Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nuôi cá ao

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 05
Ban hành lèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM THỦY SẢN

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: Kỹ thuật nuôi cá ao
Lớp: SPDN 2014 SCN03
Họ và tên giáo viên: Lý Mạnh Dần
Năm học: 2014

Quyển số: 01

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 01 giờ
Tên chương: Kỹ thuật nuôi cá ao
Thực hiện ngày 06 tháng 11 năm 2014
TÊN BÀI
Chuẩn bị ao nuôi cá

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chuẩn bị ao nuôi cá như: tháo
cạn nước, vét bùn, tẩy vôi, phơi đáy, bón lót, lấy nước.
- Phân tích được các khâu của quá trình chuẩn bị ao nuôi cá theo đúng
yêu cầu kỹ thuật.
- Góp phần rèn luyện tính cẩn thận, có sự chia sẻ với cộng đồng.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Bảng, bút viết bảng (hoặc phấn, bút chỉ bảng)
- Máy chiếu, Font chiếu, máy Vi tính
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Theo lớp
I.ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 1’
- Ổn định lớp:..........................................................................................
- Nhắc nhở/khuyến khích học viên: .......................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
T
T
1

2

NỘI DUNG

Dẫn nhập
- Trình chiếu một hình ảnh về
nuôi cá ao
- Tên bài: Chuẩn bị ao nuôi cá
- Phương pháp chính: Thuyết
trình, trực quan, giảng giải,
phát vấn..
Giới thiệu chủ đề
A. Mục tiêu.
B. Nội dung.
1. Tháo cạn
2. Dọn, tu sửa bờ, cống

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

THỜI
GIAN

3’
- Thuyết trình + gợi
mở
Thông báo

- Lắng nghe

- Thuyết trình.

- Lắng nghe

Trình chiếu, giảng
giải

Lắng nghe, quan
sát, ghi nhớ
- Quan sát + suy

36’

2

4. Tẩy vôi

Trình chiếu, giảng
giải, phát vấn
Đánh giá câu trả lời
của học viên, kết
luận về nội dung
trình chiếu, giảng
giải

5. Phơi đáy

Giảng giải

3. Vét bùn

6. Bón lót

7. Lấy nước

3

4

Trình chiếu, giảng
giải

nghĩ + trả lời câu
hỏi.
Lắng nghe, ghi
nhớ
Quan sát, lắng
nghe, ghi nhớ
Lắng nghe, ghi nhớ
Quan sát, lắng
nghe, ghi nhớ
Suy nghĩ, ghi phần
TL câu hỏi ra thẻ
kỹ năng, trình bày
Lắng nghe, ghi nhớ

Đặt câu hỏi: - Theo
anh/chị cần bón lót
những gì cho ao nuôi
cá? Khối lượng cụ
thể?
Hướng dẫn học viên
trả lời bằng thẻ KN.
Nhận xét câu trả lời Lắng nghe, ghi nhớ
của học viên, kết
luận về nội dung bài
thuyết trình, trực
quan

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài
- Nhắc lại nội dung chính của - Thuyết trình
- Lắng nghe
bài học
Hướng dẫn tự học
Học thuộc bài lý thuyết để chuẩn bị cho
giờ thực hành ngày mai

3’

2’

Nguồn tài liệu tham khảo
- Giáo ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM THỦY SẢN
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: Kỹ thuật nuôi cá ao
Lớp: SPDN 2014 SCN03
Họ và tên giáo viên: Lý Mạnh Dần
Năm học: 2014
Quyển số: 01
Mẫu số: 05
Ban hành lèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Giáo án nuôi cá ao - Trang 2
Giáo án nuôi cá ao - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án nuôi cá ao 9 10 61