chọn bài tập 3b cho hs làm.

- Đại diện các nhóm đọc lại .
- Hs nhận xét
- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng
- Tên một loài hoa chứa tiếng có vần
an hoặc ang
- Hs nêu :
- Hs làm bài và nêu kết quả
- Hs lắng nghe

- Cho hs nêu yêu cầu .
- Cho hs làm vào bảng con.
- Gv nhận xé...
Chính tả 4
TUẦN 1
Nghe - viết: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU.
Ngày dạy : 1 . 09 . 2015
I. Mục tiêu:
- Nghe- viết và trình bày đúng chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ. Bài tập 2b .
- Tính cẩn thận, kĩ năng trình bày bài viết.
II. Đồ dùng dạy học:
3 tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2b
III. Các hoạt động dạy học:
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1. Ổn định:
- Cho hs hát vui.
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
Đây tiết chính tả đầu tiên, giáo viên nhắc nhở hs
một số điểm cần lưu ý về yêu cần của giờ học chính tả,
việc chuẩn bị đồ dùng cho giờ học ( sách, vở, bút,)
3. Bài mới:
a. Giới thiệu:
- Lên lớp 4, các em tiếp tục luyện tập để viết đúng
chính tả, nhưng bài tập lớp 4 yêu cầu cao hơn
lớp 3. Tiết chính tả hôm nay, các em viết chính tả một
đoạn của bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”, sau đó làm
một số bài tập trong sgk.
- Gv ghi tựa.
b. Hướng dẫn hs nghe- viết:
- Gv đọc đoạn văn viết chính tả trong sgk một lượt.
- Cho hs đọc thầm lại đoạn văn viết chính tả, chú ý tên
riêng cần viết hoa.
- Gv nhắc hs: ghi tên i o giữa dòng. Sau đó chấm
xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào 1 ô li,
chú ý ngồi viết đúng tư thế.
- Cho hs gấp sgk, gv đọc từng câu ( cụm từ) cho hs viết
Mỗi câu ( bộ phận câu ) đọc 2 lượt cho hs viết theo tốc
độ viết qui định.
- Gv đọc lại bài chính tả một lượt.
- Gv chấm- chữa 7- 10 bài. Trong khi đó từng cặp hs
đổi tập cho nhau để bắt lỗi.
- Gv nêu nhận xét khi chấm bài xong.
c. Hướng dẫn làm bài tập
- Gv chọn cho hs bài tập 2b trong sgk.
- Cho hs đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu mỗi hs tự làm bài vào vở.
- Gv dán 3 tờ phiếu mời 3 hs lên bảng trình bày kết quả
- Cả lớp hát
- Lớp trưởng báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs nhắc lại
- Hs theo dõi trong sgk
- Cả lớp đọc .
- Hs lắng nghe
- Hs gấp sách và viết bài
- Hs soát lại bài
- Hs đổi vở soát lỗi đối chiếu với
sgk
- Hs lắng nghe
- Điền vào chỗ trống an hay ang?
- Hs làm bài
- Hs lên bảng thi đua làm.
1
Giáo án môn chính tả lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn chính tả lớp 4 - Người đăng: maicoteo888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giáo án môn chính tả lớp 4 9 10 714