Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thực hành

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 420 phút
Bài học trước: Ghép nêm chéo
Thực hiện từ ngày 19/8/2014 đến ngày 20/8/2014

TÊN BÀI: GHÉP NÊM CHÉO
(Ứng dụng ghép trên cây xoài)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được trình tự và yêu cầu kỹ thuật các bước ghép nêm chéo trên cây
xoài.
- Ghép được cây xoài bằng phương pháp nêm chéo đúng trình tự, đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật, đạt định mức 3 phút/mắt ghép, từ đó có thể áp dụng trên các loài cây ăn quả
khác.
- Rèn luyện tính chính xác, khoa học đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm nguyên
vật liệu và vệ sinh đồng ruộng.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Dụng cụ:
+ Dao ghép, kéo cắt cành: Mỗi học sinh 1 chiếc
+ Thùng bảo quản mắt ghép, khay đựng: Mỗi nhóm 01 bộ
- Nguyên vật liệu:
+ Cây làm gốc ghép: 50 gốc/01 học sinh
+ Mắt ghép: 75-80 đoạn cành/01 học sinh
+ Nilông ghép: 04 học sinh 01 cuộn
- Trang thiết bị dạy học:
+ Bảng viết, phấn, máy tính, máy chiếu, phông chiếu
+ Bảng trình tự các bước ghép nêm chéo.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đấu:
+ Địa điểm: Tại phòng học chuyên môn hóa
+ Hình thức tổ chức: Cả lớp, cá nhân làm mẫu
- Hướng dẫn thường xuyên:
+ Địa điểm: Tại hiện trường vườn ươm

+ Hình thức tổ chức: Cá nhân
- Hướng dẫn kết thúc:
+ Địa điểm: Tại phòng học chuyê môn hóa
+ Hình thức tổ chức: Cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 1 phút

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Nội dung nhắc nhở: Bài học gắn liền với thực tế sản xuất, dụng cụ trong quá trình
sử dụng dễ gây tai nạn. Do vậy, yêu cầu học sinh nghiêm túc và tự giác luyện tập, tuân
thủ đúng quy trình và những hướng dẫn của giáo viên.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Ứng dụng ghép nêm chéo
trong nhân giống cây trồng.
- Những nhân tố ảnh hưởng
đến sự thành công của của
quá trình ghép.
Phương pháp thực hiện:
Thuyết trình có minh họa,
làm mẫu, phát vấn,

2

Hướng dẫn ban đầu
*. Mục tiêu
*. Nội dung
1. Chuẩn bị
- Dụng cụ
- Nguyên vật liệu
- Hiện trường

2. Trình tự các bước ghép

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

- Thuyết trình

-Thông báo

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

-

Lắng nghe

THỜI
GIAN
(Phút
)
3

- Lắng nghe

- Thông báo

- Lắng nghe

1

- Giới thiệu trực
quan các đồ dùng,
nguyên vật liệu, hiện
trường

- Lắng nghe, quan
sát

3

nêm chéo
Làm mẫu lần 1: Thực hiện
các bước công việc
- Tạo gốc ghép
- Cắt đoạn cành ghép
- Áp vết ghép
- Buộc vết ghép

- Giới thiệu trình tự các
bước ghép nêm chéo
Làm mẫu lần 2: Thực hiện
các bước công việc
- Tạo gốc ghép
- Cắ...
GIÁO ÁN SỐ: 05
Thời gian thực hiện: 420 phút
Bài học trước: Ghép nêm chéo
Thực hiện từ ngày 19/8/2014 đến ngày 20/8/2014
TÊN BÀI: GHÉP NÊM CHÉO
(Ứng dụng ghép trên cây xoài)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được trình tự và yêu cầu kỹ thuật các bước ghép nêm chéo trên cây
xoài.
- Ghép được cây xoài bằng phương pháp nêm chéo đúng trình tự, đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật, đạt định mức 3 phút/mắt ghép, từ đó có thể áp dụng trên các loài cây ăn quả
khác.
- Rèn luyện tính chính xác, khoa học đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm nguyên
vật liệu và vệ sinh đồng ruộng.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Dụng cụ:
+ Dao ghép, kéo cắt cành: Mỗi học sinh 1 chiếc
+ Thùng bảo quản mắt ghép, khay đựng: Mỗi nhóm 01 bộ
- Nguyên vật liệu:
+ Cây làm gốc ghép: 50 gốc/01 học sinh
+ Mắt ghép: 75-80 đoạn cành/01 học sinh
+ Nilông ghép: 04 học sinh 01 cuộn
- Trang thiết bị dạy học:
+ Bảng viết, phấn, máy tính, máy chiếu, phông chiếu
+ Bảng trình tự các bước ghép nêm chéo.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đấu:
+ Địa điểm: Tại phòng học chuyên môn hóa
+ Hình thức tổ chức: Cả lớp, cá nhân làm mẫu
- Hướng dẫn thường xuyên:
+ Địa điểm: Tại hiện trường vườn ươm
Giáo án thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án thực hành - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án thực hành 9 10 298