Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn GDCD lớp 7

Được đăng lên bởi My My
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường PTCS Tân Hiệp B3

Giáo án GDCD 7

Ngày soạn: 8/8/2014
TIẾT 1: BÀI 1

SỐNG GIẢN DỊ
I.MỤC TIÊU
1. kiến thức:
- Hiểu được thế nào là sống giản dị.
- Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị.
- Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô chương hình thức, với luộm thuộm,
cẩu thả.
2. Kĩ năng:
Biết thực hiện sống giản dị trong cuộc sống.
3. Thái độ:
Quý trọng lối sống giản dị, không đồng tình với lối sống xa hoa, phô trương hình
thức.
II. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:
- Kĩ năng xác định giá trị về biểu hiện và ý nghĩa sống giản dị.
- Kĩ năng so sánh những biểu hiện giản dị và trái với giản dị.
- Kĩ năng tư duy phế phán.
- Kĩ năng tự nhận thức giá trị
III.CHUẨN BỊ :
- GV : -SGK .SGV GDCD 7.
-Một số câu chuyện , đoạn thơ nói về việc sống giản dị .
- HS : Kiến thức, giấy thảo luận.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1.Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sách vở của học sinh
3. Dạy bài mới :
Tục ngữ:
- Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.
- Ăn cần, ở kiệm.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU TRUYỆN ĐỌC
GV :Hướng dẫn HS tìm
I tìm hiểu truyện đọc
hiểu truyện :
Bác Hồ trong ngày Tuyên
ngôn độc lập
1. Tìm chi tiết biểu hiện HS: - Thảo luận - Nhận 1. Cách ăn mặc, tác phong
cách ăn mặc, tác phong xét, bổ sung.
và lời nói của Bác:
và lời nói của Bác
- Bác mặc bộ quần áo Kiến
ka-ki, đội mũ vải đã ngả màu
và đi một đôi dép cao su.
- Bác cười đôn hậu và vẫy tay
1
GV: Trần Thanh Hòa

Trường PTCS Tân Hiệp B3

Giáo án GDCD 7
chào mọi người.
- Thái độ của Bác: Thân mật
như người cha đối với các
con.
- Câu hỏi đơn giản: Tôi nói
đồng bào nghe rõ không?

2. Em có nhận xét gì về
cách ăn mặc, tác phong
và lời nói của Bác Hồ
trong truyện đọc?

Học sinh trả lời

2. Nhận xét:
- Bác ăn mạc đơn sơ, không
cầu kì, phù hợp với hoàn
cảnh đất nước.
- Thái độ chân tình, cởi mở,
không hình thức, lễ nghi nên
đã xua tan tất cả những gì còn
cách xa giữa vị Chủ tịch nước
và nhân dân
Lời nói của Bác dễ hiểu, gần
gũi thân thương với mọi
người.

3) Hãy tìm thêm ví dụ
khác nói về sự giản dị
của Bác.
4) Hãy nêu tấm gương
sống giản dị ở lớp,
trường và ngoài xã hội
mà em biết.

Học sinh trả lời

- Giản dị được biểu hiện ở
nhiều khía cạnh. Giản dị là
cái đẹp. Đó là sự kết hợp giữa
vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp
bên trong. Vậy chúng ta cần
học tập những tấm gương ấy
để trở thành người có lối
sống giản dị.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.
GV: Đặt câu hỏi:

HS: Đọc nội dung bài II.Nội dung bài học .
học (SGK-Tr4)

1. Em hiểu thế nào là
sống giản dị? Biểu hiện
của sống giản...
Trường PTCS Tân Hiệp B3 Giáo án GDCD 7
Ngày soạn: 8/8/2014
TIẾT 1: BÀI 1
SỐNG GIẢN DỊ
I.MỤC TIÊU
1. kiến thức:
- Hiểu được thế nào là sống giản dị.
- Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị.
- Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô chương nh thức, với luộm thuộm,
cẩu thả.
2. Kĩ năng:
Biết thực hiện sống giản dị trong cuộc sống.
3. Thái độ:
Quý trọng lối sống giản dị, không đồng tình với lối sống xa hoa, phô trương hình
thức.
II. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:
- Kĩ năng xác định giá trị về biểu hiện và ý nghĩa sống giản dị.
- Kĩ năng so sánh những biểu hiện giản dị và trái với giản dị.
- Kĩ năng tư duy phế phán.
- Kĩ năng tự nhận thức giá trị
III.CHUẨN BỊ :
- GV : -SGK .SGV GDCD 7.
-Một số câu chuyện , đoạn thơ nói về việc sống giản dị .
- HS : Kiến thức, giấy thảo luận.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1.Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sách vở của học sinh
3. Dạy bài mới :
Tục ngữ:
- Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.
- Ăn cần, ở kiệm.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cần đạt
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU TRUYỆN ĐỌC
GV :Hướng dẫn HS tìm
hiểu truyện :
1. Tìm chi tiết biểu hiện
cách ăn mặc, tác phong
và lời nói của Bác
HS: - Thảo luận - Nhận
xét, bổ sung.
I tìm hiểu truyện đọc
Bác Hồ trong ngày Tuyên
ngôn độc lập
1. Cách ăn mặc, tác phong
và lời nói của Bác:
- c mặc bộ quần áo Kiến
ka-ki, đội vải đã ngả màu
và đi một đôi dép cao su.
- Bác ời đôn hậu và vẫy tay
GV: Trần Thanh Hòa
1
Giáo án môn GDCD lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn GDCD lớp 7 - Người đăng: My My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Giáo án môn GDCD lớp 7 9 10 136