Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiếng Việt

Được đăng lên bởi Và Thào
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 19
Ngày: 14/1/2013

Ngày giảng: chiều thứ 3/15/1/2013

TIẾNG VIỆT TĂNG CƯỜNG
LUYỆN ĐỌC BÀI 77, 78
I. MỤC TIÊU

- Luyện đọc lại các vần ăc, âc, uc, ưc, các từ và câu ứng dụng trong bài 77,
78.
- Rèn kĩ năng đọc trơn đối với hs khá giỏi, luyện đọc đánh vần đối với hs
yếu.
- Giáo dục ý thức tự giác chăm chỉ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:

- Thầy: Bộ thực hành Tiếng việt
- Trò: SGK, vở bài tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
- Giảng giải , đàm thoại, Luyện tập
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc: oc, ac, hạt thóc, bản nhạc.
Gọi 1 số đọc bài sgk
- Viết: con cóc, bản nhạc, con vạc.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’)
b. Luyện đọc: (25’)
*. Luyện đọc bài trên bảng:
- Đọc các vần: ăc, âc, uc, ưc, oc, ac
- Đọc các từ: hạt thóc, bản nhạc, màu sắc, giấc
ngủ, máy xúc, nóng nực.
- Đọc câu ứng dụng:
+ Những đàn .... qua lửa.
+ Con gì .... thức dậy.
- Cho hs đọc
*. Đọc sgk:
- Gv yêu cầu hs mở sách giáo khoa.
- Gv hướng dẫn: Nhẩm thầm và đọc lần lượt
từng bài
+ Bài 77: ăc - âc
+ Bài 78: uc - ưc
- Gv chú ý sửa sai cho hs.
c. Luyện viết: (10)
1

- Lớp hát
- CN đọc
- Hs viết bảng con

- Hs đọc: Đọc vần, đọc trơn.
- CN - nhóm - lớp

- CN – ĐT

- Hướng dẫn hs viết bảng con các từ:

hạt thóc, giấc ngủ,
nóng nực, màu sắc

- Hs viết bảng con

4. Củng cố - dặn dò: (2’)
- Hôm nay chúng ta ôn những vần nào?
- Gv nhận xét tiết học .
- Hướng dẫn làm bài tập

TOÁN TĂNG CƯỜNG
ÔN: MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI,MƯỜI BA,
MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM
I. MỤC TIÊU

- Hs biết được các số 11, 12, 13, 14,`15 gồm 2 chữ số, số đứng trước chỉ
hàng chục, số đứng sau chỉ hàng đơn vị.
- Đọc và viết được các số từ 11 đến 15 thành thạo.
- Biết điền số vào dưới mỗi vạch của tia số .
- Giáo dục ý thức tự giác chăm chỉ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Thầy: Bộ thực hành Toán
- Trò: SGK, vở bài tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
- Giảng giải , đàm thoại, Luyện tập
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Hs viết các số: 13, 14, 15.
- Đọc các số vừa viết .
3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài: (1’) Trực tiếp
b. Luyện toán: (35’)
*. Luyện đọc số 11 đến 15
? Ở tiết trước các em đã được học những số
nào?
- Gv ghi lên bảng : 11, 12, 13, 14, 15
? Các số trên là số có mấy chữ số ?
? Có chữ số nào giống nhau ?
? Số nào chỉ hàng chục, số nào chỉ hàng đơn
vị?
2

- Hs viết bảng con
- Đọc CN

- Đã học : 11, 12, 13, 14, 15
- Có 2 chữ số .
- Có chữ số 1 giống nhau .
- Chữ số đứng trước chỉ hàng...
TUẦN 19
Ngày: 14/1/2013 Ngày giảng: chiều thứ 3/15/1/2013
TIẾNG VIỆT TĂNG CƯỜNG
LUYỆN ĐỌC BÀI 77, 78
I. MỤC TIÊU
- Luyện đọc lại các vần ăc, âc, uc, ưc, các từ và câu ứng dụng trong bài 77,
78.
- Rèn kĩ năng đọc trơn đối với hs khá giỏi, luyện đọc đánh vần đối với hs
yếu.
- Giáo dục ý thức tự giác chăm chỉ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Thầy: Bộ thực hành Tiếng việt
- Trò: SGK, vở bài tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
- Giảng giải , đàm thoại, Luyện tập
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc: oc, ac, hạt thóc, bản nhạc.
Gọi 1 số đọc bài sgk
- Viết: con cóc, bản nhạc, con vạc.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’)
b. Luyện đọc: (25’)
*. Luyện đọc bài trên bảng:
- Đọc các vần: ăc, âc, uc, ưc, oc, ac
- Đọc các từ: hạt thóc, bản nhạc, màu sắc, giấc
ngủ, máy xúc, nóng nực.
- Đọc câu ứng dụng:
+ Những đàn .... qua lửa.
+ Con gì .... thức dậy.
- Cho hs đọc
*. Đọc sgk:
- Gv yêu cầu hs mở sách giáo khoa.
- Gv hướng dẫn: Nhẩm thầm và đọc lần lượt
từng bài
+ Bài 77: ăc - âc
+ Bài 78: uc - ưc
- Gv chú ý sửa sai cho hs.
c. Luyện viết: (10)
Hoạt động của trò
- Lớp hát
- CN đọc
- Hs viết bảng con
- Hs đọc: Đọc vần, đọc trơn.
- CN - nhóm - lớp
- CN – ĐT
1
Giáo án tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiếng Việt - Người đăng: Và Thào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Giáo án tiếng Việt 9 10 941