Ktl-icon-tai-lieu

giáo án ngữ văn 10

Được đăng lên bởi minhhue-nguyen
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 15831 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường THPT Cái Bè

Giáo án Ngữ Văn lớp 10

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Cái Bè.
Lớp: 10. Môn: Đọc văn.

Tuần lễ thứ: 3.
Tiết thứ: 7

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1
Cảm nghĩ về một hiện tượng trong đời sống hoặc một tác phẩm văn học
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Giúp HS nhận thức được : Viết một bài văn phải bộc lộ được những cảm nghĩ chân thực
của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống ( hoặc một tác phẩm văn
học).
II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI Ở NHÀ:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Hoạt động 1: HƯỚNG DẪN CHUNG: I/. HƯỚNG DẪN CHUNG:
- GV gọi HS đọc phần hướng dẫn chung SGK /TRANG 26 ( 1,2,3,4 yêu cầu)
trong sgk trang 26.
* Hoạt động 2: GỢI Ý ĐỀ BÀI:
II/. GỢI Ý ĐỀ BÀI:
- GV gọi HS đọc các đề bài gợi ý trong sgk. 1/. Ghi lại cảm nghĩ chân thực của em
trước sự việc, hiện tượng hoặc con người,
ngày đầu tiên bước vào lớp 10, thiên nhiên
và con người trong chuyển mùa, . . .
2/. Cảm xúc của em khi đến thăm người
thân lâu ngày mơí gặp lại.
3/. Nêu cảm nghĩ về một câu chuyện đã
học không thể nào quên.
4/. Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ, một
nhà thơ mà em yêu thích nhất.
- GV giải thích các gợi ý để giúp HS có sự
lựa chọn hợp lý khi làm bài.
* Hoạt động 3: GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI III/. GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI: SGK
- GV gọi HS đọc gợi ý cách làm bài.
* Hoạt động 4: ĐỌC THÊM VÀ THAM IV/. ĐỌC THÊM VÀ THAM KHẢO:
KHẢO
- GV gọi 2 HS đọc các văn bản đọc thêm ở Sgk/ trang 28 + 29
SGK
1/. Cha thân yêu nhất của con
2/. Lấp lánh hồn ta mặn gió khơi.

Trang 1

Trường THPT Cái Bè

Giáo án Ngữ Văn lớp 10

V. Hướng dẫn chuẩn bị bài:
- Hs làm bài ở nhà ( nộp lại cho GV vào tiết học tiếp theo của tuần).
- Chú ý cách làm bài, viết có cảm xúc, diễn đạt logic, mạch lạc. . .
- Chuẩn bị cho tiết 8 & 9 :
Soạn bài mới: “CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY”
CÂU HỎI:
- Nêu định nghĩa về sử thi và sử thi anh hùng?
- Tóm tắt nội dung sử thi “Đăm Săn”?
- Xác định vị trí và bố cục đọan trích?
- Cảnh dánh nhau giẵ hai tù trưởng diễn biến như thế nào?
- Thái độ của mọi người như thế nào đối với chiến thắng của vị tù trưởng Đăm Săn?
- Hình tượng người anh hung đăm Săn được miêu tả như thế nào?

Trang 2

Trường THPT Cái Bè

Giáo án Ngữ Văn lớp 10

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Cái Bè.
Lớp: 10. Môn: Đọc văn.

Tuần lễ thứ: 3.
Tiết thứ: 8 – 9 .

CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Giúp Học sinh:
- Nắm được đặc điểm nghệ thuật xây dựng nhân vật anh hùng, sử thi, nghệ thuật miêu tả
và sử dụng ngôn từ của sử thi.
- Nhận thức được lẽ sống, niềm vui của mỗi người chỉ có được trong cuộc đấu tranh vì
danh...
Tr
Tr
ường THPT Cái Bè
ường THPT Cái Bè
Giáo án Ngữ Văn lớp 10
Giáo án Ngữ Văn lớp 10
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Cái Bè. Tuần lễ thứ: 3.
Lớp: 10. Môn: Đọc văn. Tiết thứ: 7
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1
Cảm nghĩ về một hiện tượng trong đời sống hoặc một tác phẩm văn học
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Giúp HS nhận thức được : Viết một bài văn phải bộc lộ được những cảm nghĩ chân thực
của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống ( hoặc một tác phẩm văn
học).
II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI Ở NHÀ:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Hoạt động 1: HƯỚNG DẪN CHUNG:
- GV gọi HS đọc phần hướng dẫn chung
trong sgk trang 26.
* Hoạt động 2: GỢI Ý ĐỀ BÀI:
- GV gọi HS đọc các đề bài gợi ý trong sgk.
- GV giải thích các gợi ý để giúp HS sự
lựa chọn hợp lý khi làm bài.
* Hoạt động 3: GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI
- GV gọi HS đọc gợi ý cách làm bài.
* Hoạt động 4: ĐỌC THÊM THAM
KHẢO
- GV gọi 2 HS đọc các văn bản đọc thêm
SGK
I/. HƯỚNG DẪN CHUNG:
SGK /TRANG 26 ( 1,2,3,4 yêu cầu)
II/. GỢI Ý ĐỀ BÀI:
1/. Ghi lại cảm nghĩ chân thực của em
trước sự việc, hiện tượng hoặc con người,
ngày đầu tiên bước vào lớp 10, thiên nhiên
và con người trong chuyển mùa, . . .
2/. Cảm xúc của em khi đến thăm người
thân lâu ngày mơí gặp lại.
3/. Nêu cảm nghĩ v một câu chuyện đã
học không thể nào quên.
4/. Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ, một
nhà thơ mà em yêu thích nhất.
III/. GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI: SGK
IV/. ĐỌC THÊM VÀ THAM KHẢO:
Sgk/ trang 28 + 29
1/. Cha thân yêu nhất của con
2/. Lấp lánh hồn ta mặn gió khơi.
Trang
1
giáo án ngữ văn 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án ngữ văn 10 - Người đăng: minhhue-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
giáo án ngữ văn 10 9 10 158