Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CẦU LONG BIÊN – CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
- Thúy Lan A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Bước đầu nắm được khái niệm văn bản nhật dung và ý nghĩa của việc học loại
văn bản đó.
- Hiểu được ý nghĩa làm “Chứng nhân lịch sử” của cầu Long Biên, từ đó nâng cao,
làm phong phú thêm tâm hồn, tình cảm với quê hương đất nước, đối với các di tích
lịch sử.
- Thấy được vị trí,tác dụng của các yếu tố nghệ thuật đã tạo nên sức hấp dẫn của
bài bút kí mang nhiều tính chất hồi kí này.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng đọc, cảm thụ văn bản, tưởng tượng và nhận xét.
3. Thái độ: Trân trọng những giá trị truyền thống.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.
- Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò
Hoạt động I: Khởi động

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
? Tìm những thành ngữ,
cổ tích có trong văn bản

- Lên bảng, trả lời

Kiến thức cần đạt

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

“Lao xao”.
3. Bài mới:

- Nghe

- Dẫn vào bài.

- Ghi đầu bài

- Ghi đầu bài.
Hoạt động II: Giới thiệu chung
I. Giới thiệu chung
? Bài này thuộc loại văn - Trả lời

1. Văn bản nhật dụng:

bản nào?

- Là bài viết có nội dung gần gũi,

? Đặc điểm của loại văn - Trả lời

bức thiết đối với cuộc sống trước

bản này?

mắt của con người và cộng đồng
trong xã hội hiện đại như thế nào?
- Có thể dùng tất cả các thể loại
cũng như các kiểu văn bản.

? Văn bản “Cầu ...” được - Trả lời

- Văn bản “Cầu Long Biên,...” là

viết theo thể loại gì?

bút kí mang nhiều yếu tố hồi kí.

Hoạt động III: Hướng dẫn Đọc hiểu văn bản
II. Đọc – hiểu văn bản
1. Đọc – hiểu chú thích
- Giọng đọc truyền cảm,

- Nghe, hiểu

a. Đọc

- Gọi 2 em đọc bài

- Nghe

b. Chú thích

- Giải một vài chú thích

- Đọc

tự hào
- Đọc mẫu

? Hãy nêu bố cục của văn

- Nghe, hiểu

c. Bố cục: 3 đoạn

- Tìm đại ý

Đoạn 1 (Từ đầu đến ... Hà Nội).

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

bản này?

Nói tổng quát về Cầu Long Biên
một thế kỉ tồn tại.
Đoạn 2 (Tiếp ... dẻo dai,vững chắc).
Cầu Long Biên như một nhân
chứng sống động.
Đoạn 3 (Còn lại)
Khẳng định ý nghĩ lịch sử của cầu
Long Biên trong xã hội hiện đại.
2. Tìm hiểu văn bản.
a. Cầu Long Biên trong một thế kỉ

? Đọc đoạn:từ đầu... quá - Đọc, trả lời

tồn tại:

trình làm cầu.Biết được

- Xây dựng: 1898,dài 2210m

những điều gì về cầu

- Hình dáng: Như dải lụa vắt ngang

Long Biên?

sông Hồng.
- Trọng lượng: 17 nghìn tấn....
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
- Thúy Lan -
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Bước đầu nắm được khái niệm văn bản nhật dung ý nghĩa của việc học loại
văn bản đó.
- Hiểu được ý nghĩa làm “Chứng nhân lịch sử” của cầu Long Biên, t đó nâng cao,
làm phong phú thêm tâm hồn, tình cảm với quê hương đất nước, đối với các di tích
lịch sử.
- Thấy được v trí,tác dụng của các yếu t ngh thuật đã tạo nên sức hấp dẫn của
bài bút mang nhiều tính chất hồi này.
2. Kỹ năng: Rèn năng đọc, cảm thụ văn bản, tưởng tượng và nhận xét.
3. Thái độ: Trân trọng những giá trị truyền thống.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.
- Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò
Kiến thức cần đạt
Hoạt động I: Khởi động
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
? Tìm những thành ngữ,
cổ tích trong văn bản
- Lên bảng, trả lời
Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử - Trang 2
Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử 9 10 969