Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh 8: Tuyến tụy, tuyến trên thận

Được đăng lên bởi Bạch Phách Tử
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Phạm Thị Huệ
Giáo sinh: Nguyễn Thị Hương
Tuần: 30
Tiết PPCT: 60
Tiết dạy/ngày dạy: 2/03 – 04 – 2015
Lớp: 8.1
Kiểm diện:

BÀI 57: TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được vị trí và vai trò của tuyến tụy và tuyến trên thận.
- Phân biệt được chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tuỵ dựa trên cấu tạo của
tuyến.
- HS vẽ được sơ đồ hóa chức năng của tuyến tụy trong sự điều hòa đường huyết
2. Kỹ năng
- Kỹ năng thảo luận nhóm
- Kĩ năng quan sát tranh ảnh
- Kỹ năng khai thác thông tin SGK
3. Thái độ
- Có ý thức phòng bệnh tiểu đường, hạ đường huyết.
B. Chuẩn bị
1. GV
- Tranh phóng to hình 57-1, 57-2
- Phiếu học tập, bảng phụ

2. HS
- Đọc và tìm hiểu bài trước ở nhà
C. Tổ chức cá hoạt động dạy học
1. Ổn định lớp
- Kiểm tra sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ
Hỏi:Nêu vị trí, chức năng của tuyến yên ? Khi tuyến yên hoạt động mạnh tiết
nhiều hooc mon có ảnh hưởng như thế nào với cơ thể ?
Trả lời:
- Vị trí: Nằm trên nền sọ, vùng dưới đồi.
- Chức năng:
+ Tiết hoocmon kích thích hoạt động các tuyến nội tiết khác,
+ Tiết hoocmon ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, trao đổi…
- Khi tuyến yên hoạt động mạnh,hoocmon tiết nhiều → cơ thể tăng trưởng quá
khổ.
3. Giảng kiến thức mới
Mở bài: Tuyến tụy và tuyến trên thận có vai trò quan trong trong việc điều hòa
lượng đường trong máu. Hoạt động những tuyến này như thếnào ?
Hoạt động 1: Tuyến tụy.
Mục tiêu: HS nắm được vị trí và vai trò của tuyến tụy, phân biệt được chức năng
nội tiết và ngoại tiết của tuyến tuỵ dựa trên cấu tạo của tuyến, vẽ được sơ đồ hóa
chức năng của tuyến tụy trong sự điều hòa đường huyết.

Hoạt động của GV
- GV treo tranh phóng to

Hoạt động của HS
- HS nghiên cứu thông tin

hình 57-1, yêu cầu HS

SGK, kết hợp quan sát

Nội dung
I. Tuyến tụy

quan sát H57-1, đọc thông hình để trả lời:
tin, trả lời câu hỏi:
+ Hãy nêu các chức năng

+ Chức năng ngoại tiết

của tuyến tụy mà em biết? của tuyến tụy là tiết dịch

- Chức năng của tuyến
tuỵ:

tụy theo ống dẫn đổ vào tá
tràng, giúp cho sự biến
đổi thức ăn trong ruột
non. Ngoài ra còn có các
TB tập hợp thành đảo tụy
có chức năng điều hòa
lượng đường trong máu.
+ Đảo tụy được cấu từ các + Đảo tụy được cấu tạo từ
loại tế bào nào? chức

2 loại TB:

năng của từng loại tế bào?

 Tế bào α: tiết
glucagôn làm tăng
đường huyết .
 Tế bào β: tiết
insulin làm giảm
đường huyết.
+ Phân biệt chức năng nội + Ngoại tiết: Do các TB
tiết và ngoại tiết của tuyến tiết dịch tụy theo ống dẫn
tụy.

đổ vào tá tràng, giúp biến
đổi thức ăn trong ruột
non.
+ Nội tiết: TB...
GVHD: Phạm Thị Huệ
Giáo sinh: Nguyễn Thị Hương
Tuần: 30
Tiết PPCT: 60
Tiết dạy/ngày dạy: 2/03 – 04 – 2015
Lớp: 8.1
Kiểm diện:
BÀI 57: TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được vị trí và vai trò của tuyến tụy và tuyến trên thận.
- Phân biệt được chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tuỵ dựa trên cấu tạo của
tuyến.
- HS vẽ được sơ đồ hóa chức năng của tuyến tụy trong sự điều hòa đường huyết
2. Kỹ năng
- Kỹ năng thảo luận nhóm
- Kĩ năng quan sát tranh ảnh
- Kỹ năng khai thác thông tin SGK
3. Thái độ
- Có ý thức phòng bệnh tiểu đường, hạ đường huyết.
B. Chuẩn bị
1. GV
- Tranh phóng to hình 57-1, 57-2
- Phiếu học tập, bảng phụ
Giáo án sinh 8: Tuyến tụy, tuyến trên thận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh 8: Tuyến tụy, tuyến trên thận - Người đăng: Bạch Phách Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án sinh 8: Tuyến tụy, tuyến trên thận 9 10 341