Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn tiếng Việt buổi 2 lớp 3

Được đăng lên bởi hathithoathieu
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 11
Thứ năm ngày 5tháng 11 năm 2015
Tiết 1: Tiếng việt: Rơm thang mười.
I, Mục tiêu:
-Đọc đúng rõ ràng:. Biết đọc thay đổi giọng phù hợp với chuyọc ện ở phần luyện đọc
câu, đoạn trong bài.
- Biết chọn đáp án đúng cho câu hỏi thích hợp với câu trả lời.
II. Đồ dùng bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Dạy bài mới.
Giới thiệu bài
HĐGV
HĐHS
1, Luyện đọc
GV đọc mẫu
HS Nghe
GV hướng dẫn HS đọc bài.
HS luyện đọc nối tiếp theo câu, đoạn ,nhóm theo
Theo dõi nhận xét tuyên dương
sự hướng dẫn của GV.
2, Chọn câu trả lời đúng:
Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi a,b,c,d, e,g
như hướng dẫn trong SGK.
Nhận xét sửa sai.
HS trả lời theo hướng dẫn của GVvà tự làm vào
4, Củng cố dặn dò (3’)
vở.
Nhận xét giờ học, về làm bài ở vở bài HS làm vào vở.
tập
Tiết 2
Tiếng việt: Ôn tập tiết 2
I, Mục tiêu:
-Điền đúng chữ, vần, tiếng thích hợp vào ô trống, chỗ chấm, trong ngoặc.
-Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Làm gì? Ở đâu?
II. Đồ dùng bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Dạy bài mới.
gv
hs
Bài 1:Điền vào chỗ trống
Bài 1:HS tự làm vào vở BT
GV gọi hs đọc kết quả.
Vài em đọc kết quả
GV nhận xét sửa sai
bài 2:Điền vào chỗ trông: l hoặc n
Bài 2: hs đọc và làm bài vào vở.
gọi hs lên bảng làm
Vài em đọc lại bài.
1

nhận xét, sửa sai.
Bài 3: Gạch chân các từ ngữ chỉ âm
thanh.
Gv làm mẫu:
4. Củng cố dặn dò (3’)
Nhận xét giờ học, về làm bài ở vở bài
tập

Bài 3: HS thảo luận theo cặp sau đó làm vào vở.
3 hs đọc kết quả.
Các từ ngữ chỉ sự vật

Tiết 3
Toán (tiết 1)
I, Mục tiêu:
Ôn tập về nhân nhẩm, viết số thích hợp vào ô trống.
II. Đồ dùng
bảng phụ
1. Ổn định tổ chức (1’) hát
2. Kiểm tra bài cũ ( 4’)
HĐGV
Bài 1 :Vẽ đoạn thẳng
GV làm làm theo yêu cầu SGK
Hướng dẫn Hs làm bài vào vở
Gọi một số em đọc kết quả,nhận xét
sửa sai.
Bài 2: Viết iếp vào chỗ chấm.
Yêu cầu hs tính vào vở
Gọi 3 hs lên bảng làm.
Bài 3: Tính nhẩm
Yêu cầu hs làm bài vào vở,
Nhận xét kết quả.
Bài 4: Đố vui:
Yêu cầu hs làm bài vào vở,
Nhận xét kết quả.
4. Củng cố dặn dò (3’)
Nhận xét giờ học, về làm bài ở
vở bài tập

HĐHS
Bài 1:
HS tự tính nhẩm vào vở, sau đó 3 em lên bảng làm.
Bài 2: hs làm bài vào vở theo mẫu
3 HS lên bảng làm, các em khác nhận xét sửa sai
Bài 3: Hs làm bài theo mẫu sau đó 3 em lên bảng làm.
Bài 4:
HS tự làm vào vở .
Vài em đọc kết quả

Thứ sáu ngày6 tháng11 nămư 2015
Tiếng việt: viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu.
I, Mục tiêu:
- chọn một trong hai đề bài .
II. Đồ dùng
2

III. Các hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra bài cũ....
TUẦN 11
Thứ năm ngày 5tháng 11 năm 2015
Tiết 1: Tiếng việt
I, Mục tiêu:
-Đọc đúng rõ ràng:. Biết đọc thay đổi giọng phù hợp với chuyọc ện ở phần luyện đọc
câu, đoạn trong bài.
- Biết chọn đáp án đúng cho câu hỏi thích hợp với câu trả lời.
II. Đồ dùng bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Dạy bài mới.
Giới thiệu bài
HĐGV HĐHS
1, Luyện đọc
GV đọc mẫu
GV hướng dẫn HS đọc bài.
Theo dõi nhận xét tuyên dương
2, Chọn câu trả lời đúng:
Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi a,b,c,d, e,g
như hướng dẫn trong SGK.
Nhận xét sửa sai.
4, Củng cố dặn dò (3’)
Nhận xét giờ học, về làm bài ở vở bài
tập
HS Nghe
HS luyện đọc nối tiếp theo câu, đoạn ,nhóm theo
sự hướng dẫn của GV.
HS trả lời theo hướng dẫn của GVvà tự làm vào
vở.
HS làm vào vở.
Tiết 2
: Ôn tập tiết 2
I, Mục tiêu:
-Điền đúng chữ, vần, tiếng thích hợp vào ô trống, chỗ chấm, trong ngoặc.
-Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Làm gì? Ở đâu?
II. Đồ dùng bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Dạy bài mới.
gv hs
Điền vào chỗ trống
GV gọi hs đọc kết quả.
GV nhận xét sửa sai
:Điền vào chỗ trông: l hoặc n
gọi hs lên bảng làm
Bài 1:HS tự làm vào vở BT
Vài em đọc kết quả
Bài 2: hs đọc và làm bài vào vở.
Vài em đọc lại bài.
1
giáo án môn tiếng Việt buổi 2 lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn tiếng Việt buổi 2 lớp 3 - Người đăng: hathithoathieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
giáo án môn tiếng Việt buổi 2 lớp 3 9 10 797