Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Mỹ thuật tuần 11

Được đăng lên bởi nguyenthingocanh677
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 11
Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 2012.
Kĩ thuật:
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa ( Tiết 2 )
I. Mục tiêu:
- HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa .
- Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương
đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
- Với HS khéo tay: Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.
- Yêu thích sản phẩm mình làm được.
- KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tự phục vụ.
II. Đồ dùng dạy- học: - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu
thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phẩm có đường
khâu ghép hai mép vải(áo, quần, vỏ gối).
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
+ Hai mảnh vải hoa giống nhau, mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm.
+ Len (hoặc sợi) chỉ khâu.
+ Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước may, kéo, phấn vạch.
III. Hoạt động dạy- học:
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra - Kiểm tra sự chuẩn bị học của học - HS trình bày chuẩn bị
bài cũ (3’) sinh.
3.Bài mới - Nhận xét, đánh giá.
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu
32’.
- Giới thiệu bài:
đề bài.
Hoạt động * HDHS thực hành khâu viền đường
1:
gấp mép vải.
- 3HS nhắc lại
- Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ/25 - Thực hiện.
SGK
- Gọi HS nhắc lại cách vạch dấu đường - Cả lớp thực hành.
khâu viền gấp mép vải.
-HS nêu.
- Yêu cầu cả lớp thực hành vạch dấu.
- Cả lớp thực hành.
- Cách gấp mép vải được thực hiện như - HS nêu.
thế nào?
- HS thực hành khâu lược.
- Yêu cầu cả lớp thực hành gấp mép - Khâu các mũi khâu đột
vải.
thưa hoặc đột mau theo
- Nêu cách khâu lược đường gấp mép đường vạch dấu.
vải.
- Lật vải và nút chỉ cuối
- Yêu cầu cả lớp thực hành khâu lược.
đường khâu.
1

- Y/C HS nhắc lại cách khâu viền - Rút bỏ sợi chỉ khâu lược.
đường gấp mép vải?
- cả lớp thực hành.
Hoạt động
2:

- HS trưng bày sản phẩm.

- Yêu cầu cả lớp thực hành.
- GV quan sát, giúp đỡ những HS còn - 1 HS đọc.
lúng túng.
* Đánh giá kết quả học tập của HS.
- HS đánh giá sản phẩm
- GV chọn một số sản phẩm của HS của bạn.
trưng bày trên bảng.
- Đính các tiêu chí đánh giá sản phẩm
3. Củng cố lên bảng gọi HS đọc.
- Lắng nghe và thực hiện.
- Dặn dò - HS nhận xét, đánh giá sản phẩm của
(3’):
bạn theo các tiêu chí trên.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chuẩn bị vải, kim để tiết sau thực
hành trên vải.
- Nhận xét tiết học.
Mĩ thuật:(GV chuyên dạy)
...............................................................
Luyện Toán:
Ôn luyện: Phép nhân
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép ...
TuÇn 1 1
Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 2012.
Kĩ thuật:
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa ( Tiết 2 )
I. Mục tiêu:
- HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa .
- Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương
đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
- Với HS khéo tay: Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.
- Yêu thích sản phẩm mình làm được.
- KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tự phục vụ.
II. Đồ dùng dạy- học: - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu
thường kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phẩm đường
khâu ghép hai mép vải(áo, quần, vỏ gối).
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
+ Hai mảnh vải hoa giống nhau, mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm.
+ Len (hoặc sợi) chỉ khâu.
+ Kim khâu len, kim khâu chỉ, thước may, kéo, phấn vạch.
III. Hoạt động dạy- học:
ND - TL Giáo viên Học sinh
1.Kiểm tra
bài cũ (3’)
3.Bài mới
32’.
Hoạt động
1:
- Kiểm tra sự chuẩn bị học của học
sinh.
- Nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu bài:
* HDHS thực hành khâu viền đường
gấp mép vải.
- Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ/25
SGK
- Gọi HS nhắc lại cách vạch dấu đường
khâu viền gấp mép vải.
- Yêu cầu cả lớp thực hành vạch dấu.
- Cách gấp mép vải được thực hiện như
thế nào?
- Yêu cầu cả lớp thực hành gấp mép
vải.
- Nêu cách khâu lược đường gấp mép
vải.
- Yêu cầu cả lớp thực hành khâu lược.
- HS trình bày chuẩn bị
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu
đề bài.
- 3HS nhắc lại
- Thực hiện.
- Cả lớp thực hành.
-HS nêu.
- Cả lớp thực hành.
- HS nêu.
- HS thực hành khâu lược.
- Khâu các mũi khâu đột
thưa hoặc đột mau theo
đường vạch dấu.
- Lật vải nút chỉ cuối
đường khâu.
1
Giáo án môn Mỹ thuật tuần 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Mỹ thuật tuần 11 - Người đăng: nguyenthingocanh677
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án môn Mỹ thuật tuần 11 9 10 966