Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Sinh học 9 bài ADN và bản chất của gen

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

GIÁO ÁN SINH HỌC 9
Bài 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
A. MỤC TIÊU.
I. Kiến thức:
- Học sinh trình bày được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi của ADN.
- Nêu được bản chất hoá học của gen.
- Phân tích được các chức năng của ADN.
II. Kĩ năng:
- Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.
III. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý thức yêu thích môn học.
B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong nhóm.
- Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
I. Phương pháp:
- Động não, vấn đáp, tìm – tòi, trực quan, dạy học nhóm, vấn – đáp.
II. Phương tiện:
- Tranh phóng to hình 16 SGK.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cấu tạo hoá học của ADN? Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
- Mô tả cấu trúc không gian của ADN? Hệ quả của nguyên tắc bổ sung như thế nào?
- Nêu cấu tạo hoá học của ADN? Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
- 1 HS làm bài tập:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Một đoạn ADN có A = 20% và bằng 600 nuclêôtit.
- Tính % và số lượng từng loại nuclêôtit còn lại của ADN?
- Đoạn phân tử ADN dài bao nhiêu micrômet? Biết 1 cặp nu dài 3,4 angtơron, 1 angtoron = 10-4
micrômet.
Đáp án: A = T = 600

G = X = 900

Chiều dài phân tử ADN là: 0,51 micrômet.
III. Bài mới
1. Khám phá: Sự tái bản ADN theo đúng mẫu là cơ sở hình thành nhiễm sắc thể, đảm bảo phân
bào, ổn định thông tin di truyền qua các thế hệ.Vậy quá trình tái bản hay nhân đôi của ADN
diễn ra như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay?
2. Kết nối:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: ADN tự nhân đôi theo những I. ADN tự nhân đôi theo nguyên tắc nào?
nguyên tắc nào?
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và trả lời - HS nghiên cứu thông tin ở đoạn 1, 2 SGK
cá nhân:
và trả lời câu hỏi.
- Rút ra kết luận.
- Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra ở - ADN tự nhân đôi diễn ra trong nhân tế
đâu? Vào thời gian nào?
bào, tại các NST ở kì trung gian.
- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.
- GV yêu cầu HS quan sát h.16 và đọc thông
tin SGK tr.48 → Thực hiện lệnh mục ▼ SGK
tr.48
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.
- Nêu hoạt động đầu tiên của ADN khi bắt đầu - Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến và
nêu được:
tự nhân đôi?
- Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch + Phân tử ADN tháo xoắn, 2 mạch đơn
tách nhau dần dần.
của ADN?
- Các...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN SINH HỌC 9
Bài 16: ADN BẢN CHẤT CỦA GEN
A. MỤC TIÊU.
I. Kiến thức:
- Học sinh trình bày được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi của ADN.
- Nêu được bản chất hoá học của gen.
- Phân tích được các chức năng của ADN.
II. năng:
- Tiếp tục phát triển năng quan t phân tích kênh hình.
III. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý thức yêu thích môn học.
B. CÁC NĂNG SỐNG.
- năng hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong nhóm.
- năng quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm được phân công.
- năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
C. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
I. Phương pháp:
- Động não, vấn đáp, tìm tòi, trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp.
II. Phương tiện:
- Tranh phóng to hình 16 SGK.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài
- Nêu cấu tạo hoá học của ADN? Vì sao ADN rất đa dạng đặc thù?
- tả cấu trúc không gian của ADN? Hệ quả của nguyên tắc b sung như thế nào?
- Nêu cấu tạo hoá học của ADN? Vì sao ADN rất đa dạng đặc thù?
- 1 HS làm bài tập:
Giáo án Sinh học 9 bài ADN và bản chất của gen - Trang 2
Giáo án Sinh học 9 bài ADN và bản chất của gen - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án Sinh học 9 bài ADN và bản chất của gen 9 10 462