Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn sinh học lớp 8

Được đăng lên bởi Thanh An Le
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Phong An

Giáo án Sinh học lớ p 8

HỌC KÌ II
Ngày soạn: 04 /01/ 2015
TUẦN 20
TIẾT 37 - BÀI 34 : VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- HS xác định được vị trí của con người trong tự nhiên và các đặc điểm tiến hóa của
con người so với động vật.
- Nêu được các phương pháp học tập bộ môn.
2. Thái độ:- Yêu thích bộ môn.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, và các tài liệu khác,các bảng biểu
để tìm hiểu vai trò nguồn cung cấp và cách phối hợp khẩu phần ăn hàng ngày đáp ưng nhu
cầu vitamim và muối khoáng cho cơ thể.
- Kỹ năng chủ động ăn uống các chất cung cấp có nhiều vitamim và muối khoáng.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Tranh ảnh một số nhóm thức ăn chứa Vitamin và muối khoáng, tranh trẻ
em bị còi xương do thiếu Vitamin D, bưới cổ do thiếu Iốt.
2. Học sinh: Soạn bài 34.
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Động não, vấn đáp -tìm tòi, dạy học nhóm.
V. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định lớp: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Các hoạt động dạy và học: ( 38p)
Hoạt động của giáo viên
HOẠT ĐỘNG I
Giúp hs tìm hiểu vai trò của
Vitamin đối với đời sống:
(20P)
* GV nêu cầu học sinh nghiên
cứu thông tin 1  hoàn thành
bài tập mục.

Hoạt động của học sinh
Nội dung
HOẠT ĐỘNG I
I. Vai trò của Vitamin
Tìm hiểu vai trò của đối với đời sống :
Vitamin đối với đời sống:
* Học sinh đọc thật kỹ thông
tin, dựa vào hiểu biết cá
nhân để làm bài tập.
- Một học sinh đọc kết quả
bài tập, lớp bổ sung để có
đáp án đúng ( 1, 3, 5, 6)
- Học sinh đọc tiếp phần
* GV yêu cầu học sinh nghiên thông tin và bảng tóm tắt vai
cứu tiếp thông tin 2 và bảng trò Vitamin, thảo luận để tìm
câu trả lời.
34.1  trả lời câu hỏi:
- Vitamin là hợp chất hoá
học
đơn giản.
- Em hiểu Vitamin là gì?
- Tham gia cấu trúc nhiều
Giáo viên: Trịnh Thị Chơn

-1-

Tổ: Hóa-Sinh-Địa-C.Nghệ

Trường THCS Phong An

Giáo án Sinh học lớ p 8

- Viatmin có vai trò gì đối với thế hệ Enzim, thiếu Vitamin
cơ thể?
dẫn đến rối loạn hoạt động
của cơ thể.
- Thực đơn cần phối hợp
- Thực đơn trong bữa ăn cần thức ăn có nguồn gốc động
được phối hợp như thế nào để vật và thực vật.
cung cấp đủ Vitamin cho cơ
thể?
- Học sinh quan sát ảnh:
* Gv tổng kết lại nội dung đã Nhóm thức ăn chứa Vitamin
thảo luận
trẻ em bị còi xương do thiếu
– Lưu ý thông tin Vitamin xếp Vitamin.
vào 2 nhóm:
+ Tan trong dầu mỡ
+ Tan trong nước  Chế
HOẠT ĐỘNG II
biến thức ăn cho phù hợp...
Trường THCS Phong An Giáo án Sinh học lớ p 8
HỌC KÌ II
Ngày soạn: 04 /01/ 2015
TUẦN 20
TIẾT 37 - BÀI 34 : VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- HS xác định được vị trí của con người trong tự nhiên và các đặc điểm tiến hóa của
con người so với động vật.
- Nêu được các phương pháp học tập bộ môn.
2. Thái độ:- Yêu thích bộ môn.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, và các tài liệu khác,các bảng biểu
để tìm hiểu vai trò nguồn cung cấp cách phối hợp khẩu phần ăn hàng ngày đáp ưng nhu
cầu vitamim và muối khoáng cho cơ thể.
- Kỹ năng chủ động ăn uống các chất cung cấp có nhiều vitamim và muối khoáng.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Tranh nh một số nhóm thức ăn chứa Vitamin muối khoáng, tranh trẻ
em bị còi xương do thiếu Vitamin D, bưới cổ do thiếu Iốt.
2. Học sinh: Soạn bài 34.
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Động não, vấn đáp -tìm tòi, dạy học nhóm.
V. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định lớp: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Các hoạt động dạy và học: ( 38p)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
HOẠT ĐỘNG I
Giúp hs tìm hiểu vai trò của
Vitamin đối với đời sống:
(20P)
* GV nêu cầu học sinh nghiên
cứu thông tin 1 hoàn thành
bài tập mục.
* GV yêu cầu học sinh nghiên
cứu tiếp thông tin 2 bảng
34.1 trả lời câu hỏi:
- Em hiểu Vitamin là gì?
HOẠT ĐỘNG I
Tìm hiểu vai trò của
Vitamin đối với đời sống:
* Học sinh đọc thật kỹ thông
tin, dựa vào hiểu biết
nhân để làm bài tập.
- Một học sinh đọc kết quả
bài tập, lớp bổ sung để
đáp án đúng ( 1, 3, 5, 6)
- Học sinh đọc tiếp phần
thông tin bảng tóm tắt vai
trò Vitamin, thảo luận để tìm
câu trả lời.
- Vitamin hợp chất hoá
học đơn giản.
- Tham gia cấu trúc nhiều
I. Vai trò của Vitamin
đối với đời sống :
Giáo viên: Trịnh Thị Chơn - 1 - Tổ: Hóa-Sinh-Địa-C.Nghệ
giáo án môn sinh học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn sinh học lớp 8 - Người đăng: Thanh An Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
giáo án môn sinh học lớp 8 9 10 698