Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh lớp 4

Được đăng lên bởi buiphuonganh2212
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 8148 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
Tiết 1:
GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
I. MỤC TIÊU :
1. Giúp học sinh nhận biết được:
- Sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Chương trình học của học sinh lớp 1, 2, 4, 3, 5, học sinh THCS, THPT.
- Chương trình, thời gian học 8 bài của học sinh lớp 4.
- Cấu trúc của từng bài học trong SHS (Đọc truyện, Trao đổi, thực hành - Lời
khuyên).
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết sử dụng tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh lớp 4
(đọc lời giới thiệu, chương trình, các bài học, mục lục).
3. Học sinh có thái độ đồng tình, ủng hộ và mong muốn học và thực hiện nếp sống thanh
lịch, văn minh.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Bộ tài liệu GD nếp sống thanh lịch, văn minh của 3 cấp (dùng cho GV).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3’ 1.Giới thiệu bài
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV giới thiệu khái quát về tài liệu “Giáo dục
nếp sống thanh lịch, văn minh” dùng cho HS lớp 4.
Bước 2 : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Giới
thiệu chung”.
-Học sinh ghi vở
5’ 2.Giới thiệu về tài liệu
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV nêu một số ví dụ về hành vi chưa đẹp
-HS nghe
của học sinh lớp 4, dẫn dắt đến ý nghĩa của những
hành vi đẹp, từ đó giúp HS hiểu giá trị của việc thực
hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
Bước 2 : GV tóm tắt nội dung lời giới thiệu, SHS
-HS theo dõi
trang 3.

5’

3.Giới thiệu chương trình 3 cấp
Bước 1 : GV hướng dẫn HS đọc nội dung chương
trình cấp tiểu học, SHS trang 4.

-HS theo dõi

Bước 2 : GV giới thiệu với HS chương trình của tài
liệu dùng cho THCS, THPT (giới thiệu tên các
chương).
4.Tìm hiểu sách học sinh lớp 4
10’ * Các bước tiến hành :
Bước 1: GV HD HS tìm hiểu SHS theo gợi ý sau:
- SHS gồm có mấy bài ?
- Tên từng bài là gì ?
- Mỗi bài học gồm mấy phần ?
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
*GV kết luận :
- SHS lớp 4 gồm có 8 bài, nội dung xoay quanh chủ
đề giao tiếp.
-Bài 1 - Chia sẻ với ông bà, cha mẹ
-Bài 2 - Trò chuyện với anh chị em
-Bài 3 - Đến nhà người quen
-Bài 4 - Thân thiện với xóm giềng
-Bài 5 - Nói chuyện với thầy cô giáo
-Bài 6 - Trò chuyện với bạn bè
-Bài 7 - Giao tiếp với người lạ
-Bài 8 - Gặp người nước ngoài

-HS trả lời
-HS trả lời
-HS trả lời

- Mỗi bài gồm 3 phần : Đọc truyện – Trao đổi, thực
hành – Lời khuyên
5.Tìm hiểu các bài học liên quan tới chủ đề giao
tiếp ở lớp 1, 2, 3
- Nêu tên các bài học trong chủ đề nói, nghe, cử chỉ ở
15’
lớp 1,2,3 ?
-HS trình bày kết quả.
-HS trả...
NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
Tiết 1:
GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
I. MỤC TIÊU :
1. Giúp học sinh nhận biết được:
- Sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Chương trình học của học sinh lớp 1, 2, 4, 3, 5, học sinh THCS, THPT.
- Chương trình, thời gian học 8 bài của học sinh lớp 4.
- Cấu trúc của từng bài học trong SHS (Đọc truyện, Trao đổi, thực hành - Lời
khuyên).
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết sử dụng tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh lớp 4
(đọc lời giới thiệu, chương trình, các bài học, mục lục).
3. Học sinhthái độ đồng tình, ủng hộ và mong muốn họcthực hiện nếp sống thanh
lịch, văn minh.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Bộ tài liệu GD nếp sống thanh lịch, văn minh của 3 cấp (dùng cho GV).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG Hoạt động dạy Hoạt động học
3’
5’
1.Giới thiệu bài
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV giới thiệu khái quát về tài liệu “Giáo dục
nếp sống thanh lịch, văn minh” dùng cho HS lớp 4.
Bước 2 : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Giới
thiệu chung”.
2.Giới thiệu về tài liệu
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV nêu một số ví dụ về hành vi chưa đẹp
của học sinh lớp 4, dẫn dắt đến ý nghĩa của những
hành vi đẹp, từ đó giúp HS hiểu giá trị của việc thực
hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
Bước 2 : GV tóm tắt nội dung lời giới thiệu, SHS
trang 3.
-Học sinh ghi vở
-HS nghe
-HS theo dõi
Giáo án môn giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh lớp 4 - Người đăng: buiphuonganh2212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo án môn giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh lớp 4 9 10 475