Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn đạo dức

Được đăng lên bởi daicthuan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• Bài tập 1: Em hãy kể về gia đình mình:
- Tên bố em là gì?
- Bố em làm nghề gì? Bố làm việc ở đâu?
- Tên mẹ em là gì?
- Mẹ em làm nghề gì? Mẹ làm việc ở đâu?
- Em có anh/chị/em không? Tên anh/chị/em
của em là gì (nếu có)?
- Hằng ngày, bố mẹ đã chăm sóc em như thế
nào?
- Em yêu bố mẹ như thế nào?

Bài tập 2: Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây.

Bài tập 2: Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây.

Bài tập 3: Đóng vai theo tranh.

Nhóm
321

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn đạo dức - Người đăng: daicthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo án môn đạo dức 9 10 149