Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN SINH HỌC 11

Được đăng lên bởi Hà Thái
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC

GV: LƯỜNG THỊ TƯỞNG

Ngày soạn: 16/08/2012
Ngày giảng:

Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG
LƯỢNG
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
(Tiết 1 theo PPCT)
I. MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và
ion khoáng.
- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
- Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp
thụ nước và các ion khoáng.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hóa kiến thức.
3. Thái độ:
- Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK.
2. Chuẩn bị của học sinh
III. TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1. Trọng tâm: Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng
2. Phương pháp
- Trực quan, thảo luận và hỏi đáp.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung kiến thức
? Nêu vai trò của nước với đời sống
thực vật?
- Vai trò của nước với thực vật: Làm
dung môi, đảm bảo sự bền vững của hệ
thống keo nguyên sinh, đảm bảo hình
dạng của tế bào, tham gia vào các quá
trình sinh lý của cây, ảnh hưởng đến sự
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 (CƠ BẢN) NĂM HỌC 2012- 2013

TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC

GV: LƯỜNG THỊ TƯỞNG

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức
phân bố của thực vật
I. Cơ chế hấp thụ nước và muối
khoáng ở rễ cây.
- Rễ là cơ quan hấp thụ nước và muối
GV: Yêu cầu HS dự đoán sự biến đổi khoáng ở cây
của tế bào khi cho vào 3 cốc đựng 3 1. Hấp thụ nước và các ion khoáng từ
dd có nồng độ ưu trương, nhược đất vào tế bào lông hút.
trương và đẳng trương → cho biết:
a. Hấp thụ nước:
? Nước được hấp thụ từ đất vào rễ
theo cơ chế nào? Giải thích?
? Các ion khoáng được hấp thụ vào tế
bào lông hút ntn?
? Hấp thụ động khác hấp chủ động ở
điểm nào?
HS: Quan sát → trả lời câu hỏi.
- Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu:
đi từ môi trường nhược trương vào dd
ưu trương của tế bào rễ cây nhờ sự
chênh lệch áp suất thẩm thấu.
b. Hấp thụ muối khoáng.
- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào
rễ cây một cách chọn lọc theo 2 cơ chế:
+ Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ
nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ
thấp.
+ Chủ động: Di chuyển ngược chiều
GV: Cho HS quan sát hình 1.3 SGK gradien nồng độ và cần năng lượng.
yêu cầu HS:
2. Dòng đi từ lông hút vào mạch gỗ
- Ghi tên các con đường vận...
TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC GV: LƯỜNG THỊ TƯỞNG
Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG
LƯỢNG
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
(Tiết 1 theo PPCT)
I. MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
- tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước
ion khoáng.
- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
- Trình bày được mối tương tác giữa môi trường rễ trong quá trình hấp
thụ nước và các ion khoáng.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hóa kiến thức.
3. Thái độ:
- Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK.
2. Chuẩn bị của học sinh
III. TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1. Trọng tâm: Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng
2. Phương pháp
- Trực quan, thảo luận và hỏi đáp.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức
? Nêu vai trò của nước với đời sống
thực vật? - Vai trò của nước với thực vật: m
dung môi, đảm bảo sự bền vững của hệ
thống keo nguyên sinh, đảm bảo hình
dạng của tế bào, tham gia vào các quá
trình sinh lý của cây, ảnh hưởng đến sự
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 (CƠ BẢN) NĂM HỌC 2012- 2013
Ngày soạn: 16/08/2012
Ngày giảng:
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 - Người đăng: Hà Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 9 10 573