Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Ngữ văn 6 bài 24 Lượm

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Lượm
- Tố Hữu A. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp hồn nhiên, vui tươi, trong sáng của Lượm.
- Ý nghĩa cao đẹp về sự hi sinh của Lượm.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu, nắm được thể thơ bốn chữ, nghệ thuật tả và kể trong bài thơ
có yếu tố tự sự.
B. Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Giáo án: - Chân dung nhà thơ Tố Hữu
- Tư liệu, hình ảnh về thiếu nhi liên lạc thời chống Pháp.
- Học sinh: - Soạn bài
- Sưu tầm tư liệu tham khảo (về nhà thơ Tố Hữu…)
C. Tiến trình dạy và học:
1. Ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số)
2. Tiến trình:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1: Kiểm tra
bài cũ.
- Hình tượng Bác Hồ hiện
ra qua cái nhìn của anh
đội viên và được miêu tả
từ những phương diện
nào?

Hoạt động 2: Dẫn vào bài
mới.
Đất nước chúng ta đã trải
qua hai cuộc kháng chiến
trường kì chống Pháp và

HĐ của học sinh

HS trả lời

Nội dung cần đạt
→ Trả lời:
Hình tượng Bác Hồ hiện ra qua
cái nhìn của anh đội viên và
được miêu tả từ những phương
diện: hình dáng, tư thế, vẻ mặt
(ngồi lặng yên, mặt trầm ngâm –
ngồi đinh ninh), cử chỉ, hành
động (đốt lửa sưởi ấm cho các
chiến sĩ, dém chăn, nhón chân
nhẹ nhàng) và lời nói (bộc lộ nỗi
lòng, sự lo lắng của Bác cho bộ
đội và nhân dân) → Hình tượng
Bác Hồ hiện lên giản dị, gần gũi,
chân thực mà hết sức lớn lao.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

chống Mĩ. Cùng với các
thế hệ cha anh cũng có
biết bao các anh hùng nhỏ
tuổi hi sinh xương máu
cho cuộc sống hòa bình
ngày hôm nay.Hình ảnh
những anh hùng nhỏ tuổi
ấy đã được các nhà vănthơ ngợi ca trong các tác
phẩm của mình. Hôm nay,
cô trò ta sẽ cùng đi tìm
hiểu bài thơ “ Lượm” của
nhà thơ Tố Hữu các em
nhé!
Hoạt động 3: Hướng dẫn
đọc - tìm hiểu chung.
I. Đọc - Tìm hiểu chung:
GV hướng dẫn cách đọc
bài thơ,đọc mẫu 1đoạn và
gọi một HS đọc. (chú ý
thay đổi giọng và nhịp
đọc thích hợp với từng
câu, từng đoạn. Giọng vui
tươi, sôi nổi, nhí nhảnh ở
đoạn đầu và đoạn điệp
khúc cuối cùng, giọng hơi
chùng xuống ở đoạn “Ra
thế…. Lượm ơi, còn
không?”; giọng đối thoại
giữa hai chú cháu – giọng
Lượm hồn nhiên, ngây
thơ…)
GV: Dựa vào phần chú
thích, em hãy nêu những
hiểu biết của mình về nhà
thơ Tố Hữu?

1. Đọc

Một HS đọc bài
thơ

HS trình bày
a)

2. Chú thích
a. Tác giả
- Tên khai sinh: Nguyễn Kim
Thành (1920-2002)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

GV: Có những tập thơ nào
của tác giả mà em biết?
HS kể tên
GV: Em hãy nêu hoàn
cảnh sáng tác của bài thơ
này? Bài thơ được in
trong tập thơ nào?
GV: Bài th...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lượm
- Tố Hữu -
A. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp hồn nhiên, vui tươi, trong sáng của Lượm.
- Ý nghĩa cao đẹp về sự hi sinh của Lượm.
- Rèn năng đọc hiểu, nắm được thể thơ bốn chữ, nghệ thuật tả kể trong bài t
yếu t tự sự.
B. Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Giáo án: - Chân dung nhà t Tố Hữu
- Tư liệu, hình ảnh v thiếu nhi liên lạc thời chống Pháp.
- Học sinh: - Soạn bài
- Sưu tầm liệu tham khảo (về nhà thơ Tố Hữu…)
C. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức (kiểm tra số)
2. Tiến trình:
Hoạt động của giáo viên của học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: Kiểm tra
bài cũ.
- Hình tượng Bác H hiện
ra qua cái nhìn của anh
đội viên và được miêu tả
từ những phương diện
nào?
Hoạt động 2: Dẫn vào bài
mới.
Đất nước chúng ta đã trải
qua hai cuộc kháng chiến
trường chống Pháp
HS trả lời
Trả lời:
Hình tượng Bác Hồ hiện ra qua
cái nhìn của anh đội viên và
được miêu tả t những phương
diện: hình dáng, thế, v mặt
(ngồi lặng yên, mặt trầm ngâm
ngồi đinh ninh), cử chỉ, hành
động (đốt lửa sưởi ấm cho các
chiến sĩ, dém chăn, nhón chân
nhẹ nhàng) lời nói (bộc lộ nỗi
lòng, sự lo lắng của Bác cho bộ
đội nhân dân) Hình tượng
Bác Hồ hiện lên giản dị, gần gũi,
chân thực hết sức lớn lao.
Giáo án Ngữ văn 6 bài 24 Lượm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Ngữ văn 6 bài 24 Lượm - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án Ngữ văn 6 bài 24 Lượm 9 10 293