Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Địa lý lớp 11

Được đăng lên bởi Việt Thắng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Thanh Khê

Giáo án dự giờ lớp 11

GVHD : Cô Lương Thị Trang

ngày dự

: 04/03/2015

Giáo sinh: Vi Văn Hình

lớp dự

: 11/3

Giáo án dự giờ lớp 11
Bài 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
Tiết 3. THỰC HÀNH.
TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔ CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC
MỤC TIÊU BÀI HỌC
sau bài học này, học sinh cần phải;
1. Về kiến thức:
Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua sự tăng trưởng của
GDP, sản phẩm thương mại và của nông nghiệp.
2. Về kỹ năng:
Phân tích, so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ, bản đồ để có them sự hiểu biết về sự
thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc.
Vẽ biểu đồ cơ cấu xất nhập khẩu
3. Về thái dộ:
Giao tiếp: lắng nghe, phản hồi ý kiến trong nhóm, trình bày suy nghĩ về sự thay
đổi trong một số ngành kinh tế của Trung Quốc.
Làm chủ bản than, quản lí thời gian trao đổi nhóm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
giáo án
Bản đồ kinh tế chung Trung Quốc
Một số hình ảnh về thành tựu kinh tế của Trung Quốc
2. Chuẩn bị của học sinh
đọc trước bài
Tìm hiểu trước nội dung bài thực hành và các bảng số liệu 10.2, 10.3, 10.4 trong
SGK.
Chuẩn bị đồ dung học tập: thước kẻ, bút, compa…
I.

III.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
kiểm tra sĩ số, nề nếp, tác phong lớp học
2. Kiểm tra bài cũ
Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông?
Hãy phân tích những thành tựu đạt được của nền công nghiệp và nông nghiệp của
Trung Quốc.
3. Bài mới
a. Đặt vấn đề
b. Triển khai

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoạt động 1(cả lớp) GV hướng dẫn học
sinh làm việc cá nhân, tính tỉ trọng GDP
của Trung Quốc so với thế giới và nêu
nhận xét.
B1: GV gọi 1 học sinh đọc nội dung của
bài thực hành và yêu cầu của bài thực hành
B2: GV yêu cầu HS dựa vào bảng 10.2 để
tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với
thế giớ và nhận xét.
GV hướng dẫn:
Tính tỉ trọng GDP theo Công thức:
%GDP(trung
Quốc)=GDP(TQ)/GDP(TG)x100
-Nhận xét giá trị GDP, tr trọng GDP tang
như thế nào trong các năm trên(minh họa)
B3: đại diện HS lên bảng trình bày, hs khác
nhận xét, GV kết luận.
Hoạt động 2(cả lớp) tìm hiểu sự thay đổi
trong sản lượng nông nghiệp của Trung
Quốc.
B1: GV hướng dẫn HS tính và điền vào
bảng sau. Sự tang giảm sản lượng nông sản
của Trung Quốc qua các năm. Đơn vị triệu
tấn. ( tang +, giảm -)
Nông
sản

SL 1995 SL 2000 SL 2004
so với
so với
so với

Kiến thức cơ bản
1. Thay đổi trong giá trị GDP
Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc
Năm
1985
1995
2004
Tỉ trọng
1,93
2,37
4,03
GDP %
- Nhận xét:
+, Tỉ trọng GDP của Trung Quốc t...
Trường THPT Thanh Khê Giáo án dự giờ lớp 11
GVHD : Cô Lương Thị Trang ngày dự : 04/03/2015
Giáo sinh: Vi Văn Hình lớp dự : 11/3
Giáo án dự giờ lớp 11
Bài 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
Tiết 3. THỰC HÀNH.
TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔ CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
sau bài học này, học sinh cần phải;
1. Về kiến thức:
Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua sự tăng trưởng của
GDP, sản phẩm thương mại và của nông nghiệp.
2. Về kỹ năng:
Phân tích, so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ, bản đồ để có them sự hiểu biết về sự
thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc.
Vẽ biểu đồ cơ cấu xất nhập khẩu
3. Về thái dộ:
Giao tiếp: lắng nghe, phản hồi ý kiến trong nhóm, trình bày suy nghĩ về sự thay
đổi trong một số ngành kinh tế của Trung Quốc.
Làm chủ bản than, quản lí thời gian trao đổi nhóm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
giáo án
Bản đồ kinh tế chung Trung Quốc
Một số hình ảnh về thành tựu kinh tế của Trung Quốc
2. Chuẩn bị của học sinh
đọc trước bài
Tìm hiểu trước nội dung bài thực hành và các bảng số liệu 10.2, 10.3, 10.4 trong
SGK.
Chuẩn bị đồ dung học tập: thước kẻ, bút, compa…
Giáo án môn Địa lý lớp 11 - Trang 2
Giáo án môn Địa lý lớp 11 - Người đăng: Việt Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án môn Địa lý lớp 11 9 10 785