Ktl-icon-tai-lieu

Giao án Sinh học 6

Được đăng lên bởi huongnghiepdt
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1953 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Đậu Quang Lĩnh
Giáo án sinh học 6
................................................................................................................................................
Ngày soạn 04/09/2013

MỞ ĐẦU SINH HỌC
TIẾT 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
* Nêu được đặc điểm của cơ thể sống. Phân biệt vật sống và vật không sống
* Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sv cùng với mặt lợi , hại của chúng.
- Biết được 4 nhóm sinh vật chính: Động vật – Thực vật – Vi khuẩn - Nấm
- Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và Thực vật học.
2. Kĩ năng :
* Rèn kĩ năng thiết lập bảng so sánh đặc điểm của đối tượng để xếp loại chúng và rút ra
nhận xét.
* Giáo dục lòng yêu thiên nhiên , yêu thích khoa học
* Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.
* Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức sử dụng hợp lí bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.
II Chuẩn bị :
- Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật, H2.1 SGK
- Tranh về quang cảnh tự nhiên có một số ĐV, TV khác nhau.
- Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính.
III Hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu chung về SGK, chương, bài, kiểm tra sách vở của HS
2. Bài mới:
Hoạt động của GV&HS
Nội dung
- GV yêu cầu HS kể tên một số cây, con, đồ 1 Nhận dạng vật sống và vật không sống
vật ở xung quanh.
+ Con gà, cây đậu , cây cải cần điều kiện gì để
sống?
- HS thực hiện lệnh: Cây cải, cây đậu, con gà, - Vật sống: có sự trao đổi chất, lớn lên,
hòn đá.....
sinh sản.
+ Hòn đá có cần những điều kiện đó không?
- Vật không sống: không có sự
+ Sau một thời gian chăm sóc em thấy ác cây, Trao đổi chất, không lớn lên, không sinh
con đó có hiện tượng gì?
sản.
- GV yêu cầu HS tìm thêm ví dụ về vật sống
và vật không sống
=> Thế nào là vật sống ? Vật không sống?
- HS thảo luận nhóm --> Đại diện nhóm trả lời
câu hỏi.
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS.
GV cho HS quan sát bảng SGK ( 6 ) -> GV
................................................................................................................................................
Phan Thị Thanh Mai
Năm học 2013 - 2014

Trường THCS Đậu Quang Lĩnh
Giáo án sinh học 6
................................................................................................................................................
giải thích tiêu đề cột 6, 7 .
- GV y/c HS hoạt động độc lập --> GV kẻ 2.Đặc điểm của cơ thể sống.
bảng lên bảng
- GV y/c một vài HS lên hoàn thành trên bảng. Đặc điểm của cơ thể sống:
- HS quan sát hoàn thành bảng SGK ( 6 )
- Trao đổi chất với môi trường (lấy
...
Trường THCS Đậu Quang Lĩnh Giáo án sinh học 6
................................................................................................................................................
Ngày soạn 04/09/2013
MỞ ĐẦU SINH HỌC
TIẾT 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
* Nêu được đặc điểm của cơ thể sống. Phân biệt vật sống và vật không sống
* Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sv cùng với mặt lợi , hại của chúng.
- Biết được 4 nhóm sinh vật chính: Động vật – Thực vật – Vi khuẩn - Nấm
- Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và Thực vật học.
2. Kĩ năng :
* Rèn năng thiết lập bảng so sánh đặc điểm của đối tượng để xếp loại chúng rút ra
nhận xét.
* Giáo dục lòng yêu thiên nhiên , yêu thích khoa học
* Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.
* Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức sử dụng hợp lí bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.
II Chuẩn bị :
- Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật, H2.1 SGK
- Tranh về quang cảnh tự nhiên có một số ĐV, TV khác nhau.
- Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính.
III Hoạt động dạy học :
1.Giới thiệu chung về SGK, chương, bài, kiểm tra sách vở của HS
2. Bài mới:
Hoạt động của GV&HS Nội dung
- GV yêu cầu HS kể tên một số cây, con, đồ
vật ở xung quanh.
+ Con gà, cây đậu , cây cải cần điều kiện gì để
sống?
- HS thực hiện lệnh: Cây cải, cây đậu, con gà,
hòn đá.....
+ Hòn đá có cần những điều kiện đó không?
+ Sau một thời gian chăm sóc em thấy ác cây,
con đó có hiện tượng gì?
- GV yêu cầu HS tìm thêm dụ về vật sống
và vật không sống
=> Thế nào là vật sống ? Vật không sống?
- HS thảo luận nhóm --> Đại diện nhóm trả lời
câu hỏi.
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS.
GV cho HS quan sát bảng SGK ( 6 ) -> GV
1 Nhận dạng vật sống và vật không sống
- Vật sống: sự trao đổi chất, lớn lên,
sinh sản.
- Vật không sống: không có sự
Trao đổi chất, không lớn lên, không sinh
sản.
................................................................................................................................................
Phan Thị Thanh Mai Năm học 2013 - 2014
Giao án Sinh học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao án Sinh học 6 - Người đăng: huongnghiepdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giao án Sinh học 6 9 10 703