Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tiếng Việt lớp 4

Được đăng lên bởi viet057
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuaàn: 24 Tiết: 47

Moân: Tiếng Việt

VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

NS:
ND:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. KiÕn thøc:
- Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội dung thông báo tin vui.
- Hiểu nội dung bài: Cuộc thi vẽ " Em muốn sống an toàn "được thiếu nhi cả nước hưởng ứng
bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. HS
trả lời đúng các câu hỏi trong sgk
2. KÜ n¨ng:
Hiểu nghĩa các từ ngữ: UNICEF, thẩm mĩ, nhận thức, khích lệ, ý tưởng, ngôn ngữ, ngôn ngữ hội
hoạ, ...
3. Th¸i ®é:
Gd HS tham gia thực hiện tốt cuộc sống an toàn.

II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc .

III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối nhau đọc bài " Khúc hát
ru " và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét và cho điểm HS .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài: .
b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn đọc nối tiếp (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến …. sống an toàn
+ Đoạn 2: Được phát động .. Kiên Giang ...
+ Đoạn 3 : Chỉ cần điểm qua tên ...đến chở ba người
là không được .
+ Đoạn 4 : 60 bức tranh được chọn ...đến hội hoạ
sáng tạo đến bất ngờ .
- Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài
( 3 lÇn), sữa lỗi phát âm, giải nghĩa từ, đọc trơn .
- GV yêu cầu HS đọc theo nhóm đôi.
- GV đọc mẫu
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trả lời câu hỏi.
+ 6 dòng mở đầu cho biết chủ đề của cuộc thi vẽ là gì
?
+ Đoạn 1 cho em biết điều gì?
Giáo viên: Lê Quốc Việt

Hoạt động của HS
- HS lên bảng đọc và trả lời nội dung
bài
- Lớp lắng nghe .

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS theo dõi

- HS luyện đọc nhóm đôi.
- Lắng nghe .
- Chủ đề cuộc thi vẽ là :" Em muốn
sống an toàn " .
+ Giới thiệu về cuộc thi vẽ của thiếu
1

- Yêu cầu 1HS đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi.
- Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi vẽ như thế nào ?
+ Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì ?
- Yêu cầu 1HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi.
- Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề
cuộc thi ?
+ Em hiểu như thế nào là " thẩm mĩ "
- Nhận thức là gì ?
+ Nội dung đoạn 3 cho biết điều gì ?
-Yêu cầu 1HS đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi.
- Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả
năng thẩm mĩ của các em ?
+ Nội dung đoạn 4 cho biết điều gì ?
-Yêu cầu HS đọc phần chữ in đậm trong bản tin trao
đổi và trả lời câu hỏi.
- Những dòng in đậm trong bản tin có tác dụng gì ?
- Ghi nội dung chính của bài. Thaw

*Đọc diễn cảm.
- Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc
- HS cả lớp theo dõi để tìm ra cá...
Tuaàn: 24 Tiết: 47 Moân: Tiếng Việt
VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN
NS:
ND:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. KiÕn thøc:
- Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội dung thông báo tin vui.
- Hiểu nội dung bài: Cuộc thi vẽ " Em muốn sống an toàn "được thiếu nhi cả nước hưởng ứng
bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. HS
trả lời đúng các câu hỏi trong sgk
2. KÜ n¨ng:
Hiểu nghĩa các từ ngữ: UNICEF, thẩm mĩ, nhận thức, khích lệ, ý tưởng, ngôn ngữ, ngôn ngữ hội
hoạ, ...
3. Th¸i ®é:
Gd HS tham gia thực hiện tốt cuộc sống an toàn.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc .
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối nhau đọc bài " Khúc hát
ru " và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét và cho điểm HS .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài: .
b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn đọc nối tiếp (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến …. sống an toàn
+ Đoạn 2: Được phát động .. Kiên Giang ...
+ Đoạn 3 : Chỉ cần điểm qua tên ...đến chở ba người
là không được .
+ Đoạn 4 : 60 bức tranh được chọn ...đến hội hoạ
sáng tạo đến bất ngờ .
- Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài
( 3 lÇn), sữa lỗi phát âm, giải nghĩa từ, đọc trơn .
- GV yêu cầu HS đọc theo nhóm đôi.
- GV đọc mẫu
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trả lời câu hỏi.
+ 6 dòng mở đầu cho biết chủ đề của cuộc thi vẽ là gì
?
+ Đoạn 1 cho em biết điều gì?
- HS lên bảng đọc và trả lời nội dung
bài
- Lớp lắng nghe .
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS theo dõi
- HS luyện đọc nhóm đôi.
- Lắng nghe .
- Chủ đề cuộc thi vẽ là :" Em muốn
sống an toàn " .
+ Giới thiệu về cuộc thi vẽ của thiếu
Giáo viên: Lê Quốc Việt
1
Giáo án môn tiếng Việt lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tiếng Việt lớp 4 - Người đăng: viet057
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo án môn tiếng Việt lớp 4 9 10 885