Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngoài giờ

Được đăng lên bởi thuhien-dhag
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HĐNGLL:

Chiều thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2013
THÁNG 9
Chủ đề: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM

Tiết: 1
TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
+ HS biết được : truyền thống giảng dạy, học tập và các phong trào thi đua; các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao… của GV và HS nhà trường.
+ Giáo dục HS niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp đó.
II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG:
+ Tổ chức theo quy mô lớp
III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
+ Tư liệu về truyền thống vẻ vang của nhà trường qua từng giai đoạn phát triển;
+ Tư liệu về truyền thống giảng dạy và học tập của các thế hệ GV và HS nhà trường
như: các danh hiệu GV dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, GV – Tổng phụ trách Đội giỏi các
cấp; những HS đạt giải thi HS giỏi các cấp (Trường, huyện, tỉnh);
+ Tư liệu, tranh ảnh về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bước 1: Chuẩn bị
- Trước 1 – 2 tuần, GV chuẩn bị đầy đủ
- 5 HS nhận nhiệm vụ GV giao
các tư liệu về truyền thống nhà trường
qua từng giai đoạn phát triển
- Chọn một vài HS có khả năng nói to,
- 5 HS được giao nhiệm vụ chuẩn bị
rõ ràng để cùng GV giới thiệu thành tích tốt các ND của mình để “ thuyết
trường
minh”
- GV hướng dẫn các “thuyết minh viên”
chuẩn bị đọc, giới thiệu thành tích,
truyền thống của trường.
Bước 2: HS tham quan, tìm hiểu về
truyền thống nhà trường
- GV đưa HS tham quan phòng truyền
- HS tham quan và nghe GT
thống và giới thiệu:
+ Tên trường, ý nghĩa của cái tên đó
+ Trường được thành lập ngày,tháng,
- HS thứ nhất giới thiệu danh sách
năm nào.
những GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi
- Y/C 5 HS lần lượt GT cho cả lớp về các trong năm học vừa qua.
truyền thống của nhà trường.
- HS thứ hai giới thiệu những HS của
trường đã đạt thành tích nỗi bật về học
tập, văn nghệ, thể thao...trong năm học
vừa qua.
- HS thứ ba giới thiệu những danh
hiệu
trường đã đạt được trong những năm
học trước.
- GV đưa HS tham quan phòng truyền
+ HS thứ tư giới thiệu thành tích của

thống Đội TNTP Hồ Chí Minh

Bước 3: Nhận xét – Đánh giá:
- HS trở về lớp, GV tổ chức cho HS
thảo luận theo các câu hỏi:
+ Chúng ta vừa tham quan các phòng
truyền thống của trường, các em có
thấy tự hào không? Vì sao?
+ Chúng ta cần làm gì để xứng đáng là
HS của trường?
- GV kết luận: Cô mong mỗi người
trong lớp ta hãy phấn đấu học tốt, tích
cực tham gia các hoạt động của nhà
trường để góp thêm những thành tích
quý báu vào trong sổ truyền thống nhà
trường. Chúc các em thành công!
- Nhận xét tiết học khen ...
Chiều thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2013
HĐNGLL: THÁNG 9
Chủ đề: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM
Tiết: 1
TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
+ HS biết được : truyền thống giảng dạy, học tập và các phong trào thi đua; các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao… của GV và HS nhà trường.
+ Giáo dục HS niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp đó.
II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG:
+ Tổ chức theo quy mô lớp
III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
+ Tư liệu về truyền thống vẻ vang của nhà trường qua từng giai đoạn phát triển;
+ Tư liệu về truyền thống giảng dạy và học tập của các thế hệ GV và HS nhà trường
như: các danh hiệu GV dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, GV – Tổng phụ trách Đội giỏi các
cấp; những HS đạt giải thi HS giỏi các cấp (Trường, huyện, tỉnh);
+ Tư liệu, tranh ảnh về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1: Chuẩn bị
- Trước 1 – 2 tuần, GV chuẩn bị đầy đủ
các tư liệu về truyền thống nhà trường
qua từng giai đoạn phát triển
- Chọn một vài HS có khả năng nói to,
rõ ràng để cùng GV giới thiệu thành tích
trường
- GV hướng dẫn các “thuyết minh viên”
chuẩn bị đọc, giới thiệu thành tích,
truyền thống của trường.
Bước 2: HS tham quan, tìm hiểu về
truyền thống nhà trường
- GV đưa HS tham quan phòng truyền
thống và giới thiệu:
+ Tên trường, ý nghĩa của cái tên đó
+ Trường được thành lập ngày,tháng,
năm nào.
- Y/C 5 HS lần lượt GT cho cả lớp về các
truyền thống của nhà trường.
- GV đưa HS tham quan phòng truyền
- 5 HS nhận nhiệm vụ GV giao
- 5 HS được giao nhiệm vụ chuẩn bị
tốt các ND của mình để thuyết
minh”
- HS tham quan và nghe GT
- HS thứ nhất giới thiệu danh sách
những GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi
trong năm học vừa qua.
- HS thứ hai giới thiệu những HS của
trường đã đạt thành tích nỗi bật về học
tập, văn nghệ, thể thao...trong năm học
vừa qua.
- HS thứ ba giới thiệu những danh
hiệu
trường đã đạt được trong những năm
học trước.
+ HS thứ tư giới thiệu thành tích của
Giáo án ngoài giờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngoài giờ - Người đăng: thuhien-dhag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giáo án ngoài giờ 9 10 680