Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán lớp 12

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
PHẦN 1 :HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
VẤN Đ I : KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN
A. KHOẢNG CÁCH.
1) Khoảng cách từ một điểm M đến một đường thẳng a trong không gian độ dài đọan thẳng MH,
trong đó MH
a với H
a.
2) Khoảng cách từ một điểm M đến mặt phẳng (P) độ dài đọan MH, trong đó MH
(P) với
H
(P).
3) Nếu đường thẳng a // (P) thì khỏang cách từ a đến (P) là khỏang cách từ một điểm M bất kì của a
đến (P).
4) Nếu hai mặt phẳng song song thì khỏang cách giữa chúng là khỏang cách từ một điểm bất của
mặt phẳng này đến mặt phẳng kia
5) Hai đường thẳng chéo nhau a b luôn luôn đường thẳng chung
. Nếu
cắt a b lần
lượt tại A và B thì độ dài đọan thẳng AB gọi là khỏang cách giữa a và b chéo nhau nói trên.
Muốn tìm khỏang cách giữa hai đường thẳng chéo nhau người ta còn có thể:
a) Tính độ dài đoạn vuông góc chung.
b) Hoặc tìm khỏang cách từ đường thẳng thứ nhất đến mặt phẳng chứa đường thẳng thứ hai
song song với đường thẳng thứ nhất.
c) Hoặc m khỏang cách giữa hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng đó và song song với
nhau.
B. GÓC
1) Góc
)900(
0
giữa hai đường thẳng trong không gian góc giữa hai đường thẳng cùng
đi qua một điểm tùy ý trong không gian và lần lượt song song với hai đường thẳng đã cho.
2) Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng góc giữa đường thẳng đó hình chiếu vuông
góc của nó trên mặt phẳng.
3) Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng bất kì lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng
đó.
VẤN ĐỀ II : THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
1. Thể tích của khối hộp chữ nhật.
V = abc ( a, b, c là 3 kích thước)
2. Thể tích của khối lập phương.
V = a
3
3. Thể tích của khối lăng trụ.
V = B.h
4. Thể tích của khối chóp.
Giáo án môn Toán lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Toán lớp 12 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án môn Toán lớp 12 9 10 514