Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24

Được đăng lên bởi luantnmt-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24

Người soạn: Dương Thị Phong

**************************************************************************************************************

Thứ ba, ngày 08 tháng 10 năm 2013
BÀI 13: Ôn đi chuyển hướng phải, trái
Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
I. Mục tiêu:
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang; Biết cách đi chuyển hướng trái phải;
Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, tích cực và đảm bảo an toàn trong khi chơi.

II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Học tại sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi, dụng cụ tập luyện.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung

Định
lượng
5’

Phương pháp và hình thức tổ chức

1. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của
của giờ học.
giờ học.
- Khởi động chung:
- Chạy chậm theo hàng dọc một vòng
- Cán sự điều khiển, báo cáo sĩ số
quanh sân sau đó vừa đi vừa hát và vỗ
- GV điều khiển cho HS khởi động.
tay theo nhịp.
- Khởi động xoay các khớp cổ chân, cổ
- GV nêu tên trò chơi và HD luật chơi, tổ chức
tay, khớp hông, bả vai, đầu gối.
cho HS chơi khoảng 1 phút
- Chơi trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản:
22-24’
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
- GV chia lớp thành 4 tổ tập luyện.
- GV theo dõi, sữa sai cho những em thực hiện
- Ôn động tác đi chuyển hướng phải,
chưa tốt.
trái.
- GV điều khiển cho HS thực hiện theo hình
thức nước chảy
- GV nhắc nhở uốn nắn những động tác cho
các em.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu luật
chơi, cho cả lớp chơi.
- GV giám sát cuộc chơi, kịp thời nhắc nhở các
- Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
em chú ý đảm bảo an toàn, không được cản
- Yêu cầu: Chơi an toàn, tích cực
đường chạy của các bạn.
5’

3. Phần kết thúc.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Hệ thống bài, nhận xét lớp.
- Giao bài tập về nhà.

- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét.
- Về ôn đi chuyển hướng sang phải, trái.

----------------***&***---------------

13

Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24

Người soạn: Dương Thị Phong

**************************************************************************************************************

Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2013
BÀI 14: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Ôn động tác đi chuyển hướng phải,
trái. Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
- Biết cách và thực...
Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24 Người soạn: Dương Thị Phong
**************************************************************************************************************
Thứ ba, ngày 08 tháng 10 năm 2013
BÀI 13: Ôn đi chuyển hướng phải, trái
Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
I. Mục tiêu:
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
- Biết ch tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang; Biết cách đi chuyển hướng trái phải;
Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, tích cực và đảm bảo an toàn trong khi chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Học tại sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi, dụng cụ tập luyện.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Khởi động chung:
- Chạy chậm theo hàng dọc một vòng
quanh sân sau đó vừa đi vừa hát vỗ
tay theo nhịp.
- Khởi động xoay các khớp cổ chân, cổ
tay, khớp hông, bả vai, đầu gối.
- Chơi trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
- Ôn động c đi chuyển hướng phải,
trái.
- Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
- Yêu cầu: Chơi an toàn, tích cực
3. Phần kết thúc.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Hệ thống bài, nhận xét lớp.
- Giao bài tập về nhà.
5’
22-24’
5’
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của
giờ học.
- Cán sự điều khiển, báo cáo sĩ số
- GV điều khiển cho HS khởi động.
- GV nêu tên trò chơi HD luật chơi, tổ chức
cho HS chơi khoảng 1 phút
- GV chia lớp thành 4 tổ tập luyện.
- GV theo dõi, sữa sai cho những em thực hiện
chưa tốt.
- GV điều khiển cho HS thực hiện theo hình
thức nước chảy
- GV nhắc nh uốn nắn những động tác cho
các em.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu luật
chơi, cho cả lớp chơi.
- GV giám sát cuộc chơi, kịp thời nhắc nhở các
em chú ý đảm bảo an toàn, không được cản
đường chạy của các bạn.
- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét.
- Về ôn đi chuyển hướng sang phải, trái.
----------------***&***---------------
13
Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24 - Người đăng: luantnmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giáo án Môn Thể dục Lớp 3 Tuần 24 9 10 557