Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học lớp 8

Được đăng lên bởi phuonghao0502
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Sinh học 8

TUẦN 1
Tiết 1

Năm học 2015 - 2016

Bài 1.BÀI MỞ ĐẦU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức
- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- HS xác định được vị trí của con người trong tự nhiên và các đặc điểm tiến hóa
của con người so với động vật.
- Nêu được các phương pháp học tập bộ môn.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm
3. Thái độ
- Yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BỊ

- Chuẩn bị tranh vẽ H1.1, H1.2
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức:
2. Bài mới
* Mở bài : ở lớp 6,7 các em đã được tìm hiểu về 2 sinh vật khá gần gũi ở
quanh ta đấy chính là động vật và thực vật. Sang lớp 8 các em sẽ được tìm hiểu
về chính bản thân mình qua môn : Cơ thể người và Vệ sinh
Vậy tìm hiểu về cơ thể người để làm gì ?....
* Phát triển bài

Nguyễn Thị Phương Hảo

-1-

Trường THCS Đông Thái

Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí của
Giáo án Sinh học 8
con người trong tự nhiên
- G yêu cầu HS:
? Kể tên các ngành động vật đã học ở
lớp 7
? Ngành động vật nào có cấu tạo hoàn
chỉnh nhất
- HS kể tên các ngành động vật đã học
- G yêu cầu HS đọc mục ■ và thảo
luận các câu hỏi:
? Vì sao loài người thuộc lớp thú?
? Những đặc điểm nào của con người
khác biệt với động vật?
- HS thảo luận nhóm trả lời:
-Cấu tạo của cơ thể người rất giống
cấu tạo chung của của ĐV có xương
sống. Người giống thú: có lông mao.
Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.
- GV cho HS làm bài tập mục  và yêu
cầu HS trình bày
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS
* Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ
của môn học cơ thể người và vệ sinh
- GV nêu câu hỏi:
? Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho
chúng ta biết điều gì
- HS đọc mục ■, thảo luận trả lời:
+ Nhiệm vụ của bộ môn
+ Biện pháp bảo vệ cơ thể
trình bày, nhận xét, bổ sung và rút
ra kết luận
- GV chốt kiến thức cho H, lấy VD

Nội dung
I. Vị trí của con người trong tự
Năm học 2015 - 2016
nhiên

- Loài người thuộc lớp thú

- Con người có tiếng nói, chữ viết
và hoạt động có mục đích vì vậy
làm chủ thiên nhiên
II. Nhiệm vụ của môn cơ thể
người và vệ sinh

- Cung cấp những kiến thức về cấu
tạo, sinh lý của các cơ quan trong cơ
thể
- Từ kiến thức, đề ra các biện pháp
bảo vệ cơ thể.

- GV: ? Mối quan hệ giữa bộ môn Cơ
thể người và Vệ sinh với các ngành
nghề trong xã hội ( những môn KH
khác)
- HS chỉ ra mối liên quan giữa bộ môn
và môn TDTT mà các em đang học
* Hoạt động 3: Tìm hiểu các phương
pháp học tập bộ môn
- GV nêu câu hỏi:
? Hãy nêu các phương pháp cơ bản
học tập bộ môn
- HS đọc
thông
tin, ...
Giáo án Sinh học 8 Năm học 2015 - 2016
TUẦN 1
Tiết 1 Bài 1.BÀI MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- HS xác định được vị trí của con người trong tự nhiên và các đặc điểm tiến hóa
của con người so với động vật.
- Nêu được các phương pháp học tập bộ môn.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm
3. Thái độ
- Yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị tranh vẽ H1.1, H1.2
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức :
2. Bài mới
* Mở bài : ở lớp 6,7 các em đã được tìm hiểu về 2 sinh vật khá gần gũi ở
quanh ta đấy chính là động vật và thực vật. Sang lớp 8 các em sẽ được tìm hiểu
về chính bản thân mình qua môn : Cơ thể người và Vệ sinh
Vậy tìm hiểu về cơ thể người để làm gì ?....
* Phát triển bài
Nguyễn Thị Phương Hảo - 1 - Trường THCS Đông Thái
Giáo án sinh học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học lớp 8 - Người đăng: phuonghao0502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Giáo án sinh học lớp 8 9 10 959