Ktl-icon-tai-lieu

giáo án sinh hoạt lớp 11

Được đăng lên bởi cobesinhvaodaumuaha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án sinh hoạt lớp

GVHD: Cao Thị Bích Hợp

GIÁO ÁN SINH HOẠT THÁNG 3
LỚP 11A2
Ngày soạn: 23/03/2016
Ngày dạy: 26/03/2016

I. MỤC TIÊU:
1. Về tư tưởng, tình cảm:
- Uốn nắn, sửa chữa các khuyết điểm của HS
- Giáo dục HS về nền nếp sống, tác phong học tập và rèn luyện
- Giúp HS có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp
- Hình thành cho HS tính khoan dung, tinh thần tập thể và lòng dũng cảm
2. Về tổ chức, kỉ luật:
- Có tinh thần tự giác, ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng học tập, tích cực
phát biểu xây dựng bài
- Thực hiện tốt nội quy nhà trường
3. Về rèn luyện kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS về nền nếp sống tập thể, kĩ năng phê bình và tự phê bình, kĩ
năng trình bày trước đám đông
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập
II. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm.
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tháng 4
2. Chuẩn bị của học sinh
- Tổng kết lại sổ theo dõi, sổ ghi đầu bài
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tháng 3
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tháng tới
- Thư ký chuẩn bị sổ để ghi biên bản
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC:
1.
Ổn định lớp
2.
Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tiến trình tổng kết hoạt động trong tháng 3
1. Ổn định lớp
1. Ổn định lớp
Giáo sinh: Ngô Thị Tiến

Trang 1

Giáo án sinh hoạt lớp

GVHD: Cao Thị Bích Hợp

GV: - Kiểm tra sĩ số lớp
- Ổn định lớp
HS: - Ổn định chỗ ngồi, giữ trật tự,
nghiêm túc để bắt đầu tiến hành buổi sinh
hoạt
2. Hoạt động tổng kết tháng 3
a. Cán bộ lớp nhận xét nền nếp, học tập
của lớp
- Lớp trưởng: Đứng trước lớp nhận xét
chung về tình hình học tập và rèn luyện
của lớp trong tháng 3 về ưu và khuyết
điểm mọi mặt
- Các tổ trưởng nhận xét trước lớp về
việc thực hiện nề nếp: trang phục, phù
hiệu, huy hiệu, và ý thức học tập của các
thành viên trong các tiết học cụ thể

- Sĩ số: 45 HS
- Vắng: 0

- Tổ trưởng các tổ lên bảng ghi xếp loại
hạnh kiểm tháng 3 các thành viên
b. Ý kiến của học sinh
- Đóng góp ý kiến khách quan, trung
thực. Các bạn bị phê bình có thể có
những phản hồi về sự nhận xét của ban
cán sự lớp đối với mình
c. GV tổng kết, nhận xét
GV:
- Nhận xét ưu, nhược điểm tháng 3
- Đưa ra biện pháp khắc phục, sửa chữa
- Yêu cầu học sinh vi phạm trình bày
khuyết điểm của mình và hướng phấn
đấu.
- Đề ra các biện pháp khắc phục khuyết
điểm của học sinh (cụ thể cho từng em
một) để giúp các em khắc phục và sửa
chữa khuyết điểm.

- Các tổ trưởng xếp loại hạnh kiểm
tháng 3 các thành viê...
Giáo án sinh hoạt lớp GVHD: Cao Thị Bích Hợp
GIÁO ÁN SINH HOẠT THÁNG 3
LỚP 11A2
Ngày soạn: 23/03/2016
Ngày dạy: 26/03/2016
I. MỤC TIÊU:
1. Về tư tưởng, tình cảm:
- Uốn nắn, sửa chữa các khuyết điểm của HS
- Giáo dục HS về nền nếp sống, tác phong học tập và rèn luyện
- Giúp HS có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp
- Hình thành cho HS tính khoan dung, tinh thần tập thể và lòng dũng cảm
2. Về tổ chức, kỉ luật:
- Có tinh thần tự giác, ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng học tập, tích cực
phát biểu xây dựng bài
- Thực hiện tốt nội quy nhà trường
3. Về rèn luyện kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS về nền nếp sống tập thể, kĩ năng phê bình và tự phê bình, kĩ
năng trình bày trước đám đông
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập
II. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm.
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tháng 4
2. Chuẩn bị của học sinh
- Tổng kết lại sổ theo dõi, sổ ghi đầu bài
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tháng 3
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tháng tới
- Thư ký chuẩn bị sổ để ghi biên bản
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC:
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tiến trình tổng kết hoạt động trong tháng 3
1. Ổn định lớp 1. Ổn định lớp
Giáo sinh: Ngô Thị Tiến Trang 1
giáo án sinh hoạt lớp 11 - Trang 2
giáo án sinh hoạt lớp 11 - Người đăng: cobesinhvaodaumuaha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giáo án sinh hoạt lớp 11 9 10 210