Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án: Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt

Được đăng lên bởi hieu-hoang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án số:01

Thời gian thực hiện:45 phút
Tên chương:Vật liệu làm dao cắt
Thực hiện ngày.......tháng.......năm.......

Tên bài:Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt
Mục tiêu bài học:
* Sau khi học xong bài: Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt người
học có khả năng
- Trình bày đúng những yêu cầu của vật liệu làm dụng cụ cắt
- Vận dụng đúng những yêu cầu của vật liệu làm dụng cụ cắt khi gia chế tạo dụng
cụ cắt
- Có ý thức tự giác trong học tập
Đồ dùng phương tiện dạy học:
Bảng,phấn,giáo án,giáo trình
I.Ổn định lớp học
-Bước vào lớp chào hỏi
-Kiểm tra sổ lớp học:
Học sinh có mặt….
Học sinh vắng mặt:……(không lí do)…….(có lí do)
-Kiểm tra các điều kiện khách quan phục vụ cho dạy và học
-Nhận xét tinh thần chuẩn bị học tập của lớp

5 phút

II.Thực hiện bài học:

T/T
1

Nội dung

Dẫn nhập:
Đối với những người
thợ cơ khí như chúng
ta đặc biệt là những
người thợ làm công
việc tiện phay bào cắt
gọt thì dụng cụ cắt hay
còn gọi là dao cắt là
một dụng cụ không thể
thiếu trong công việc
của mình.Nhưng để có
thể có một dụng cụ cắt

Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học
sinh
H/đ 1:Ôn lại bài cũ:Yêu cầu
H/đ 1:Suy nghĩ và trả
học sinh trả lời câu hỏi.
lời câu hỏi
Công dụng chung của dụng
cụ cắt kim loại.
T/L.Dùng để cắt đi một phần
kim loại nhằm tạo thành hình
dáng theo yêu cầu của chi
tiết.
H/đ 2:Nhận xét câu trả lời của H/đ 2:Chú ý lắng
học sinh
nghe

Thời
gian
5
phút

hoàn chỉnh thì những
yêu cầu để chế tạo một H/đ 3:Giới thiệu bài mới
dụng cụ cắt không hề
đơn giản.Trong bài học
hôm nay chúng ta sẽ
cùng nhau tim hiểu
những yêu cầu để làm
ra dụng cụ cắt.
2

Giảng bài mới:
Tên bài:Những yêu H/đ 1:Viết tên bài lên bảng
cầu chung của vật
liệu làm dụng cụ cắt
Vật liệu làm dụng cụ
cắt phải có đầy đủ các
yêu cầu cơ bản sau:
1.Tính năng cắt.
Trong quá trình cắt,ở
phần lưỡi cắt trên mặt
trước và mặt sau của
dao thường xuất hiện
ứng xuất tiếp xúc rất
lớn,khoảng 40005000N/mm2.Nhiệt độ
tập trung trên vùng cắt
lên tới từ 600900độ.Điều đó đòi hỏi
vật liệu làm dụng cụ
cắt phải có đầy đủ các
tính chất cơ lý cần thiết
sau:
a.Độ cứng:là một trong
những tiêu chí quan
trọng của vật liệu làm
dụng cụ cắt.Muốn cắt
được vật liệu phần cắt
của dao thường phải có
độ cứng lớn hơn vật
liệu gia công khoảng
HRC25.Trong quá
trình cắt cần quan tâm
đến độ cứng nhiệt của
phần cắt,tức là độ cứng

H/đ 3: Chú ý lắng
nghe

H/đ 1: Ghi chép đầy
đủ

H/đ 1: Trình bày tính năng
cắt của dụng cụ cắt

H/đ 1:Lắng nghe và
ghi nhớ

H/đ 2: Giới thiệu các tính
chất cơ lý của...
Giáo án số:01 Thời gian thực hiện:45 phút
Tên chương:Vật liệu làm dao cắt
Thực hiện ngày.......tháng.......năm.......
Tên bài:Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt
Mục tiêu bài học:
* Sau khi học xong bài: Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt người
học có khả năng
- Trình bày đúng những yêu cầu của vật liệu làm dụng cụ cắt
- Vận dụng đúng những yêu cầu của vật liệu làm dụng cụ cắt khi gia chế tạo dụng
cụ cắt
- Có ý thức tự giác trong học tập
Đồ dùng phương tiện dạy học:
Bảng,phấn,giáo án,giáo trình
I.Ổn định lớp học 5 phút
-Bước vào lớp chào hỏi
-Kiểm tra sổ lớp học:
Học sinh có mặt….
Học sinh vắng mặt:……(không lí do)…….(có lí do)
-Kiểm tra các điều kiện khách quan phục vụ cho dạy và học
-Nhận xét tinh thần chuẩn bị học tập của lớp
II.Thực hiện bài học:
T/T Nội dung Hoạt động dạy học
Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
1
Dẫn nhập:
Đối với những người
thợ cơ khí như chúng
ta đặc biệt là những
người thợ làm công
việc tiện phay bào cắt
gọt thì dụng cụ cắt hay
còn gọi là dao cắt là
một dụng cụ không thể
thiếu trong công việc
của mình.Nhưng để có
thể có một dụng cụ cắt
H/đ 1:Ôn lại bài cũ:Yêu cầu
học sinh trả lời câu hỏi.
Công dụng chung của dụng
cụ cắt kim loại.
T/L.Dùng để cắt đi một phần
kim loại nhằm tạo thành hình
dáng theo yêu cầu của chi
tiết.
H/đ 2:Nhận xét câu trả lời của
học sinh
H/đ 1:Suy nghĩ và trả
lời câu hỏi
H/đ 2:Chú ý lắng
nghe
5
phút
Giáo án: Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án: Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt - Người đăng: hieu-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án: Những yêu cầu chung của vật liệu làm dụng cụ cắt 9 10 913