Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tiếng Việt lớp 5

Được đăng lên bởi Thanh Phuong
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN TIẾNG VIỆT
Tuần
Tên bài dạy
1
Tập đọc
(TĐ)
Thư gửi các
học sinh

Chính tả
(CT)
Nghe – viết:
Việt Nam thân
yêu
Luyện từ và
câu (LT&C):
Từ đồng nghĩa

Kể chuyện
(KC)
Lý Tự Trọng

TĐ:
Quang cảnh
làng mạt ngày
mùa

Tập làm văm
(TLV):
Cấu tạo của
bài văn tả cảnh
LT&C:
Luyện tập về từ
đồng nghĩa
TLV:
Luyện tập tả

Yêu cầu cần đạt
- Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng
chỗ.
- Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm
học, biết nghe lời thầy, yêu bạn.
Học thuộc đoạn: Sau 80 năm … công học tập của các em.
(Trả lời được các câu hỏi (CH) 1,2,3)
*GDĐĐ HCM: Bác Hồ là người có trách nhiệm với đất
nước, trách nhiệm GD trẻ em để tương lai đất nước tốt đẹp
hơn.
- Nghe - viết đúng bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài;
trình bày đúng hình thức thơ lục bát.
- Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài
tập (BT) 2; thực hiện đúng BT3.

Ghi chú
HS khá, giỏi
đọc thể hiện
được tình cảm
thân ái, trìu
mến, tin tưởng.

- Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống
nhau hoặc gần giống nhau; hiểu thế nào là từ đồng nghĩa
hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn (nội dung (ND)
Ghi nhớ).
- Tìm được từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2 (2 trong
số 3 từ); đặt câu được với một từ đồng nghĩa, theo mẫu
(BT3)
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được toàn
bộ câu chuyện và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng
yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang, bất khuất
trước kẻ thù.

HS khá, giỏi
đặt câu được
với 2,3 cặp từ
đồng
nghiaxtimf
được (BT3).

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giộng ở
những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật.
- Hiểu nội dung: Bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp.
(Trả lời đước các câu hỏi trong sách giáo khoa)
*GDMT: GD cho HS hiểu biết thêm về MT thiên nhiên đẹp
đẽ ở làng quê Việt Nam

- Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài,
than bài, kết bài (ND ghi nhớ).
- Chỉ rõ được cấu tạo ba phần của bài Nắng trưa (mục III)
*GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên
nhiên, có tác dụng GD BVMT.
- Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc (3 trong số 4
màu nêu ở BT1) và đặt câu với 1 từ tìm được ở BT1 (BT2)
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài học.
- Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn (BT3)
- Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong
bài Buổi sớm trên cánh đồng (BT1).
1

HS khá, giỏi kể
được câu
chuyện một
cách sinh động,
nêu đúng ý
nghĩa câu
chuyện
HS khá, giỏi
đọc diễn cảm
được toàn bài,
nêu được tác
dụng gợi tả c...
MÔN TIẾNG VIỆT
Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú
1
Tập đọc
(TĐ)
Thư gửi các
học sinh
- Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng
chỗ.
- Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm
học, biết nghe lời thầy, yêu bạn.
Học thuộc đoạn: Sau 80 năm … công học tập của các em.
(Trả lời được các câu hỏi (CH) 1,2,3)
*GDĐĐ HCM: Bác Hồ là người có trách nhiệm với đất
nước, trách nhiệm GD trẻ em để tương lai đất nước tốt đẹp
hơn.
HS khá, giỏi
đọc thể hiện
được tình cảm
thân ái, trìu
mến, tin tưởng.
Chính tả
(CT)
Nghe – viết:
Việt Nam thân
yêu
- Nghe - viết đúng bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài;
trình bày đúng hình thức thơ lục bát.
- Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài
tập (BT) 2; thực hiện đúng BT3.
Luyện từ và
câu (LT&C):
Từ đồng nghĩa
- Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống
nhau hoặc gần giống nhau; hiểu thế nào là từ đồng nghĩa
hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn (nội dung (ND)
Ghi nhớ).
- Tìm được từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2 (2 trong
số 3 từ); đặt câu được với một từ đồng nghĩa, theo mẫu
(BT3)
HS khá, giỏi
đặt câu được
với 2,3 cặp từ
đồng
nghiaxtimf
được (BT3).
Kể chuyện
(KC)
Lý Tự Trọng
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được toàn
bộ câu chuyện và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng
yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang, bất khuất
trước kẻ thù.
HS khá, giỏi kể
được câu
chuyện một
cách sinh động,
nêu đúng ý
nghĩa câu
chuyện
TĐ:
Quang cảnh
làng mạt ngày
mùa
- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giộng ở
những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật.
- Hiểu nội dung: Bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp.
(Trả lời đước các câu hỏi trong sách giáo khoa)
*GDMT: GD cho HS hiểu biết thêm về MT thiên nhiên đẹp
đẽ ở làng quê Việt Nam
HS khá, giỏi
đọc diễn cảm
được toàn bài,
nêu được tác
dụng gợi tả của
từ ngữ tả màu
vàng.
Không hỏi
CH5
Tập làm văm
(TLV):
Cấu tạo của
bài văn tả cảnh
- Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài,
than bài, kết bài (ND ghi nhớ).
- Chỉ rõ được cấu tạo ba phần của bài Nắng trưa (mục III)
*GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên
nhiên, có tác dụng GD BVMT.
LT&C:
Luyện tập về từ
đồng nghĩa
- Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc (3 trong số 4
màu nêu ở BT1) và đặt câu với 1 từ tìm được ở BT1 (BT2)
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài học.
- Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn (BT3)
HS khá, giỏi
đặt câu được
với 2,3 từ tìm
được ở BT1.
TLV:
Luyện tập tả
- Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong
bài Buổi sớm trên cánh đồng (BT1).
1
Giáo án môn tiếng Việt lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tiếng Việt lớp 5 - Người đăng: Thanh Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Giáo án môn tiếng Việt lớp 5 9 10 103