Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn vẽ lớp 6

Được đăng lên bởi Anh Dũng Trần
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Hồ Thị Kim Liên

Tuần :1
Tiết : 1

Tr THCS Lê Anh Xuân

Tổ: TA- TD- NT GA MT 6

Vẽ trang trí
CHÉP HỌA TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC

Ngày soạn:12/8/2014

I/. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của họa tiết dân tộc và phương pháp
chép họa tiết trang trí dân tộc.
2. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của họa tiết, chép
được họa tiết theo ý thích.
3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc,
có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Sưu tầm một số họa tiết dân tộc, phóng to một số mẫu họa tiết, bài vẽ
của HS năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh,chuẩn bị chì, tẩy, màu, vở bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn định tổ chức: Giáo viên kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ:
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Nghệ thuật trang trí luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày. Nói
đến trang trí là nói đến họa tiết. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những đặc sắc riêng về
nghệ thuật trang trí nói chung cũng như đường nét của họa tiết nói riêng. Để hiểu rõ hơn
và nắm bắt được đặc trưng tiêu biểu của họa tiết trang trí dân tộc, hôm nay cô và các em
cùng tìm hiểu bài “Chép họa tiết dân tộc”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1:
I/. Quan sát – nhận xét.
Hướng dẫn HS quan sát và - HS xem một số mẫu họa - Họa tiết dân tộc là những
nhận xét.
tiết, thảo luận tìm ra đặc hình vẽ được lưu truyền từ
- GV cho HS xem một số mẫu điểm của họa tiết dân tộc. đời này sang đời khác. Họa
họa tiết, yêu cầu HS thảo luận - HS trình bày kết quả và tiết dân tộc rất đa dạng và
tìm ra đặc điểm của họa tiết yêu cầu các nhóm khác phong phú về hình dáng, bố
dân tộc.
nhận xét.
cục thường ở dạng cân đối
- GV cho HS trình bày kết quả - Quan sát GV phân tích hoặc không cân đối.
và yêu cầu các nhóm khác đặc điểm của họa tiết.
nhận xét.
- Họa tiết dân tộc Kinh có
- GV phân tích một số mẫu
đường nét mềm mại, màu
họa tiết ở trên các công trình
sắc nhẹ nhàng.
kiến trúc, trang phục truyền - HS nêu những ứng dụng
thống làm nổi bật đặc điểm của họa tiết trong đời
của họa tiết về hình dáng, bố sống.
cục, đường nét và màu sắc.
1

GV: Hồ Thị Kim Liên

Tr THCS Lê Anh Xuân

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV cho HS nêu những ứng
dụng của họa tiết trong đời
sống.

HOẠT ĐỘNG 2:
Hướng dẫn HS cách chép
họa tiết dân tộc.
+ Vẽ hình dáng chung.
- GV cho HS nhận xét về hình
dáng chung và tỷ lệ của họa
tiết...
GV: Hồ Thị Kim Liên Tr THCS Lê Anh Xuân Tổ: TA- TD- NT GA MT 6
Tuần :1
Tiết : 1
Vẽ trang trí
CHÉP HỌA TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC
Ngày soạn:12/8/2014
I/. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm của họa tiết dân tộc và phương pháp
chép họa tiết trang trí dân tộc.
2. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của họa tiết, chép
được họa tiết theo ý thích.
3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc,
có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.
II/. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Sưu tầm một số họa tiết dân tộc, phóng to một số mẫu họa tiết, bài vẽ
của HS năm trước.
2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh,chuẩn bị chì, tẩy, màu, vở bài tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/. Ổn định tổ chức: Giáo viên kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ:
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Nghệ thuật trang trí luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày. Nói
đến trang trí nói đến họa tiết. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều những đặc sắc riêng về
nghệ thuật trang t nói chung cũng như đường nét của họa tiết nói rng. Để hiểu rõ hơn
nắm bắt được đặc trưng tiêu biểu của họa tiết trang trí dân tộc, hôm nay các em
cùng tìm hiểu bài “Chép họa tiết dân tộc”.
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1:
Hướng dẫn HS quan sát
nhận xét.
- GV cho HS xem một số mẫu
họa tiết, yêu cầu HS thảo luận
tìm ra đặc điểm của họa tiết
dân tộc.
- GV cho HS trình bày kết quả
yêu cầu các nhóm khác
nhận xét.
- GV phân tích một số mẫu
họa tiết trên các công trình
kiến trúc, trang phục truyền
thống làm nổi bật đặc điểm
của họa tiết v hình dáng, bố
cục, đường nét và màu sắc.
- HS xem một số mẫu họa
tiết, thảo luận tìm ra đặc
điểm của họa tiết dân tộc.
- HS trình bày kết quả
yêu cầu các nhóm khác
nhận xét.
- Quan sát GV phân tích
đặc điểm của họa tiết.
- HS nêu những ứng dụng
của họa tiết trong đời
sống.
I/. Quan sát – nhận xét.
- Họa tiết dân tộc những
hình vẽ được lưu truyền từ
đời này sang đời khác. Họa
tiết dân tộc rất đa dạng
phong phú về hình dáng, bố
cục thường dạng cân đối
hoặc không cân đối.
- Họa tiết dân tộc Kinh
đường nét mềm mại, màu
sắc nhẹ nhàng.
1
Giáo án môn vẽ lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn vẽ lớp 6 - Người đăng: Anh Dũng Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Giáo án môn vẽ lớp 6 9 10 965