Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh T2021

Được đăng lên bởi boynd259
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 10/01/2015

Ngày dạy: 12/01/2015 Lớp: 6B
13 /01/2015 Lớp: 6C

Tiết 38: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
1. MỤC TIÊU

a. Kiến thức:
- Trình bày được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết, làm việc độc lập và theo nhóm
c. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý tưởng trồng và bảo vệ cây.
- Giáo dục HS vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng trong đời sống.
2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

a. Chuẩn bị của giáo viên:
- SGK, SGV + Giáo án + Tranh vẽ hình 31.1
b. Chuẩn bị của học sinh:
- Chuẩn bị bài, ôn lại cấu tạo và chức năng của hoa.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

a. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Câu hỏi:
? Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? Trong trường hợp nào thì thụ phấn
nhờ con người là cần thiết?
Đáp án:
* Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió. (5đ)
- Hoa thường tập trung ở ngọn cây.
- Bao hoa thường tiêu giảm.
- Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ, đầu nhuỵ dài, có lông.
* Thụ phấn nhờ người trong trường hợp: (5đ)
- Khi thụ phấn nhờ gió, nhờ sâu bọ gặp khó khăn.
- Khi muốn tạo ra những giống lai mới theo ý muốn.
- Khi muốn tăng khả năng cho quả và hạt.
* Mở bài (1 phút)
1

? Nhắc lại thụ phấn là gì?
HS: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
GV: Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tinh, để dẫn đến kết hạt và tạo quả. Vậy
thụ tinh là gì, kết hạt và tạo quả diễn ra như thế nào?  Xét bài mới.
b. Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
(11’)

GV: Khi hạt phấn rơi trên đầu nhuỵ  HS quan sát hình vẽ 31.1 kết hợp nghiên
Hạt phấn nảy mầm. Vậy sự nảy mầm cứu  mục 1 (SGK - 103) trả lời được:
của hạt phấn diễn ra như thế nào, ta xét HS: Trình bày trên tranh vẽ: Sau khi thụ
nội dung thứ 1

phấn trên đầu nhuỵ có rất nhiều hạt phấn,

GV: Yêu cầu (HS quan sát hình vẽ mỗi hạt phấn hút chất nhầy trương lên và
31.1 kết hợp nghiên cứu  mục 1 (SGK nảy mầm thành ống phấn, TBSD đực
- 103) trả lời ?
?Tb: Dựa vào tranh vẽ  trình bày
quá trình nảy mầm của hạt phấn ?

chuyển đến đầu của ống phấn xuyên qua
đầu nhuỵ, vòi nhuỵ vào trong bầu. Khi tiếp
xúc với noãn phần đầu của ống phấn mang
TBSD đực chui vào trong noãn.
*Kết luận:
- Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
- Hạt phấn rơi trên đầu nhuỵ hút chất nhầy
trương lên nảy mầm thành ống phấn.

GV: NX- Bổ sung bài làm của học sinh TBSD đực theo ống phấn đến tiếp xúc với
đưa ra kết luận (Bảng phụ)

noãn ở bầu.

GV: Tiếp theo thụ phấn là sự thụ tinh.
Vậy sự thụ tinh diễn ra như thế nào? 
2. Thụ tinh (10’)
GV: Yêu cầu...
Ngày soạn: 10/01/2015 Ngày dạy: 12/01/2015
13 /01/2015
Lớp: 6B
Lớp: 6C
Tiết 38: THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
1. MỤC TIÊU
a. Kiến thức:
- Trình bày được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết, làm việc độc lập và theo nhóm
c. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý tưởng trồng và bảo vệ cây.
- Giáo dục HS vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng trong đời sống.
2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
a. Chuẩn bị của giáo viên:
- SGK, SGV + Giáo án + Tranh vẽ hình 31.1
b. Chuẩn bị của học sinh:
- Chuẩn bị bài, ôn lại cấu tạo và chức năng của hoa.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
a. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Câu hỏi:
? Hoa thụ phấn nhờ gió đặc điểm gì? Trong trường hợp nào thì thụ phấn
nhờ con người là cần thiết?
Đáp án:
* Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió. (5đ)
- Hoa thường tập trung ở ngọn cây.
- Bao hoa thường tiêu giảm.
- Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ, đầu nhuỵ dài, có lông.
* Thụ phấn nhờ người trong trường hợp: (5đ)
- Khi thụ phấn nhờ gió, nhờ sâu bọ gặp khó khăn.
- Khi muốn tạo ra những giống lai mới theo ý muốn.
- Khi muốn tăng khả năng cho quả và hạt.
* Mở bài (1 phút)
1
Giáo án sinh T2021 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh T2021 - Người đăng: boynd259
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo án sinh T2021 9 10 765