Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tiếng việt 5

Được đăng lên bởi Nhu Tran
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN LỚP 5

Tập đọc
THƯ GỬI HỌC SINH
I/ MỤC TIÊU:
1- Đọc trôi chảy bức thư. Đọc đúng các từ ngữ câu đoạn bài. Biết đọc thư của Bác với
giọng thân ái, xúc động, đầy hy vọng, tin tưởng
2- Hiểu các từ ngữ trong bài: tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, các
cường quốc năm châu …
-Hiểu nội dung bài: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng HS
sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công nước VN mới.

3- Học thuộc lòng một đoạn “ Sau 80 năm . . . kết quả tốt đẹp” của bức thư.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ bài đọc (SGK); Bảng phụ viết sẵn đoạn thư HS cần học thuộc lòng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của GV

A- Giới thiệu bài: GV giới thiệu các chủ điểm
trong môn Tiếng Việt lớp 5
-Việt Nam Tổ quốc em.
-Cánh chim hòa bình.
-Con người với thiên nhiên.
-Giữ lấy màu xanh.
-Vì hạnh phúc ngày mai.
*Giới thiệu bài; nêu yêu cầu, mục tiêu bài học.
B-Bài mới:
*HĐ 1: Hướng dẫn HS luyện đọc:
-Yêu cầu HS làm việc cá nhân với SGK trang 4
-GV chia đoạn: 2 đoạn
+Đoạn 1: Từ đầu đến …vậy các em nghĩ sao?
+Đoạn 2: Còn lại
-Đọc nối tiếp theo nhóm 2 lần (GV sửa sai).
-Luyện đọc những từ khó: tựu trường, chuyển
biến, sung sướng, hoàn cầu, kiến thiết
*Hướng dẫn HS đọc cả bài :
-GV tổ chức cho HS đọc cả bài, đọc thầm, giải
nghĩa từ theo SGK/5.
-GV đọc bài; giải nghĩa từ khó HS không hiểu.
*HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài
-GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài theo
đoạn với câu hỏi SGK
* Cách tiến hành: Hoạt động 4 nhóm.
-GV chốt ý và cho HS rút ra nội dung bài
*HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm + HTL
-GV treo bảng phụ, cho HS luyện đọc nhóm 2;
khuyến khích đoạn văn yêu cầu tại lớp.
C- Củng cố-dăn dò:
+Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung chính
+ Nhận xét tiết học; dăn dò học ở nhà
+ Chuẩn bị bài sau

Hoạt động của HS

-HS lắng nghe, nhắc lại nội dung
các chủ điểm.
-Lớp nhận xét, bổ sung

-1 HS đọc đề bài.
-2 HS đọc nối tiếp bức thư.

-Học sinh đọc theo đoạn nối tiếp
3-5 HS luyện phát âm từ khó.
-HS làm việc cả lớp; 2 em đọc
phần chú giải SGK
-HS đọc thầm trong nhóm trao đổi
các câu hỏi 1,2,3 SGK/5; sau đó cử
đại diện trả lời- lớp nhận xét.
-HS nêu nội dung bài học
-HS luyện đọc; 3-4 em thi đọc diễn
cảm và HTL
-1HS đọc bài, nêu nội dung bài
Quang cảnh làng mạc ngày mùa

GIÁO ÁN LỚP 5

Luyện từ & câu:
TỪ ĐỒNG NGHĨA
I/ MỤC TIÊU: HS biết:
-Thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn.
-Vận dụng những hiểu biết đã có để làm các bài tập thực hành về từ đồng nghĩa
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung ...
GIÁO ÁN LỚP 5
Tập đọc
THƯ GỬI HỌC SINH
I/ MỤC TIÊU:
1- Đọc trôi chảy bức thư. Đọc đúng các từ ngữ câu đoạn bài. Biết đọc thư củac với
giọng thân ái, xúc động, đầy hy vọng, tin tưởng
2- Hiểu các từ ngữ trong bài: tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, các
cường quốc năm châu …
-Hiểu nội dung bài: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng HS
sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công nước VN mới.
3- Học thuộc lòng một đoạn “ Sau 80 năm . . . kết quả tốt đẹp” của bức thư.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ bài đọc (SGK); Bảng phụ viết sẵn đoạn thư HS cần học thuộc lòng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A- Giới thiệu bài: GV giới thiệu các chủ điểm
trong môn Tiếng Việt lớp 5
-Việt Nam Tổ quốc em.
-Cánh chim hòa bình.
-Con người với thiên nhiên.
-Giữ lấy màu xanh.
-Vì hạnh phúc ngày mai.
*Giới thiệu bài; nêu yêu cầu, mục tiêu bài học.
B-Bài mới:
*HĐ 1: Hướng dẫn HS luyện đọc:
-Yêu cầu HS làm việc cá nhân với SGK trang 4
-GV chia đoạn: 2 đoạn
+Đoạn 1: Từ đầu đến …vậy các em nghĩ sao?
+Đoạn 2: Còn lại
-Đọc nối tiếp theo nhóm 2 lần (GV sửa sai).
-Luyện đọc những từ khó: tựu trường, chuyển
biến, sung sướng, hoàn cầu, kiến thiết
*Hướng dẫn HS đọc cả bài :
-GV tổ chức cho HS đọc c bài, đọc thầm, giải
nghĩa từ theo SGK/5.
-GV đọc bài; giải nghĩa từ khó HS không hiểu.
*HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài
-GV ớng dẫn HS đọc tìm hiểu bài theo
đoạn với câu hỏi SGK
* Cách tiến hành: Hoạt động 4 nhóm.
-GV chốt ý và cho HS rút ra nội dung bài
*HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm + HTL
-GV treo bảng phụ, cho HS luyện đọc nhóm 2;
khuyến khích đoạn văn yêu cầu tại lớp.
C- Củng cố-dăn dò:
+Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung chính
+ Nhận xét tiết học; dăn dò học ở nhà
+ Chuẩn bị bài sau
-HS lắng nghe, nhắc lại nội dung
các chủ điểm.
-Lớp nhận xét, bổ sung
-1 HS đọc đề bài.
-2 HS đọc nối tiếp bức thư.
-Học sinh đọc theo đoạn nối tiếp
3-5 HS luyện phát âm từ khó.
-HS làm việc cả lớp; 2 em đọc
phần chú giải SGK
-HS đọc thầm trong nhóm trao đổi
các câu hỏi 1,2,3 SGK/5; sau đó cử
đại diện trả lời- lớp nhận xét.
-HS nêu nội dung bài học
-HS luyện đọc; 3-4 em thi đọc diễn
cảm và HTL
-1HS đọc bài, nêu nội dung bài
Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Giáo án môn tiếng việt 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tiếng việt 5 - Người đăng: Nhu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án môn tiếng việt 5 9 10 217