Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN THỂ DỤC 5

Được đăng lên bởi hungthanhnhut2-gocongtay
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thể dục.

Lớp : 5

Bài : 01 * Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN
* Trò chơi: Kết bạn
I/ MỤC TIÊU:
- Giới thiệu chương trình TD lớp 5.Yêu cầu HS biết được một số nội dung
cơ bản của chương trình và một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện.
- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU

ĐỊNH
LƯỢNG
6p

PHƯƠNG PHÁP TỔ
CHỨC
Đội Hình

Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học

* * * * * * * * *

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

* * * * * * * * *

Giậm chân ….giậm

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

Đứng lại …đứng

( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp
1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

GV

Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5.
Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự
bộ môn.

- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập
luyện

23p

Đội hình học tập
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

GV

Nhận xét
b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp
- Trang phục trong giờ học phải đảm
bảo
- Nhận xét tinh thần học tập của h.sinh
c. ĐHĐN:
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

Đội hình học tập

- Nhìn trước …………….Thẳng .Thôi

*

*

*

*

*

*

*

- Nghiêm; nghỉ, điểm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

GV

- Bên trái ( Phải)………..quay
c. Trò chơi: Kết bạn

GV

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Đội Hình xuống lớp

Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà

6p

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

RUÙT KINH NGHIEÄM:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thể dục.

Lớp : 5

Bài : 02 * Đội hình đội ngũ
* Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố và nâng cao động tác ĐHĐN thực hiện được tập hợp
hang dọc, dóng hàng, chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học.Yêu cầu
thuần thục động tác.
- Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.Y/c học sinh
tham gia trò chơi đúng luật,hào hứng trong khi chơi .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ
CHỨC

I/ MỞ ĐẦU
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
...
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thể dục. Lớp : 5
Bài : 01 * Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN
* Trò chơi: Kết bạn
I/ MỤC TIÊU:
- Giới thiệu chương trình TD lớp 5.Yêu cầu HS biết được một số nội dung
cơ bản của chương trình và một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện.
- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp
1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5.
Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự
bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
nhiệm vụ quản lý chung
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập
luyện
6p
23p
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Đội hình học tập
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV
GIÁO ÁN THỂ DỤC 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN THỂ DỤC 5 - Người đăng: hungthanhnhut2-gocongtay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
GIÁO ÁN THỂ DỤC 5 9 10 915