Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Môn Lý luận dạy học tiểu học Khoa Giáo Dục Học viện Quản Lý giáo dục

Được đăng lên bởi luuhuyen-tn-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN BÀI CŨ

•
•
•
•
•
•
•
•

Các PP dạy học truyền thống
PP thuyết trình,
PP vấn đáp,
PP sử dụng SGK và tài liệu,
PP quan sát,
PP minh họa,
PP biểu diễn thí nghiệm,
PP luyện tập,
PP thực hành thí nghiệm.

1

2

?Các em hãy quan sát tranh, rồi suy nghĩ trả lời
thầy và cả lớp biết nội dung của bức tranh 1, 2,
3 đó ?
Gợi ý 2 bức tranh đầu
Thầy đồ
Số lượng học sinh
Lứa tuổi
Phương tiện dạy học,HTDH

3

Phương pháp dạy học

theo hướng phát huy tính tích cực

nhận thức của học sinh

1 .Đặc trưng của DH theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức
của học sinh

 Bản chất của DH lấy người học làm trung tâm:
• DH phải căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu của HS để tổ chức cho họ các HĐ nhằm
khơi dậy và phát triển mọi khả năng của họ

•

Mục tiêu cần đạt tới là hình thành tính tích cực học tập, khả năng tìm tòi, sáng tạo
của học sinh

•
•
•

Dưới sự dẫn dắt của GV, HS tự HĐ, tự khám phá, lĩnh hội tri thức, hình thành
năng lực và các phẩm chất nhân cách theo MT
ND học tập phù hợp với khả năng, thiên hướng của học sinh
Học sinh không lệ thuộc tuyệt đối vào giáo viên mà chủ yếu quan hệ trực tiếp với
kiến thức, thầy cô, bạn bè cùng học thông qua HĐ của chính mình

 Học sinhlà chủ thể, tự tìm ra tri thức;Bạn bè cùng lớplà cộng đồng tạo môi
•

trường XH cho HĐ;GVđóng vai trò chủ đạo: tổ chức, hướng dẫn, cố vấn, trọng
tài cho học sinh tìm kiếm, khám phá tri thức.
GV vẫn giữ vai trò chủ đạo nhưng HĐ của họ đa dạng, phức tạp hơn đòi hỏi họ
phải có kiến thức sâu rộng, KN sư phạm và lòng yêu nghề.

Sơ đồ thể hiện mối quan hệ GV – HS trong DH theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
Thầy (tác nhân)

Trò (chủ thể)

Hướngdẫn

Tự nghiên cứu

Tổchức

Tự thể hiện

Trọngtài, cố vấn,

Tự kiểm tra, tự

Kếtluận, kiểm tra

điều chỉnh

6

So sánh DH có tính thụ động và DH có tính tích cực:
DHcó tính thụ động

DH có tính tích cực

1. Thầy truyền đạt kiến thức

1. Trò tự tìm KT bằng HĐ của chính mình

2. Thầy độc thoại và phát vấn học sinh

2. Đối thoại trò – trò, trò – thầy, hợp tác với bạn, học bạn

3. Thầy áp đặt kiến thức có sẵn

3. Hợp tác với thầy, khẳng định kiến thức do trò tìm ra

4. Trò thụ động nhận thức, học thuộc lòng các

4. Trò chủ động tìm ra kiến thức bằng hành động của chính

kiến thức có sẵn

mình và học được cách học, cách giải quyết vấn đề
5. Tự đánh giá, tự điều chỉnh, làm cơ sở để thầy cho điểmcơ

5. Thầy độc quyền đánh giá, cho điểmcố định

động

7

2. Các PPDH theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học
sinh trong QTDH

•

Các em cùng quan sát lên
bức t...
ÔN BÀI
Các PP dạy học truyền thống
PP thuyết trình,
PP vấn đáp,
PP sử dụng SGK và tài liệu,
PP quan sát,
PP minh họa,
PP biểu diễn thí nghiệm,
PP luyện tập,
PP thực hành thí nghiệm.
Giáo án Môn Lý luận dạy học tiểu học Khoa Giáo Dục Học viện Quản Lý giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Môn Lý luận dạy học tiểu học Khoa Giáo Dục Học viện Quản Lý giáo dục - Người đăng: luuhuyen-tn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo án Môn Lý luận dạy học tiểu học Khoa Giáo Dục Học viện Quản Lý giáo dục 9 10 555