Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Sinh học 6 bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH
HỌC
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống. Nêu được những đặc điểm chủ
yếu của cơ thể sống. Biết cách thiết lập bảng so sánh những đặc điểm của các đối
tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.
- Nêu được một vài ví dụ cho thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi, mặt
hại của chúng. Biết được 4 nhóm sv chính: Đv,Tv,Vi khuẩn, Nấm. Hiểu được nhiệm
vụ của sinh học và thực vật học.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật.
- Tập làm quen với kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
- Yêu thích khoa học.
II. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị cây đậu, hòn đá, con gà. Tranh ảnh sưu tầm.
- Hs: Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bảng phụ (t.7/sgk).
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số HS
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Vào bài: Hằng ngày ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

giới vật chất quanh ta, trong đó có vật sống và vật không sống. Vậy để nhận biết chúng
qua đặc điểm như thế nào?
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

HĐ1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.

1. Nhận dạng vật sống và vật
không sống.

GV yêu cầu HS kể tên một số cây, con vật, đồ
vật, và hỏi:
+ Những cây cối, con vật đó cần điều kiện gì để
sống? Chúng có lớn lên và sinh sản không?
+ Những đồ vật có cần điều kiện sống như cây
cối, con vật hay không? Chúng có lớn lên và sinh
sản không?

- HS kể tên một số sinh vật, đồ vật, lần lượt trả lời
các câu hỏi.
- Vật sống: lấy thức ăn, nước
uống, lớn lên và sinh sản.
- GV: Từ những điều trên em hãy nêu những
điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống? + VD: con gà, cây đậu…
- HS: Trả lời, rút ra kết luận.
- GV: Hãy cho 1 số ví dụ về vật sống và vật
không sống mà em quan sát được ở trường, ở nhà
hoặc trên đường đi học.
- HS: Cho ví dụ.
HĐ2: Đặc điểm của cơ thể sống:

- Vật không sống: không lấy thức
ăn, không lớn lên.
+ VD: hòn đá…

GV treo bảng phụ có nội dung:

2. Đặc điểm của cơ thể sống.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

T V
T D

L Si Di Lấy
ớ nh ch chất
n sả uy
cần
n ển thiết
l
ê
n

Loại
bỏ
chất
thải

Xếp
loại
Vật
Vật
sống không
sống

1 Hò
n
đá
2 Co
n
gà

- Cơ thể sống có những đặc điểm:

3 Câ
y
đậ
u

3. Sinh vật trong tự nhiên.

...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH
HỌC
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nêu được dụ phân biệt vật sống vật không sống. Nêu được những đặc điểm chủ
yếu của thể sống. Biết cách thiết lập bảng so sánh những đặc điểm của các đối
tượng để xếp loại chúng rút ra nhận xét.
- Nêu được mt vài ví dụ cho thấy sự đa dng của sinh vật cùng với những mặt lợi, mặt
hại của chúng. Biết được 4 nhóm sv chính: Đv,Tv,Vi khuẩn, Nấm. Hiểu được nhiệm
vụ của sinh học thực vật học.
2. Kỹ năng:
- Rèn năng quan sát, tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật.
- Tập làm quen với năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
- Yêu thích khoa học.
II. Phương tiện:
- Gv: Chuẩn bị cây đậu, hòn đá, con gà. Tranh ảnh sưu tầm.
- Hs: Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bảng phụ (t.7/sgk).
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số HS
2. Kiểm tra bài :
3. Giảng bài mới:
Vào bài: Hằng ngày ta tiếp xúc vi các đ vật, y cối, con vật khác nhau. Đó thế
Giáo án Sinh học 6 bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống - Trang 2
Giáo án Sinh học 6 bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án Sinh học 6 bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống 9 10 233