Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn thể dục lớp 7

Được đăng lên bởi ngochoantheduc1982
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 5/8/2014
Ngày giảng: 11/8/2014
TIẾT 1: LÝ THUYẾT
MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 7
PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT
I/ Mục tiêu:
1, Kiến thức:
- Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương, khi hoạt động TDTT.
2, Kỹ năng:
- Vận dụng đề phòng, tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu.
3,Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc học tập tích cự học tâp của học sinh
II/ Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Lớp học
- Phượng tiện: - GV: Giáo án
- HS: Vở ghi, trang phục gọn ngàng
III/ Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I/ Mở Đầu:
- Nhận lớp và điểm danh sĩ số, phổ
biến nội dung và mục đích của bài học.

5p




- GV: phổ biến nội dung bài học
- HS: lấy vở ghi và tập trung nghe
giảng

35p
II/ Cơ bản:
1, Mục tiêu nội dung chương trình
TD 7:
a, Mục tiêu TD 7:
- Nhằm giúp HS củng cố và phát triển
những kết quả đã học ở các lớp 6,
chuẩn bị học tập có hiệu quả chương
trình TD 8, góp phần từng bước thực
hiện mục tiêu môn học ở THCS.
- Biết một số kiến thức, kĩ năng cơ bản
để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao
thể lực.
- Góp phần rèn luyện nếp sống lành
mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật,
thói quen tự giác rèn luyện TDTT và




1

giữ gìn vệ sinh.
- Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt
TCRLTT và thể hiện khả năng của bản
thân về TDTT.
- Biết vận dụng ở mức nhất định những
điều đã học vào nếp sinh hoạt ở nhà
trường và ngoài nhà trường.
b, Nội dung chương trình TD 6:
- Lý thuyết:
- ĐHĐN:
- BTDPTC:
- Chạy nhanh:
- Đá cầu:
- Chạy bền:
- Bật nhảy:
- TTTC:
- Ôn tập và kiểm tra cuối kì:
- Kiểm traTCRLTT:
2, Ý nghĩa của việc phòng tránh chân
thương trong hoạt động TDTT:
- Mục đích cơ bản và quan trọng khi
tham gia tập luyện TDTT là nâng cao
SK, phát triển thể lực của mỗi người.
Thế nhưng do thiếu hiểu biết hoặc biết
nhưng coi thường, khong chịu tuân thủ
theo nguyên tắc, phương pháp khoa
học trong hoạt động TDTT, nên người
tập đã để xaỷ ra chân thương như:
- Xây xát nhẹ hoặc có chảy máu ít
nhưng ngoài da.
- Choáng, ngất
- Tổn thương cơ
- Bong gân
Tổn thương khớp hoặc sai khớp.
- Giập hoặc gẫy xương
- Chấn động não hay cột sống.
- Để xảy ra chấn thương làm ảnh
hưởng xấu đến SK, thể lực, đến kết quả
học tập là ngược lại với mục đích khi
tham gia tập luyện TDTT. Do đó có thể
nói chấn thương là kẻ thù của TDTT.
III/ Kết thúc:
- Nhận xét buổi học
- Giao BTVN
- Xuống lớp

- GV: giảng và phân tích kĩ từng nội
dung học
- HS: tập trung nghe giảng và ghi chép
đầy đủ vào vở


...
Ngày soạn: 5/8/2014
Ngày giảng: 11/8/2014
TIẾT 1: LÝ THUYẾT
MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 7
PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT
I/ Mục tiêu:
1, Kiến thức:
- Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương, khi hoạt động TDTT.
2, Kỹ năng:
- Vận dụng đề phòng, tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu.
3,Thái độ:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc học tập tích cự học tâp của học sinh
II/ Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Lớp học
- Phượng tiện: - GV: Giáo án
- HS: Vở ghi, trang phục gọn ngàng
III/ Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ Mở Đầu:
- Nhận lớp và điểm danh sĩ số, phổ
biến nội dung và mục đích của bài học.
II/ Cơ bản:
1, Mục tiêu nội dung chương trình
TD 7:
a, Mục tiêu TD 7:
- Nhằm giúp HS củng cố và phát triển
những kết quả đã học ở các lớp 6,
chuẩn bị học tập có hiệu quả chương
trình TD 8, góp phần từng bước thực
hiện mục tiêu môn học ở THCS.
- Biết một số kiến thức, kĩ năng cơ bản
để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao
thể lực.
- Góp phần rèn luyện nếp sống lành
mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật,
thói quen tự giác rèn luyện TDTT và
5p
35p



- GV: phổ biến nội dung bài học
- HS: lấy vở ghi và tập trung nghe
giảng



1
Giáo án môn thể dục lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn thể dục lớp 7 - Người đăng: ngochoantheduc1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Giáo án môn thể dục lớp 7 9 10 880